พิษณุโลก เปิดงาน “มัดย้อม พร้อมไหล ตอนสามวัยไหลสายวัง “คึกคัก

วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 18:00 น. ณ บริเวณถนนคนเดินตลาด 120 ปี เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานเปิดงาน “มัดย้อม พร้อมไหล ตอนสามวัยไหลสายวัง ปีที่ 2” โดยมีนายเติมศักดิ์ ดวงบุษย์ ประธานตลาด 120 ปี วิถีชาววัง กล่าวรายงาน นายหัฎฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอวังทอง นายบุณยภู ชูวัฒนา ปลัดอาวุโสอำเภอวังทอง ผู้นำท้องที่ผู้นำท้อง ผู้นำชุมชน ประชาชนชาวอำเภอวังทอง และใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยเครือข่ายพัฒนาเยาวชน เพื่อลดนักดื่มหน้าใหม่ อำเภอวังทอง Y SDN วังทอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานของ สสส. ร่วมกับอำเภอวังทอง เทศบาลตำบลวังทอง ชุมชนวังทอง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงาน “มัดย้อม พร้อมไหล ตอน สามวัยไหลสายวัง ปีที่ 2 “

เพื่อสร้างความรัก ความสัมพันธ์ ระหว่างสามวัยคือ วัยเด็ก วัยรุ่น และวัยผู้สูงอายุ ให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างรายได้ของประชาชนให้มีการจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และประชาสัมพันธ์ภาพลัษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นของอำเภอวังทอง เช่น ส่งน้ำพระ จำลองประเพณีแห่ธง (หมู่ที่ 3 บ้านน้ำด้วน) การก่อพระเจดีย์ทราย ดนตรีสด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับ 1,000 คน