กองทัพภาคที่ 3 สน. "จี้"กอ.รมน.จังหวัด เร่งตรวจสอบสกัดไฟป่าหมอกควัน ผลกระทบสุขภาพประชาชน วันที่ 16 มกราคม 2564 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ามีค่า PM 2.5 ระหว่าง 40 - 83  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 48 - 123  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่าAQIระหว่าง 41 – 182   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี  สำหรับภาคเหนือตอนบนจังหวัดที่มีค่าคุณภาพอากาศสูง ได้แก่...

กองทัพภาคที่ 3 สน. มอบ กอ.รมน.17 จังหวัดเหนือ ตรวจสอบจุดความร้อนและฝุ่นละออง -คุณภาพอากาศ 6 จังหวัด เริ่มกระทบ ต.ช่างเคิ่ง ครองแชมป์ วันที่ 15 มกราคม 2564 ช่วงเช้าที่ผ่านมา คุณภาพอากาศมีค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 31 – 73 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM 10 อยู่ระหว่าง 44 -100   มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ระหว่าง 50 – 157  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพะจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และอุทัยธานี พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่...
กองทัพภาคที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 17 จังหวัดภาคเหนือ วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์และกองกำลังชายแดน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดปัญหาระหว่างหน่วยงานในการเข้าแก้ไขปัญหาพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหลายจุด พลตรี ถนัดพล กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลนำเรียนนายกรัฐมนตรี และ รัฐบาล  นอกจากนี้เป็นการเตรียมการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ และจัดกิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ( kick off )...
กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน พ.อ.เกรียงศักดิ์   ปักคำไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า(บก.คฟป.ทภ.3 สน.) เปิดเผยว่าตลอดเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมากองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและสถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือมีค่า PM 2.5 ระหว่าง 8 - 58 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 12 - 90 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและค่า AQI ระหว่าง 1 – 135  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ถึง เริ่มมีกระทบต่อสุขภาพ ในส่วนของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3...

กองทัพภาคที่ 3 บินสำรวจสภาพอากาศ เชียงใหม่ ยังเกินค่ามาตรฐาน จังหวัดตาก PM 2.5 สูงวันแรก วันที่ 8  มกราคม 2564 กองทัพภาคที่ 3 โดย กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3  ส่วนหน้า ได้ขึ้นบินสำรวจสภาพอากาศเช้าวันนี้ของจังหวัดเขียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถิ์ พบว่ามีหมอกหนาตอนเช้า ความกดอากาศสูง ลมนิ่ง ทำให้เห็นชั้นบรรยากาศ หากมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในปริมาณมากช่วงนี้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ,PM 10 ,ค่า AQI เกินค่ามาตรฐานได้ สำหรับคุณภาพอากาศวันนี้ อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ มีค่า PM 2.5 อยู่ที่  56 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร PM 10 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ที่  105...
เชียงใหม่-พิษณุโลก ค่า PM 2.5  พุ่ง เหตุเผาป่า-ควันรถยนต์ ส่งผลกระทบประชาชน กองทัพภาคที่ 3 เตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ 12 ม.ค.นี้ วันที่ 7 มกราคม 2564 พลตรี ถนัดพล  โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 และรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า การวางแผนเตรียมการมาตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนให้เหมือนกันทั้งหมด เมื่อวันที่ 4 มกราคม ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมที่จะให้แต่ละจังหวัดเริ่มมีการประชุมภายในกันก่อน เพื่อเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการ และในวันที่ 12 มกราคม จะมีกำหนดการในตารางการปฎิบัติงานกำหนดไว้ว่าวันที่ 15 มกราคม เป็นวันที่คาดว่าเขาจะเริ่มเผากัน เลยมีการวางแผนไว้วันที่ 12 มกราคม มีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับเจ้าหน้าที่ และในวันที่ 14...
พิษณุโลก ชิงเก็บเชื้อเพลิงสกัดไฟป่า โชว์เก็บใบไม้ทำกระทงแทนการเผาป่า หวังลด PM2.5 วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง โดยมีนาย นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ผอ.ทสจ.) พิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง, นายทรงศักดิ์ กิติตธากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก และคณะกรรมการฯ ร่วมเปิดงานการป้องกันและควบคุมไฟป่า ที่ บ้านวังกระบาก หมู่ 19 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนั้น มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วม 500 คนช่วยระดมเก็บขนใบไม้ กิ่งไม้แห้ง และขนส่งนำมารวมกัน ก่อนทำเป็นภาชนะจากใบไม้ ภายในงานมีการสาธิตการจัดการเชื้อเพลิง การเก็บขนใบไม้กิ่งไม้แห้งที่ร่วงหล่นในพื้นที่แล้วนำมาเข้าเครื่องอัดใบไม้ เครื่องบดสับใบไม้กิ่งไม้...

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ประชุมร่วม กอ.รมน.17 จังหวัด เตรียมแผนป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเป็นประธานการประชุมเตรียมแผนป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ( VTC) โดยมี พ.อ. เจษฎา เงินกอบทอง รอง ผบ.พล.ร.7 ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน 17 จังหวัด และฝ่ายอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบปัญหาข้องขัดข้องในการวางแผนการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ 17 จังหวัด ปี 2564 รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมการดำเนินงานใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งใช้บทเรียนจากปีที่ผ่านมารวมรวมเพื่อเตรียมการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดหรือหาแนวทางที่เราควรจะแก้ไข ซึ่งแผนของแต่ละจังหวัดเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นขอให้ช่วยกันระดมความคิด ว่าจะแก้ไขปัญหากันอย่างไร ส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดมีความสำคัญ ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3...
รอง มทภ.3 ขอบคุณทุกภาคส่วน ภาคเหนืออากาศดีขึ้นติดต่อกัน 3 วัน ทภ. 3 ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน วันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 09.00 น.พล.ต. จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมผ่าน VTC ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังช่วงนี้สภาพอากาศทางภาคเหนือมีคุณภาพอากาศดีขึ้น เนื่องจากหลายจังหวัดเกิดฝนตก นับแต่วันที่ 26-28 เมษายน นี้ พล.ต.จิรเดช กล่าวอีกว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และแห้งแล้ง ในปีนี้ เริ่มตั้งแต่ ธ.ค. 62 เป็นต้นมา ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ และความกดอากาศสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ม.ค. 63 ทำให้ค่าคุณภาพอากาศ เกิดผลกระทบมากกว่าปีที่แล้ว...
MI17 หรือ เฮลิคอปเตอร์แบบ 17 ปฏิบัติภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่   วันที่ 8 เม.ย.63 ปฏิบัติภารกิจทิ้งน้ำดับไฟป่าบริเวณ ต.เมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทิ้งน้ำไปทั้งหมด 3 เที่ยว ปริมาณน้ำเที่ยวละ 3,500 ลิตร รวมน้ำได้ 10,500 ลิตร สำหรับการสนับสนุนปฏิบัติการทิ้งน้ำดับไฟป่า เพื่อดับไฟป่า โดยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 /ฮ.ท.17 /MI17 เริ่มปฏิบัติภารกิจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย กองทัพบกได้สนับสุนเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ ฮ.ท.17 ในภารกิจการทิ้งน้ำดับไฟป่า ให้กับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า โดยเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ ฮ.ท.17 ความเร็วสูงสุด อยู่ที่ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสูงในการบิน เพดานบินอยู่ที่...
error: Content is protected !!