พะเยา สืบสานประเพณี “ตานก๋วยสลาก” ยิ่งใหญ่ วัดบุญเกิด  ตำบลบุญเกิด  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสืบสาน “ตานก๋วยสลาก” หรือสลากภัตร เพื่อสืบทอดประเพณีที่งดงามของชาวล้านนา ที่ในช่วงนี้มักจะมีการจัดขึ้นทุกวัดก่อนออกพรรษา โดยชาวบ้านเชื่อว่าจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับและเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ในรอบปีของชาวเหนือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา การรำการฟ้อน   ตลอดจนถึงเครื่องครัวตานเป็นจำนวนมาก ทั้งก๋วยสลาก ต้นฉัตร  ที่ถูกประดับตกแต่งด้วยข้าวของเครื่องใช้ ตลอดจนยอดเงิน จำนวนมาก ถูกนำมาเพื่อเป็นการถวายให้กับพระภิกษุ และทางวัด ในงานสืบสาน ตานก๋วยสลาก หรือสลากภัตร ประเพณีตานก๋วยสลากหรือสลากภัตร ที่ชาวบ้านต่างนำเครื่องไทยทาน บรรจุข้าวของเครื่องใช้ ผลไม้ อาหารคาวหวาน ยอดเงิน ถูกนำมาไว้ภายในบริเวณวัดบุญเกิด  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ในงานบุญสลากภัตร หรือชาวล้านนาเรียก ประเพณีตานก๋วยสลาก ที่ทางชาวล้านนามักจะจัดขึ้นเป็นประเพณีสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงก่อนวันออกพรรษา โดยชาวบ้านในแต่ละคณะศรัทธาของแต่ละวัดจะเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก ซึ่งถือเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวเหนือ โดยชาวบ้านจะร่วมกันแต่งดาครัวตาน เพื่อนำมาร่วมงานสลากภัตร ซึ่งจะเป็นการทำบุญที่ไม่เฉพาะเจาะจงจะทำบุญกับพระสงฆ์องค์ไหน รูปได โดยการทำบุญสลากภัตร ชาวบ้านจะนำเครื่องครัวตาน ของตนเองที่ได้เตรียมไว้ นำมาไว้ที่วัด จากนั้นจะมีการเขียนสลากของตนเอง...
อุตรดิตถ์ อบต.นา-นก-กก อำเภอลับแล เปิดตลาดกลางจำหน่ายลางสาด ลองกอง วันที่ 24 กันยายน 2562 ตลาดผลไม้ ต.นานกนก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแล , นายอาน แปลงดี นายก อบต.นานกกก และ เกษตรกรชาวสวนลับแล จัดเตรียมอาหาร คาว หวาน และลางสาด ลองกอง ผลไม้เศรษฐกิจจากทุเรียนหลง-หลินลับแล ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลบรรพบุรุษ และชาวสวนลับแลผู้ล่วงลับ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลางสาด ลองกองอำเภอลับแล ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อก่อนถึงฤดูกาลเก็บผลผลิตลางสาด ตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน เพื่อให้ราคาผลผลิตปีนี้ชาวสวนจะมีเงินมีทอง ค้าขายดี มีรายได้เลี้ยงครอบครัว จากนั้นนายอำเภอลับแล เป็นประธานเปิดตลาดกลางจำหน่ายลางสาด ลองกอง ของตำบลนานกกก ประจำปี 2562 ซึ่ง อบต.นานกกก ได้ดำเนินการจัดงานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 20...
เพชรบูรณ์ จัดงานประเพณี"อุ้มพระดำน้ำ" สืบทอด 500 ปี ขบวนแห่ยิ่งใหญ่อลังการ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2562 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 26 กันยายน -วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยในวันที่ 26 กันยายน เวลา 18.00 น. ชมนางรำ 2,562 คนรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ณ พุทธอุทยานเพชบุระ จากนั้นในเวลา 09.09 น.วันที่ 27 กันยายนร่วมพิธีบวงสรวงเทพดา ณ วัดไตรภูมิ ก่อนจะชมขบวนอัญเชิญองค์พระแห่ทางบกสุดอลังการ ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ในวันที่ 28 กันยายน เวลา 09.39 น อัญเชิญองค์พระ ประกอบพิธีดำน้ำ ณบริเวณ ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ส่วนการแสดงแสงสีเสียง ตำนานมหัศจรรย์...
