กลุ่มน้ำกว้านสีรุ้ง จัดงานพะเยาไพร์ด “เปิงใจ๋ที่จะเป็น” PHAYAO (คลิป)

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีร่วมจัดงานพะเยาไพรด์ 2024 ผู้บริหารหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เปิดกิจกรรม พะเยาไพร์ด “เปิงใจ๋ที่จะเป็น” PHAYAO PRIDE Proud to BE โดยมีกานจัดขบวนแห่ของชาวสีม่วงที่แต่งกายด้วยชุดต่างๆกว่า300 คนร่วมเดินขบวนซึ่งถือเป็นการเปิดเทศกาล Pride Month ต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจครั้งแรกของจังหวัดพะเยาที่มีการจัดกิจกรรม ปีนี้ ต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ โดยมีนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานพิธี

ซึ่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 จังหวัดพะเยา โดยกลุ่มน้ำกว้านสีรุ้ง ซึ่งเป็นตัวแทน เครือข่ายผู้จัดงานไพรด์จังหวัดพะเยา เข้ารับมอบธงไพรด์ประจำจังหวัด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเปิด เทศกาลเฉลิมฉลองเดือนไพรด์ให้กับเครือข่ายต่างจังหวัดเพื่อปักหมุดไพรด์ทั่วประเทศ จากท่านนายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน เพื่อเป็นดำเนินการกิจกรรมในระดับจังหวัด และให้ความสำคัญกับการเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกช่วงวัย สามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา และการเมือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้และการยอมรับในความแตกต่าง การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน การรวมตัวในงานไพรด์ไม่เพียงแค่เฉลิมฉลอง แต่ยังเป็นการแสดงพลังของความรัก ความเข้าใจ และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มาร่วมเป็น ส่วนหนึ่งของการสร้างความเท่าเทียมและเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