แม่ทัพภาคที่ 3 รวมพลังจิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ที่ สานจอดรถ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) สาขาแม็คโคร พิษณุโลก 1 พลโท ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย คุณคัทลียา แสงศิริรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดKick Off “รวมพลัง จิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”

สำหรับกิจกรรม “รวมพลัง จิตอาสา จัดระเบียบสายสื่อสารพัฒนาภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลก”เป็นงานซึ่งริเริ่มโดยแม่ทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 จะดำเนินการเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางถนนบรมไตรโลกนารถ จากห้าแยกสุรสีห์ถึงสามแยกวัดจุฬามณี และระยะทางฝั่งขวา 5.4 กิโลเมตรฝั่งซ้าย 5.4 กิโลเมตร รวมระยะทาง 10.83 กิโลเมตร มีจำนวนเสา 468 ต้น โดยจะจัดกิจกรรม ในทุกวันพุธ เริ่มจากวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ระยะทางครั้งละ 1 กิโลเมตร


เพื่อรื้อถอน สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน (สายตาย) และจัดเก็บสาย สื่อสารที่ใช้งานให้ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างภูมิทัศน์ ที่สวยงามแก่บ้านเมือง สร้างความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สิน ของพี่น้องประชาชน ทั้งสองข้างทาง ให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน กสทช.เขต 33 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและบริษัท ผู้ประกอบกิจการสายสื่อสารทุกบริษัทในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย AWN , 3BB , True , Dtac , UIH ,Interlink , Symphony MSS Cable TV เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบริษัท ห้าง ร้าน ประชาชนจิตอาสา หลายหน่วยงาน ที่ร่วมช่วยกันสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ กำลังคน อาหาร น้ำดื่ม ในการดำเนินการจัดกิจกรรม ให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว