ผู้ว่าฯพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมเขียงหมูเข้าโครงการลดราคาช่วยประชาชน วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เยี่ยมเขียงหมู ที่เข้าร่วมโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนิน โครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากเนื้อหมูที่ปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดงราคากิโลกรัมละ 150 บาท จังหวัดพิษณุโลกได้ดำเนินโครงการ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2565 ผ่านจุดจำหน่าย 7 จุด ( บริการจำหน่าย 50 กิโลกรัม ต่อ 1 จุด ดังนี้ 1.ร้าน skf...
กลุ่มจังหวัดพาณิชย์ภาคเหนือ เตรียมจัดงาน NORTHERN GEMN & JEWELRY FESTIVAL 2021 ศูนย์การค้าพาราไซด์ พารค์ กทม. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงแรมตากอันดามัน ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานแถลงข่าวจัดเตรียมงาน NORTHERN GEMN & JEWELRY FESTIVAL 2021 จำนวน 16 จังหวัดภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 ณ รอเยล ปาร์ค ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไซด์ พารค์ กรุงเทพมหานคร เพื่อจำหน่ายอัญมณี และเครื่องประดับ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐ์กิจของจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัดภาคเหนือ...

พบพระ เกษตรกรปลูกขิงราคาตก ถูกสุด ในรอบ 7 ปี วอนรัฐช่วยเหลือราคาและหาคนรับซื้อ ปัญหาโควิด-19 แรงงานขาดแคลน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายชัย แซ่ลี  อายุ 52 ปี เกษตรกร ผู้ปลูกขิง กล่าวว่า ตนเองปลูกขิงจำนวน 4 ไร่ ในพื้นที่ บ้านทรัพย์เจริญ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ใช้เงินลงทุนไป100,000 บาท และ ใช้เวลาปลูก 8เดือน  โดยวันนี้เริ่มเก็บผลผลิต ขุดขิงจำหน่าย  ประเภทขิงอ่อนได้ ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท เป็นราคาที่ต่ำสุดในรอบ 7 ปี และ ไม่สามารถปล่อยเป็นขิงแก่ได้ เพราะพื้นที่ปลูก เมื่อหมดฝนแล้วอากาศจะร้อน ทำให้ขิง อาจเน่าได้จึงต้องเร่งขุดจำหน่าย นายชัย กล่าวอีกว่า...
พิษณุโลก หนุ่มสวนยาง อดีตวิศวฯชลประทาน หันเอาดี ทำสวนอินทผาลัม-ผลิตน้ำสดบรรจุขวด เผยศึกษาสายพันธุ์อินทผาลัมจนช่ำชอง เปิดกว้างให้เกษตรกรปลูกด้วยราคาต้นพันธุ์เพียงแค่ 150 บาทเท่านั้น เชิญท่องเที่ยวและเกษตรกรท้าพิสูจน์ได้ที่”สวนอินทรัตน์” ล่าสุด นายอำเภอวังทอง ปลื้ม!! ตัดช่ออินทผาลัมเปิดเทศกาลสวน อินทผาลัมถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่กระแสแรงไม่หยุด เกษตรกรหลายคนกำลังให้ความสนใจปลูก ทำให้นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง ให้ความสนใจเดินทางไปเปิดเทศกาลที่สวนอินทผาลัมกินสด ที่”ไร่อินทรัตน์” ตั้งอยู่ 23/1 ม.21 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถือว่า เป็น 1 ใน 3 สวนที่อยู่ในเขตอำเภอวังทอง จึงถือฤกษ์งามยามดี ให้นายอำเภอวังทองเป็นผู้ตัดช่อผลอินทผาลัมที่กำลังออกผลผลิตต้นแรก ท่ามกลางนายกอบต.บ้านกลาง, ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านให้คนสนใจ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง กล่าวว่า การปลูกอินทผาลัมเป็นอีกเส้นทางอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรกำลังหันมาปลูกแทนพืชอย่างอื่น ตนพร้อมสนับสนุน ดูแลและเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จัก ทั้งอำเภอวังทองมีไร่อินทผาลัมจำนวน 3 แห่ง คือ ที่ ต.หนองพระ ต.แก่งโสภา และ...
ร้านโชห่วย“ถูกดี มีมาตรฐาน” ยกระดับร้านค้าปลีกในชุมชน สร้างคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงค้าปลีกในไทย ชูโมเดลธุรกิจ “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ผนึก “โชห่วย” ทั่วประเทศให้ทันสมัย ร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานราก นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน” เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของร้านค้าปลีก “ถูกดี มีมาตรฐาน” ที่มุ่งสร้างมาตรฐานวงการร้านค้าปลีกชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้ทันสมัยด้วยความรู้ และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน โดยชูโมเดล “ร้านค้าของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน” ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ ที่สนิทใจลูกค้า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สำหรับโมเดลธุรกิจของร้านถูกดี มีมาตรฐาน บริษัทฯ มุ่งแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพลิกฟื้นธุรกิจโชห่วย เพื่อก้าวสู่ “คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกค้าปลีกในประเทศไทย” ร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับการค้าชุมชนทั่วประเทศ ตั้งแต่เจ้าของร้านโชห่วย คู่ค้า ที่สามารถเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการท้องถิ่น ที่จะมีช่องทางจำหน่ายสินค้าผ่านร้านถูกดี มีมาตรฐาน รวมถึงคนในชุมชนที่สามารถเข้าถึงสินค้าดี...
พิษณุโลก รร.วังจันทน์ ริเวอร์วิว งัดกลยุทธ์ลดค่าห้อง -ส่งอาหาร Delivery สู้โควิด-19 ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับโรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พิบูลสงคราม และเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรม ซึ่งเป็นสถานที่รองรับนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม ฝึกงานทางด้านการโรงแรม ผศ.ดร.พิทักษ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงนี้แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่การให้บริการของโรงแรมยังคงดำเนินการอยู่ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัย ฯ ที่กำกับดูแลโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ให้ความอนุเคราะห์ ในส่วนการดูแลพื้นที่ในช่วงนี้ เนื่องจากว่า แขกที่มาพักโรงแรมลดลง มีแขกประจำอยู่เพียงไม่กี่ห้อง ส่วนแขกที่จองห้องพักมีจำนวนไม่เกิน 10 ห้องในแต่ละวัน ในส่วนของมาตรการที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริการดูแล การรักษาระยะห่าง การตรวจเช็คอุณหภูมิ การระมัดระวังความสะอาด การป้องกันต่างๆอย่างเข้มงวดของการเข้าพัก "มีมาตรการลดราคาห้องพักลองมาราชการมี 2 ระบบระยะแรกราคากว่า 1,000 บาท ลดลงมาเหลือ 800 รวมอาหารเช้า ถ้าเข้ามาเป็นหมู่คณะนักศึกษาจะลดเหลือเพียง...
ประธานหอฯ ตาก  เผยสถานการณ์โควิด-19 กระทบการค้าชายแดนลดลง  มองการเมืองเมียนมา ยืดเยื้อยิ่งกระเทือน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายประเสริฐ  จึงกิจรุ่งโรจน์  ประธานหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า  สถานการณ์ในเมียนมา  หากดูการส่งออกนำเข้าสินค้า ตามด่านถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 หรือท่าส่งออกต่างๆ ก็ยังคงปกติ  แต่การส่งสินค้าจากจังหวัดเมียวดี ไปถึงปลายทางมีความยากลำบากมากขึ้น  เนื่องจากปกติ มีด่านตรวจโควิด-19 ในเมียนมา อยู่แล้ว ขณะนี้ก็มีด่านความมั่นคงเพิ่มขึ้น   ทำให้มีความยากลำบากในการขนส่งสินค้าสู่ปลายทาง  ลูกค้าหลายราย มีการลดออเดอร์ และชะลอการสั่งซื้อสินค้าลง  ทำให้สินค้าเติมสู่ตลาดลดน้อยลง ซึ่งเชื่อว่าหากสถานการณ์การเมืองในเมียนมายืดเยื้อ  มองว่าจะกระทบต่อการค้าชายแดน แน่นอน   แต่มองว่ารัฐบาลทหารที่เข้ามาดูแล  ประเทศเมียนมา จะไม่ปล่อยให้เศษรฐกิจได้รับผลกระทบหนัก และยังคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน สำหรับภาคเอกชน นักธุรกิจในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ยังคงติดตามสถานการณ์ และวิเคราห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิด  เพื่อดูเรื่องของโอกาส ทางการค้า ส่วนภาพรวมของมูลค่าการค้าชายแดน ด้านจังหวัดตาก  ตนมองว่าเป็นตัวเลขที่พอใจอยู่ มีปริมาณที่ลดลงไปบ้างแต่รับได้   ทั้งจากปัจจัย สถานการณ์โควิด 19  ค่าเงิน...
รมว.พาณิชย์ ติดตามสถานการณ์สินค้ากระเทียมภาคเหนือ พร้อมกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวไร่ วันที่ 23 ม.ค. 64 ที่ หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์สินค้ากระเทียม และกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวไร่กระเทียมในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมประชุม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภาพรวมผลผลิตกระเทียมในแต่ละปีจะมีประมาณ 2 แสน 3 หมื่นตัน บริโภคภายในประเทศ 1 แสน 7 หมื่นตัน และทำการนำเข้ามาอีกประมาณ 6 หมื่นตัน ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของ WTO ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ และมีภาษีนำเข้าอยู่ที่ร้อยละ...

แม่สอด เปิดขนส่งสินค้าข้ามแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 วันแรกคึกคัก วันที่ 26 ตุลาคม 2563 บรรยากาศที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด วันแรกคึกคัก หลังมีการระงับการขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งพบว่ามีพนักงานคนขับรถขนส่งสินค้า ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ต่างขับรถขนส่งสินค้าข้ามแดน เพื่อเตรียมขนถ่ายสินค้าเข้าบริเวณ Safety Zone กันเป็นจำนวนมาก มาตรการในวันนี้ สาธารณสุขจังหวัดตาก ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเข้มข้น คือการลงทะเบียนประวัติ ทั้งคนขับรถ พนักงานขนส่งสินค้าไทยชาวไทยและชาวเมียนมา มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยเฉพาะคนขับรถสินค้าชาวเมียนมา ที่ข้ามมาจากจังหวัดเมียวดี จะต้องได้รับการเก็บสารคัดหลั่ง ตรวจคัดกรองโควิด 19 ก่อนที่จะเข้าไปบริเวณจุดขนถ่ายสินค้าที่กำหนดไว้ เช่นเดียวคนขับรถชาวไทยที่ข้ามไปยังจังหวัดเมียวดี ต้องกลับข้ามแดนมา ภายใน 7 ชั่วโมง และจะต้องเข้าทำการเก็บสารคัดหลั่งเพื่อตรวจเชื้อโควิด 19 ที่กรมควบคุมโรค ตั้งจุดประจำไว้บริเวณ Safety Zone แห่งนี้เช่นกัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (ฉก.ร.4)และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่...

พิษณุโลก รร.ชินะปุระ งัดกลยุทธ์หลังโควิด-19 สยายแนวรุกห้องประชุม-ฟาร์มผักอินทรีย์ เชื่อมตลาดน้ำ นายนพดล จารุพันธ์จรัสศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชินะปุระ บูติกโฮเต็ล จำกัด กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์เกิดระบาดเชิ้อโรคโควิ-19 โรงแรมจะมีเอาท์เลท (OUTLET)เพิ่มเติม หรือมีสินค้าขายตรงจากผู้ผลิต 1.มีหอประชุมเพนียดหลวงสามารถรองรับได้ 250 คน เพิ่มขึ้นมา 2. ทำฟาร์มอินทรี โดยไปเชื่อมกับทางบริษัทพรีม่ากรีน จำกัด ประกอบกิจการค้า พืช ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำฟาร์มอินทรีปลูกพืชปลอดภัย บริเวณที่จอดรถหน้าโรงแรม ตอนนี้ทำไปแล้ว 9 หลัง ฟาร์มนี้จะเชื่อมกับตลาดน้ำ และในตลาดน้ำวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จัดทำเป็นคลินิกแพทย์แผนไทย และมีพื้นที่หัตถการเชื่อมโยงกับตัวไรซ์บาร์น(Rice Barn) หรือยุ้งข้าวเดิมของโรงแรม นายนพดล กล่าวอีกว่า ซึ่งตัวไรซ์บาร์นเดิมของโรงแรมจะถูกปรับปรุงให้กลายเป็น wellness คือเราจะมีแพ็คเกจ (Package) ฟื้นฟูร่างกายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ตรงนั้นจะมีสมุนไพรรักษา มีการนวด การประคบ...