พิษณุโลก บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดระเบียบเด็กขายพวงมาลัย เรียกผู้ปกครองรับทราบข้อกล่าวหา

วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 00.09 น.บริเวณสี่แยกไฟแดงขนส่งผู้โดยสาร พิษณุโลก (แห่งที่ 1) ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเกียงไกร บุญเทียร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก เข้าร่วมปฏิบัติการคุ้มครองเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายที่ประกอบอาชีพบนท้องถนน

เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงขนส่งผู้โดยสาร พิษณุโลก (แห่งที่ 1) พบเด็กชายเอ (นามสมมติ) อายุ 13 ปี สวมเสื้อฟุตบอลแขนสั้นสีแดงดำ กางเกงขาสั้นสีดำ และเด็กหญิงบี (นามสมมติ) อายุ 9 ปี เดินขายพวงมาลัยบริเวณสี่แยกดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อควบคุมตัวเป็นการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก

นายเกียงไกร บุญเทียร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมจำหน่ายพวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพราะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความเสี่ยงอันตราย ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เล็งเห็นความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน ซึ่งสี่แยกไฟแดงเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับเด็กและเยาวชน เกรงว่าจะถูกรถชนทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จึงได้ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในครั้งนี้ขึ้น


“ในวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเรียกตัวผู้ปกครองเยาวชนทั้ง 2 เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหา ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก มาตรา 26 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ (3) บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด (6) ใช้ จ้าง หรือวานเด็กให้ทำงานหรือกระทำการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก และมาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ทั้งนี้ หากพบเด็กขายพวงมาลัย ขายของตามแยก หรือขายของตามร้านอาหาร สถานบันเทิง ในเวลากลางคืน แจ้งสายด่วน 1300.