เมืองแพร่ เปิด “พระพุทธโกศัยฯ” พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ในวันเพ็ญเดือนแปด สืบสานเมืองพุทธศาสนา

พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแพร่ ปฏิมากรรมผสมเชียงแสน-สุโขทัย เมืองแพร่เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้านมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลในวันวิสาขบูชา พระพุทธรูปสวยงามศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแพร่ ปีหนึ่งมีครั้งเดียว

จังหวัดแพร่ กำหนดจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมือง เนื่องในสัปดาห์พุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤษภาคมนี้ที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในเทศกาลดังกล่าวได้รับความร่วมมือจาก ศรัทธาพุทธศาสนิกชนวัดต่างๆ ในจังหวัดแพร่ รวมทั้งหน่วยงานราชการ ร่วมจัดขบวนสักการะ มาจากวัดต่างๆ ใน 8 อำเภอของจังหวัดแพร่

มีการแสดงขบวนวัฒนธรรม แห่เครื่องสักการะ เริ่มขบวนที่ตลาดแพร่ปรีดา เดินมาตามถนนเจริญเมืองเป็นระยะทางกว่า 1 กม.ในวันที่ 16 พฤษภาคม และมีขบวนจากศรัทธาวัดต่างๆ เข้านมัสการพระพุทธโกศัยทุกวัน ในขณะเดียวกันวัดพระบาทมิ่งเมืองได้เปิดให้เข้าชมวัตถุโบราณล้ำค่าของเมืองแพร่ ที่พิพิธภัณฑ์พระวิหารมิ่งเมือง นิทรรศการวันวิสาขบูชา ที่ศาลาพุทธสถาน

พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ กล่าวว่า พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นที่นับถือ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจของพุทธศาสนิกชนชาวเมืองแพร่มาแต่สมัยสร้างเมืองแพร่ พระพุทธรูปองค์นี้เดิมเป็นเนื้อหินปูน ในปีพ.ศ. 2497 พระอุโบสถถูกไฟไหม้ จึงมีการบูรณะครั้งใหญ่ พระพุทธโกศัยองค์ปัจจุบันหน้าตักกว้าง 1 วา 5 นิ้ว สูง 1 วา 1 ศอก เนื้อทองสัมฤทธิ์

ขณะกำลังก่อสร้างเกิดปรากฏการณ์มหัศจรรย์ขณะเททองพระพุทธโกศัยมีฝนตกปรอยๆ และมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทั้งที่เป็นฤดูแล้ง ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสง่างามแห่งหนึ่งของภาคเหนือ โดยนำเอาปฏิมากรรมผสมระหว่างเชียงแสนกับปฏิมากรรมสมัยสุโขทัยมาออกแบบ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2498 องค์พระพุทธโกศัยฯเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ ซึ่งในปีเดียวกันได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร แห่งแรกของจังหวัดแพร่

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมากมายโดยเฉพาะมีการเชื่อมโยงกับพุทธศาสนา ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนามากขึ้น จังหวัดแพร่นั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง โดยเฉพาะ พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี มีทั้งความศักดิ์สิทธิ์และมีความสวยงามคล้ายๆ กับพระพุทธชินราช

“ทางจังหวัดได้อำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมานมัสการหรือไหว้สาพระพุทธโกศัย เป็นอย่างดีตลอดงาน และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสินค้าทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าด้วย ดังนั้นในสัปดาห์ของการจัดงานวันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ มีประเพณีเวียนเทียนที่มีความสวยงามรอบพระอุโบสถด้วย ชาวเมืองแพร่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทุกท่าน นายชุติเดช กล่าว

สมโรจน์ สำราญชลารัตน์ /รายงาน