พิษณุโลก ปิดร้านอาหารชื่อดัง ไม่ปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00 - 24.00 น. นายพิพัฒน์ เอภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับจนท.สาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ จนท.ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก จนท.ตำรวจ ปคม. จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จนท.เสมารักษ์ จนท.ศึกษาธิการจังหวัด จนท.ตำรวจ ตม.จนท.กอ.รมน. จว.พล. จนท.เทศกิจ เทศบาลนครพิษณุโลก จนท.อบต.ท่าโพธิ์ นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอ นายอรัญ นิยะกิจ และชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอเมืองพิษณุโลก โดยการออกตรวจเรื่องร้องเรียนสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการเสียงดัง ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อตรวจประเมินเพื่อเฝ้าระวังการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามแบบประเมิน THAi STOP COvic แต่ต้องรักษาระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พบร้าน...

พิษณุโลก พม.นำร่องเปิดศูนย์ DAY CARE รับเลี้ยงดูเด็กฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) มีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม พบว่ามีครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในจังหวัดพิษณุโลก นางอัญชรินทร์ กล่าวว่ากระทรวง พม.จึงมีแนวทางที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยมอบนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์ดูแลเด็ก Day Care เพื่อรับดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 6 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 8.30 -16.30 น. แบบไปเช้าเย็นกลับ ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ "ผู้ที่สนใจมีคุณสมบัติ เป็นบิดา มารดา หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ในช่วงไม่มีผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 ปี...

พิษณุโลก จัดกิจกรรม"อาชาบำบัด" ฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ ขี่ม้า ร้องเพลง ชื่นมี่น เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่เลดี้ฟาร์ม ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก นางสุพรรณี ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด กล่าวรายงานว่า ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ"โครงการอาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก "เป็นจำนวนงิน 114,450 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ครอบครัว จำนวน 20 คน โดยกำหนดให้เรียน 14 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงจนครบหลักสูตร ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยทางการแพทย์ทั้งนอกและในประเทศ พบว่าเด็กพิเศษด้านสติปัญญา ที่มีพัฒนาการช้า และกระดูกแขน กระดุกขา กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กไม่เข็งแรง เมื่อได้รับการกระตุ้นจากการบำบัดจากม้า แล้วพัฒนาการเด็กดีขึ้นเห็นชัดเจน และเป็นการทำให้เด็กมีสมาธิดี จิตใจโอบอ้อมอารีย์...
พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์"เปิดศูนย์บริการทางสังคมฯ นำร่อง สนองตอบปัญหาประชาชน วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) เป็นประธานเปิดศูนย์บริการทางสังคมทุกช่วงวัยตำบลท้อแท้ โดยมีว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวัดโบสถ์ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ให้การต้อนรับ ร้อยตรีดำรง ดีอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ กล่าวรายงานว่า การช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ 1. นายสำรวย ขวัญแจ้ง อายุ 79 ปี ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านไม่มี เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ให้การช่วยเหลือ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพ ปัจจุบันกำลังทำการปรับปรุงก่อสร้างที่พักอาศัย ให้ 2.นายสายฝน เณรศาสตร์ อายุ...
พิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ มอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป วันที่ 25 กันยายน 2563 นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และเงินสด ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ซึ่งในปี 2563 สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ของอำเภอพรหมพิราม จำนวน 4 ราย ไปยังสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุ 1.นางสาวส้มลิ้ม ศรีภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลวงฆ้อง 2.นางขั้ว เลิศประพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลมะต้อง 3.นายสงัด อินมะตูม อยู่บ้านเลขที่ 52...
"จุติ"ขับเคลื่อนปลูกพืชสมุนไพรพิษณุโลก  สิรินธรวัลลี-ไผ่ดำ-กัญชาพันธุ์ดี 1 ใน 5  ของโลก วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เรื่อง การขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” สมุนไพร เศรษฐกิจฐานราก ระหว่างสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก นิคมสร้างตนเองบางระกำ นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก การลงนามความร่วมมือ MOU ในการแสดงพลังร่วมขับเคลื่อนพืชทางเลือกสมุนไพร เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมประโยชน์ของผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้พื้นที่เกษตรให้เกิดผลผลิต นับว่าเป็นความน่ายินดีที่สภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสถาบัน การศึกษาต่างๆ...
มทบ. 39 ร่วม ทต.บ้านคลอง ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 สิงหาคม 2563 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39(ผบ.มทบ.39) นำทหารชุดช่าง จิตอาสาพระราชทาน มทบ. 39 พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสาดระราชทาน ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทำการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยที่ชำรุดทรุดโทรมให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการ "ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล " ทั้งนี้ เพื่อถวายพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขอรับการสนับสนุนกำลังพลชุดช่าง ทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้ผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง ได้แก่ นางขาว...

พม.พิษณุโลก เผยผลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันดับ 1 ประเทศ ปี 65 มีเป้าตั้งศูนย์พัฒนาฯ ครบ 90 ตำบล นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินการก่อตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล 3 แห่ง  ในตำบลทองแท้ อำเภอวัดโบสถ์ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง และตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง ทั้งนี้มีแผนดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ครอบคลุมทั้ง 90 ตำบล พมจ.พิษณุโลก กล่าวอีกว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำตำบล เป็นการยกระดับการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและ ศูนย์บริการคนพิการ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจของกระทรวงและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกมิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พมจ.พิษณุโลก ได้ช่วยเหลือและดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ ดังนี้ ด้านเด็ก ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4871 รายช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 1597 ราย เป็นเงิน 1,754,000 บาท และเงินสงเคราะห์เด็กจากกองทุนคุ้มครองเด็ก 610 ราย เป็นเงิน...
นักแม่นปืนทั่วไทย แข่งขันชิงชัยยิงต่อสู้ รณยุทธ IPSC ช่วยผู้สูงอายุ วันที่ 3 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. นักกีฬาแหม่นปืนทั่วไทยกว่า 128 คน ได้เดินทางมาลงแข่งขันชิงชัย ยิงต่อสู้ รณยุทธ IPSC เหนือสุดแดนสยามคัพการกุศล 2020 ณ สยามยิงปืน สุวิทย์ เม่นแย้ม ม.2 บ.สันนา ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยมีชมรมยิงปืนรณยุทธ C.R.P.S.D เชียงราย ได้ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ให้การตอนรับนักกีฬาที่เดินทางมาลงแข่งขันในแมทช์นี้อย่างอบอุ่น ในการจัดแข่งขัน เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือกองทุนผู้สูงอายุในตำบล ต.เกาะช้าง ต.เวียงพางคำ ต.ศรีเมืองชุม ต.เทศบาลแม่สายมิตรภาพ ทั้ง 4 ตำบลใน อ.แม่สาย จ.เชียงราย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน

"แรมรุ้ง" ผู้ตรวจ พม.จับมือ นศ.วปอ.62 ตรวจสุขภาพคนพิการ (ราชาวดีชาย) วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรง วปอ. รุ่นที่ 62 จัดทำกิจกรรม CSR จิตอาสาตรวจสุขภาพเอ็กซ์เรย์ปอดและตรวจเลือดให้แก่คนพิการที่อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (ราชาวดีชาย) จังหวัดนนทบุรี ฟรี จำนวน 588 คน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนุนจากบริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด ในการจัดรถเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการตรวจสุขภาพ มีมูลค่า 500,000 บาท ทั้งนี้ ได้การมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อแทนคำขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มีความห่วงใยกลุ่มหมายของ พม. ...