เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันที่  22 พฤษภาคม 2567 จังหวัดพะเยา จัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำครั้งที่ 51 หนึ่งเดียวในโลก โดย นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำ หน่วยงานราชการ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อม พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำ โดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 50 ลำ เวียนเทียนทางน้ำ บริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยในปีนี้ได้ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำครั้งที่ 51 หนึ่งเดียวในโลกบริเวณวัดติโลกอารามดังกล่าว

ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นหนึ่งเดียวในโลก วัดติโลกอารามยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน นอกจากนั้น ยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดย ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา

สำหรับ ในงานพิธีเริ่มเปิดงานบริเวณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ภายในงาน มีบูธอาหาร และสินค้า Otop หลังจากเสร็จพิธีได้ตั้งขบวนเดินขบวนตามถนนเพื่อจะไปลงเรือบริเวณ ท่าเรือวัดตีโรคอาราม โดยใช้เรือประมง จำนวนกว่า 50 ลำ เพื่อนำหน่วยงานราชการและนักท่องเที่ยว เดินทางเวียนเทียนทางน้ำ บริเวณวัดติโลดอารามกลางกว๊านพะเยา

ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป สามารถเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามได้ตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งได้จัดเตรียมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจนกว่านักท่องเที่ยวคนสุดท้ายจะเวียนเทียนแล้วเสร็จ เพื่อสร้างความประทับใจ และจะได้กลับมาเยือนจังหวัดพะเยาอีก ในโอกาส