พิษณุโลก “จุติ”เยี่ยมครอบครัวมอบเงินสร้างบ้านเด็กหญิงอายุ 11 ปี ถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งครรภ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ นายเกรียงไกร บุญเทียร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และนายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เดินทางไปบ้านป่าขนุน หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเยี่ยมครอบครัวเด็กหญิงเอ (นามสมมุติ) ที่ถูกพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศจนตั้งครรภ์ ปัจจุบันเด็กหญิงเอ ได้คลอดบุตรและนำบุตรกลับมาเลี้ยงด้วยตนเองที่ภูมิลำเนา โดยมีมารดาเป็นผู้ช่วยดูแล

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการประเมินสภาพครอบครัวพบสภาพปัญหา ดังนี้

 1. ครอบครัวเด็ก มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 5 คน คือ มารดาของด.ญ.เอ ด.ญ.เอ น้องชายอีก 2 คน และบุตรแรกเกิด ครอบครัวมีฐานะยากจน มารดาของเด็ก เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว มีรายได้ 4,000 – 5,000 บาท/เดือน ทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และเลี้ยงดูบุตรหลาน
 2. สภาพบ้านทรุดโทรม ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย บ้านมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ภายในมีพื้นไม้ยกสูง สำหรับทำครัว และพื้นที่นอน โดยทุกคนจะนอนรวมกัน รวมถึงเด็กที่เพิ่งคลอดด้วย หลังคาบ้านเป็นทรงจั่ว ทำจากสังกะสี หากฝนตกฝนจะสาดเข้ามาในตัวบ้าน มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน
  3.สภาพจิตใจของด.ญ.เอ พบมีอาการเหนื่อยล้า จากการเลี้ยงดูบุตร และมารดามีภาวะความเครียด
  4.เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน ทำให้ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าอ้อม นมผงสำหรับเด็ก เปลเด็ก และเครื่องใช้อื่น ๆ สำหรับเด็กแรกเกิด
 3. ขาดทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน ของด.ญ.เอ และน้องชาย รวมถึงความเสี่ยงต่อการหลุดออกจากระบบการศึกษาของด.ญ.เอ กรณีช่วงเลี้ยงดูบุตร ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ On-hand โดยนำแบบฝึกหัดและข้อสอบมาให้ด.ญ.เอ ที่บ้าน เพื่อให้จบการศึกษาระดับชั้น ป.6

ด้านการให้ความช่วยเหลือ

 1. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย โดยระดมทรัพยากร รายนามดังนี้
  (1) นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกผู้แทนราษฎร สนับสนุนงบส่วนตัวดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน 30,000 บาท
  (2) พระราชรัตนสุธี,รศ.ดร.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือเรื่องการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของครอบครัว 100,000 บาท
  3) ครูบาบุญล้อม หน่อแก้วโพธิญาณ ช่วยเหลือการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชน 20,000 บาท
  (4) ชมรมแม่บ้านมหาดไทย โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 30,000 บาท โดยจะทำพิธีมอบบ้านในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 14.00 น.

นอกจากนั้น พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์รายบุคคล กองทุนคุ้มครองเด็ก จำนวนเงิน 21,000 บาท เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3,000 บาท และเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยฯ 2,000 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 26,000 บาท

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจำนวน 50,000 บาท (ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)

-ประสาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 และโรงเรียน วางแผนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กในระยะยาว

 • ประสานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และ รพ.สต. ในพื้นที่ เพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่เด็ก และการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ อสม. และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จัดเวรเข้ามาช่วยดูแลด.ญ.เอ

-ประสานองค์กรภาคธุรกิจและภาคเอกชน สนับสนุนเครื่องใช้สำหรับเด็ก รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับพ่อเลี้ยงถูกกุมดำเนินคดี ซึ่งขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล