พิษณุโลก”หยุดทิ้ง! กล่องนมใช้แล้ว”ผู้ว่าฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ

“พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ” จับมือกับวงษ์พาณิชย์ ประกาศปฏิบัติการ “หยุดทิ้ง! กล่องเครื่องดื่มใช้แล้วขายได้” ในกิจกรรม “กล่องนมรักษ์โลก รักษ์ชุมชน ” ในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในกิจกรรม ” พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ ” โดยใช้ วันสิ่งแวดล้อมไทย ทำการคิกออฟ. โดยจับมือกับภาคเอกชน
เครือข่าย”วงษ์พาณิชย์”ประกาศใช้ปฏิบัติการ “หยุดทิ้ง! กล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว สามารถขายได้ ” ในกิจกรรม “กล่องนมรักษ์โลก รักษ์ชุมชน ” ส่งเสริมการคัดแยก เก็บกลับวัสดุใช้แล้ว จากภาคประชาชน

โดยเฉพาะประเภท “กล่องเครื่องดื่ม” เช่น กล่องนม กล่องน้ำผลไม้ กล่องกะทิ หรืออื่น ๆ โดย บริษัทวงษ์พาณิชย์ ซึ่งเป็นเอกชนของท้องถิ่นพิษณุโลก ทำการรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 4 บาท 50 สตางค์ ส่วนขยะอื่น ๆ เช่น กระดาษ แก้ว เหล็ก พลาสติก ก็สามารถแยกเพื่อนำมาขายได้เช่นกัน ครั้งนี้จะเน้นที่กล่องนม เพื่อนำไปรีไซเคิลใหม่หรือนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ช่วยลดปริมาณของขยะที่หลุมฝังกลบและลดปริมาณมลพิษ ตลอดจนผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน จังหวัดพิษณุโลก และประเทศไทย อย่างยั่งยืน

ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล กล่าวว่า สนับสนุนโครงการ พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ (Phitsanulok,the City of Recycling) อย่างเป็นทางการ ที่ผ่านมา กล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ไม่มีการรับซื้อ ถูกทิ้งไปในบ่อขยะทั่วประเทศ ประมาณ 85,000 ตัน / ปี

ในปัจจุบันได้เปิดรับซื้อแล้วอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องการเรียกกลับคืน เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ด้วยการรีไซเคิลได้ ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม การที่มาเริ่มต้นคิกออฟที่ ตำบลหัวรอ เพราะเริ่มเป็นชุมชนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวนมาก และจะขยายต่อไปให้ครบทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยด้วย