แม่สาย Kick Off รณรงค์แก้ไขปัญหาลดหมอกควัน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 เวลา 14.00 น. นายณรงค์ คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2567 ( Kick Off ) พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการ สาธารณสุขอำเภอแม่สาย รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง อส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอ จ.เชียงราย กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในมาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2567

ตามนโยบายของภาครัฐ และให้พีน้องประชาชนในตัว อ.แม่สาย ได้รับผลกระทบจากมลพิษน้อยที่สุด โดยมีกิจกรรมรวมพลังชาวแม่สาย ( Kick Off ) ห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่ในวันที่ 15 ก.พ.67 ถึง 30 เม.ย.67 หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษ ทั้งจำคุก ทั้งเสียค่าปรับ และผู้ใดแจ้งเบาะแสพบการกระทำความผิดในช่วงห้ามเผาจะได้รับรางวัลสินบนนำจับ

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /// รายงาน