อุตรดิตถ์ จัดเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ในระหว่างวันที่ 17 - 26 กันยายน 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562" เพื่อส่งเสริมการตลาดผลไม้และสินค้า OTOP ของจังหวัด . โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ก่อนจะตัดช่อลางสดจำลอง เพื่อเป็นการเปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562" ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจ เกษตร และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก . สำหรับในปีการผลิต 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกลองกอง 27,636 ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น จะออกสู่ตลาดกว่า 33,000 ตัน...
ทต.บ้านแก่ง” สร้างสถิติสะพานไข่ดาว 2,500 ฟอง จัดงาน “แลน้ำน่าน ทานไข่ เมืองตรอน” เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ สะพานแขวนแม่น้ำน่าน บ้านแก่ง หมู่ 2 เขตเทศบาลตำบลบ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเกรียงไกร กิจประเสริฐ รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง ร่วมกันเปิดงาน แลน้ำน่าน ทานไข่ เมืองตรอน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ไข่ไก่ของ อ.ตรอน เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องจาก อ.ตรอน เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดใน จ.อุตรดิตถ์ และของประเทศไทยด้วย สร้างมูลค่าในแต่ละปีมากกว่า 1,200 ล้านบาท จนทำให้ไข่ไก่ออกมาล้นตลาด อีกทั้งราคาผลผลิตค่อนข้างตกต่ำ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแปรรูปของไข่ไก่ที่สามารถนำมาแปรรูป หรือปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู ซึ่งล้วนแต่มีคุณค่าทางโภชนาการ กระจายสินค้าที่เกิดจากการแปรรูปจากไข่ไก่ออกสู่ตลาดผู้บริโภคให้มากขึ้น จึงจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน การเผยแพร่ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์จากไข่ไก่ออกสู่ท้องตลาดให้มากขึ้น ภายในงาน มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของ อ.ตรอน การประกอบอาหารประเภทไข่ไก่...
เชียงราย เทศกาลโล้ชิงช้า 6 ชนเผ่าอาข่า เมื่อวันที่ 7- 8 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานพระสยามเทวธิราช หมู่บ้านสามแยกอาข่า หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมอาข่าแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลโล้ชิงช้า "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" นานาชาติ 2562 เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า ด้วยการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีโล้ชิงช้า ร่วมกับพี่น้องชนเผ่าทุกหมู่บ้าน ทั้ง 6 ชนเผ่า นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน เปิดเผยว่า เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอาข่า กำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี และปีนี้ อบต.แม่สลองใน...
สวท.เชียงใหม สร้างเครือข่ายการสื่อสารภาษา 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบน วันที่ 23 ส.ค. 2562โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.)จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า โครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย “สานสัมพันธ์ชาติพันธุ์ไทย” สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท.)จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมาย คือเครือข่ายภาคประชาสังคม 9 ชนเผ่า คือ อ่าข่า ม้ง อิ้วเมี่ยน กะเหรี่ยง ลาหู่ ลีซู ไทใหญ่...
พระเชียงแสน สิงห์ 1 สวยงามอลังการใหญ่สุดในภาคเหนือ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความสวยงามของพระพุทธรูปสิงห์ 1 ที่ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา บริเวณสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ชาวบ้านร่วมจิตศรัทธาก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมระลึกถึงองค์สัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า และถือเป็นพระพุทธรูปสิงห์ 1 ที่ใหญ่สุดในภาคเหนือ และมีความสวยงามตระการตา พระครูใบฎีกา อภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผ็สื่อข่าวเข้าชมความสวยงามของพระใหญ่โลกะวิทู ที่ทำการก่อสร้างขึ้นบริเวณสำนักปฎิบัติธรรมป่าห้วยบง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชนชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งพระองค์ใหญ่ดังกล่าวถือว่าเป็นพระสิงห์ 1 ที่มีความใหญ่โตที่สุดในภาคเหนือ โดยได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชน   พระครูใบฎีกาอภิญชัย มหาวิรโย เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าห้วยบง เล่าว่า แรงบันดาลใจในการจัดสร้างพระสิงห์ 1 ดังกล่าวนั้นเนื่องจากตัวท่านเองได้ไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดแพร่ และพบว่าได้มีการก่อสร้างพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก จากนั้นหลังจากที่เดินทางมาปฎิบัติธรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา บริเวณป่าห้วยบงแห่งนี้ เมื่อปี 2545 จึงอยากจะสร้างองค์พระที่เป็นสัญลักษณ์ของการปฎิบัติธรรมและเป็นพระที่มีรูปแบบของล้านนาไทย จึงได้จัดสร้างพระสิงห์ 1 ที่เป็นปรางค์ ปรมาวิชัย ที่เป็นต้นแบบของพระเชียงแสน   จึงได้เริ่มก่อสร้างขึ้นโดยมีหน้าตักกว้าง...
