ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ เข้มนำทีมตรวจสถานบริการกระทำผิดกฎหมาย

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรมปฏิมา ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ทนางสาวกริสนา พลชา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทน ผอ.สนง.ปปส. ภาค 6 พร้อมด้วยเจ้าพนักงานปกครองสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์, กองร้อย อส.จ.อต.ที่๑ ฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์, สภ.เมืองอุตรดิตถ์, มทบ.35, กอ.รมน.จ.อต.,

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์, สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์, สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์, ศอ.ปส.จ.อต., สำนักงาน ป.ป.ส., ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์, และชุดจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์

ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม โดยดำเนินการตรวจตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ และตรวจตรา กวดขัน จุดเสี่ยงแหล่งมั่วสุมของเยาวชน รวมทั้งการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ พื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 7 แห่ง มีผลการปฏิบัติ ดังนี้

 1. สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ
  1.1 ร้าน ตั้งโต้ะ
  1.2 ร้าน สถานีมักม่วน
  1.3 ร้าน วาฬ
  1.4 ร้าน ครัวศิลาอาสน์
  ผลการปฏิบัติขณะเข้าตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจแนะนำและกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่
(1)​ การสอดส่องดูแลห้ามเด็กอายุต่ำกว่ากำหนดเข้าใช้บริการ
(2) การตรวจตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสถานบริการ/สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เช่น
การห้ามพกพาอาวุธ ยาเสพติด
(3) การเปิด-ปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
(4) การห้ามสูบบุหรี่ – บุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ผิดกฎหมาย
(5) เน้นย้ำเรื่องการใช้เสียง ไม่ให้ไปรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง
(6) เวลา 22.00 น. ให้ลดระดับเสียงดังลงเพื่อไม่ให้เสียงรบกวนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
(7) เวลา 24.00 น. ให้หยุดการใช้เสียงทันที

 1. สถานประกอบการ ร้านคาราโอเกะ
  2.1 อ้ายหนานพาเพลิน
  ผลการปฏิบัติขณะเข้าตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย
 2. จุดเสี่ยงแหล่งมั่วสุมของเยาวชน
  3.1 เส้นทางถนนตัดใหม่ (ทางเลี่ยงในเมือง)
  3.2 บริเวณริมคลองหลังตลาดเทศบาล 5
  ผลการปฏิบัติขณะเข้าตรวจสอบทั้ง 2 จุด พบเยาวชนนั่งมั่วสุม
  เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบันทึกตักเตือนและให้แยกย้ายกลับที่พัก เหตุการณ์ทั่วไปปกติ.

 3. ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน