อีสานล้านนา ประเพณีบุญบั้งไฟ ปางมดแดง แห่หาบปลัดขิก-อิเป๋อ ขอฝน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านชุมชนบ้านปางมดแดง ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ รวมพลคนอีสานล้านนา โดยขบวนมีการละเล่นประกอบพิธีกรรมต่างๆ สืบสานตำนานบุญบั้งไฟ พร้อมกับมีการเดินขบวนแห่บั้งไฟหมื่นบั้งไฟแสน ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

โดยงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลอ่างทองประจำปี 67 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนปางมดแดง ซึ่งในงานประเพณีได้มีการจัดเดินขบวนแห่บุญบั้งไฟหมื่นแสนขบวนกลุ่มแม่บ้านและขบวนวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวอีสานในพื้นที่ตำบลอ่างทองเป็นการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนชาว อีสานล้านนาที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและประเพณีในการแห่บุญบั้งไฟ เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลในช่วงฤดูกาล โดยขบวนแห่ชาวบ้านในตำบลอ่างทอง และนอกตำบล ได้ร่วมกัน ประดับประดาขบวนบั้งไฟของแต่ละหมู่บ้าน กว่า10ขบวน ร่วมแห่ชาวบ้านแต่งตัวที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม การ การละเล่นของพื้นบ้าน และที่สร้างสีสัน คือในขบวนจะมีแห่และหาบ ปลัดขิก อิเป๋อ และการแต่งกายด้วยชุดนาง แมว ด้วยลีลาสีสัน ต่างๆเพื่อขอให้ฝนตก และฝนก็ตกลงมาจริงๆทำให้บรรยากาศที่ร้อนอบอ้าว พากันเย็นไปทั่วบริเวณงานบุญบั้งไฟ

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา