นครสวรรค์ เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ด๊อกเตอร์ มันนี่” บริการสินเชื่อยุคใหม่

มุ่งสร้างศักยภาพทางการเงินที่ยั่งยืน พร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด (Doctor Money) จัดงานเปิดตัวบริการสินเชื่ออย่างยิ่งใหญ่ “Doctor Money, The
Money verse: Simplify Financial “
วันที่ 21 มกราคม 2567 ณ 42 ซีเดอะซิคโฮเทลจังหวัดนครสวรรค์โดยมีคุณสุพจน์ วณิชไพสิฐประธานกรรมการบริษัท และคุณยศวัจน์ รุ่งคณาวุฒิ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) พร้อมด้วย คุณนันท์มนัส จันทราอุกฤษฏ์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ร่วมเปิดตัวบริการสินเชื่อยุคใหม่ ภายใต้ “บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด”ก่อนตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารคนไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจทางด้านการเงินซึ่งมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกระดับเข้าถึงธุรกิจสินเชื่อเช่าซี้อรถยนต์ จำนำเล่มทะเบียน และ สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ สู่การเป็นผู้นำทาง
การเงินที่ขยายโอกาสอย่างมีกลยุทธ์ สร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน

บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด โดยการนำของคุณสุพจน์ วณิชไพสิฐ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งคร่ำหวอดในแวดวงการเงินมาหลายทศวรรษ เล็งเห็นความเป็นไปได้ในการยกระดับบริการทางการเงินสู่โลกยุคใหม่ เดินหน้าพา “ด๊อกเตอร์
“เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิสัยทัศน์ในการใช้ทรัพยากรทางกเงินอย่างมีกลยุทธ์ มอบองค์ความรู้ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ มีศักยภาพทางการเงินที่ยั่งยืน และสามารถตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมเปิดรับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในยุคสมัย ซึ่งเทคโนโลยี และนวัตกรรมชับเคลื่อนให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ด้วยเงินทุนมากกว่า 400,000,000 บาท พร้อมทีมผู้บริหารและทีมงาน

ซึ่งทุ่มเทมาตลอดระยะเวลากว่า 2 ปี กับการเดินหน้าพา ด๊อกเตอร์ มันนี่ ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งด้วยวิสัยทัศน์ในการขยายฐนลูกค้า ขยายโอกาสใหม่ๆ ที่สถาบันการเงินอื่นๆ อาจไม่เคยทำมาก่อน ให้สามารถต่อยอดกลายเป็นผู้ประกอบการชั้นนำกิจ หรืออุตสาหกรรมของตนเองได้โดยคุณปริญญา บุญชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (CTO)ผู้นำทีมในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อยกระดับ “ด๊อกเตอร์ มันนี่” ในการให้บริการสินเชื่อด้วยนวัตกรรม (Fintech)ที่ล้ำสมัยใช้เทคโนโลยีเชิงลึกในการพิจารณาการ
ปล่อยสินเชื่อ เครื่องมือที่ล้ำสมัยสำหรับการให้บริการลูกค้าในยุคดิจิทัล

ชื่งให้บริการภายใต้มาตรฐานการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 16258/2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทะเบียนเลขที่ ว00009/2565 และออนไลน์ เลขที่ อลว029023000/2565 มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า

บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด
459/2 หมู่ที่ 7 ๓.สมอแข อ เมืองพิษณุโลก จ พิษณุโลก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0655564001651
doctormoney
Doctor Money Company Lt