พะเยา เตรียมสร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สบร่องขุย จังหวัดพะเยา เตรียมจัดสร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณสบร่องขุย ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพบหลักฐานศิลาจารึก ระบุ สามกษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยพ่อขุนงำเมืองพ่อขุนเม็งรายและพ่อขุนรามคำแหง ได้กระทำการแสดงสัตยาบันในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมสาบานกัน และจะไม่รุกรานกัน ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นยังพบว่ามีหลักฐานสำคัญหลายประการ ที่สามารถอ้างอิงได้ โดยจังหวัดจะเตรียมพัฒนาในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการสำรวจ พื้นที่บริเวณวัดร้างสบร่องขุยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำอิงในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังทางจังหวัดได้เตรียมการที่จะดำเนินการเข้าทำการก่อสร้างอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยพ่อขุนเม็งราย พ่อขุนงำเมือง และพ่อขุนรามคำแหง หลังสำรวจพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้น ถือว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยาหรืออาณาจักรภูกามยาว ในอดีต โดยพบศิลาจารึก ที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ ที่ทั้งสามกษัตริย์ได้มาลงสัตยาบันและร่วมดื่มน้ำสาบานกัน บริเวณดังกล่าว จึงทำให้ทางจังหวัดมีแนวคิดที่จะจัดสร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ ในอดีตได้เคยทำให้อาณาจักรภูกามยาวเจริญรุ่งเรือง โดยนายพงษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า สถานที่แห่งนี้พบว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัยอาณาจักรภูกามยาว...
“สวดมนต์ เที่ยววัด ชมวัง ฟังเรื่องเล่า”เส้นทางแสวงบุญเมืองสองแคว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงศาสนาหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual Tourism) วัดศาสนสถาน สถานปฎิบัติธรรม โบราณสถานและชุมชน กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง ของการท่องเที่ยวในกลุ่มความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชื่นชอบนิยมกันมาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้กำหนดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการปฎิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้วัด ศาสนสถาน โบราณสถาณชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สนับสนุนให้มีแนวทางหรือแผนการบูรณาการของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัด และสร้างความเท่าเทียมในการแสวงหาโอกาสบนพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน นางสุวิมล เกษศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า เพราะตามคติความเชื่อที่ถือกันว่าการได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วมปฎิบัติบูชา การทำบุญ บริจาคทานจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตและครอบครัวของผู้ที่ได้มาสักการะ และสร้างจิตใจที่ผ่องใสมาสู่ผู้ปฏิบัติ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า  วัดเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว ที่สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมและร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืนระหว่างชุมชน วัด และสิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อของท้องถิ่นและยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์การศึกษา ศิลปกรรม รวมทั้งความเชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน และการตั้งถิ่นฐานของชุมชนอีกด้วย รวมทั้งเกิดการบูรณาการ และเป็นเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน สำหรับสถานที่จัดกิจกรรม คือ พระราชวังจันทน์-ศาลหลักเมือง -วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร -วัดราชบูรณะ-วัดจันทร์ตะวันออก -วัดจันทร์ตะวันตก ทั้งนี้จะมีโบชัวร์ บอกประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ส่วนบริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จะมีผู้บรรยายประจำ จุดที่ 1 พระราชวังจันทน์ เป็นสถานที่เสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
error: Content is protected !!