ผู้ว่าฯ ตาก เชิญชวนบริษัทการบินเส้นทางกรุงเทพฯ – แม่สอด ขยายรันเวย์รับ Boeing 737 - Airbus A320 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก นายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดตาก นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายชูเกียรติ เทมียะโก รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด และผู้เกี่ยวข้องเข้าพบคุณธรรมนูญ กู้ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้บริหารสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ ห้องประชุมยิ้มสยาม ชั้น 23 อาคาร 5 (Thai Smile Airways) บริษัท...
สมาคมขนส่งจังหวัดตาก เปิดงาน "TAK TRUCK SHOW 2022" พัฒนาสร้างความเข้มแข็ง การขนส่งสินค้าสู่ระดับสากล วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุระชัย วีระสมเกียรติ นายกสมาคมขนส่งจังหวัดตาก และคณะกรรมการขนส่ง จากทุกภาคของประเทศ ร่วมเปิด "TAK TRUCK SHOW 2022 ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ สมาคมขนส่งจังหวัดตาก ได้จัดการประชุมใหญ่สามัย ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าตลอดแนวชายแดนจังหวัดตาก ให้เกิดความเข้มแข็ง และพัฒนาสู่ระดับสากล พร้อมจัดกิจกรรม การเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายในงาน เพื่อให้สมาชิกพบกับนวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัย และสินค้าที่นำมาจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับสมาชิกของสมาคม เพื่อดำเนินการและร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ในโครงการต่าง ๆ...
เชียงราย จีนเปิดท่าเรือน้ำโขง คาดส่งออกจีนกลับมาคึกคัก หลังสูญนับแสนล้าน วันที่ 16 ก.ย.65 กรณีที่สำนักกิจการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้มีส่งเอกสารแจ้งถึงการเปิดท่าเรือกวนเหล่ย ให้เรือสินค้าสามารถใช้เส้นทางการเดินเรือเพื่อนำส่งสินค้าจากประเทศต่างๆ เข้าไปยังประเทศจีน ผ่านยังแม่น้ำโขง ไปยังท่าเรือกวนเหล่ย โดยมีการเปิดให้ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.65 ที่ผ่านมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีหนังสือถึงสำนักประสานงานเขตปกครองพิเศษที่ 4 รัฐฉานตะวันออก ประเทศเมียนมา โดยมีเนื้อหาว่าจากกรณีทางการจีนได้ปิดท่าเรือกวนเหล่ยมาตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2563 เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยงดให้บริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ทำให้เกิดผลระทบต่อธุรกิจขนส่งสินค้าในแม่น้ำโขงอย่างหนัก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาการใช้ประโยขน์ในแม่น้ำโขง ทางการจีนจึงได้ปรับวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบันโดยกลับมาเปิดท่าเรือกวนเหล่ยอย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยมีความพร้อมด้านพิธีการทางศุลกากรและการขนส่งสินค้าแล้ว น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2-3 ปี ที่ทางการจีนปิดท่าเรือกวยเหล่ยซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนในแม่น้ำโขง ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนทางเรือแม่น้ำโขงสูญหายไปปีละหลายหมื่นล้านบาท และหากรวมกันประมาณ 3 ปีก็จะสูญเสียกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งก็ขอชักชวนผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่ทำการค้าชายแดนไทยระหว่างไทย-จีน ได้ติดต่อเพื่อขนส่งสินค้าทางเรือแม่น้ำโขงเพื่อลดต้นทุนระหว่างไทย-จีน เพราะขนสินค้าได้ครั้งละ 200-300...
อุตรดิตถ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุนชน วันที่ 9 ก.ย.65 ที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม OTOP ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์กว่า 30 ร้าน ร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการ จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน และเป็นการจัดแสดงผลการพัฒนา 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน) ด้วยกลไกประชารัฐ โดยร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่าย OTOP...
ม.นเรศวร ประชุม LIMEC ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย วันที่ 1 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด การประชุมระดับนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีนและเมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5th LIMEC Academic International Conference) เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน บนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย สู่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ให้นักเรียน นักวิจัย และคณาจารย์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)การส่งเสริมด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ...
เมืองแพร่ ชาวไร่ยาสูบกว่า1,000 ราย ร้อง รมว.คลัง ชลอตัดโควต้าก่อนหมดอาชีพ เวลา 10.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ชาวไร่ยาสููบใน อ.สอง และอ.ร้องกวาง จ.แพร่ ส่งตัวแทนจำนวน 100 ราย นำโดย นายปรัชญา กันมาธรรม แกนนำชาวไร่ยาสูบแพร่ ผู้บ่มใบยาแพร่ รวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อแสดงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรหลังมาตรการลดการผลิตยาสูบพันธุ์เวอร์จีเนียลงอีกร้อยละ 25 อีกทั้งการเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศทำให้บุหรี่ไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดมีบุหรี่หนีภาษีเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดมากมาย เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและธุรกิจบ่มใบยา เรียกร้องให้รัฐบาลชลอการตัดโควต้าปลูกร้อยละ25 ไปก่อน เพราะถ้าไม่ดำเนินการเกษตรกรและธุรกิจโรงบ่มใบยาจะประสบกับความเดือดร้อนหมดอาชีพ นายปรัชญา กันมาธรรม แกนนำชาวไร่ยาสูบแพร่ ผู้บ่มใบยาแพร่ กล่าวว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นใจเกษตรกรผ่อนผันการลดกำลังการผลิตยาสูบเพื่อต่อลมหายใจให้กับเกษตรกรในห้วงของเศรษฐกิจตกต่ำ ในเดือนมิถุนายนจะเริ่มเพาะกล้ายาสูบแล้วซึ่งขณะนี้ถ้ายังไม่มีคำตอบชลอตัดโควต้า เกษตรกรจะเตรียมตัวไม่ทันอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา นายธารณ์ ธรรมิกนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.แพร่ กล่าวว่าจะเร่งส่งหนังสือร้องเรียนของเกษตรกรให้เร็วที่สุดภายในบ่ายวันนี้ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือแก้ไขให้ทันเวลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธุรกิจใบยาสูบเป็นธุรกิจที่ถูกจำกัดด้านสุขภาพ ทำให้รัฐบาลมีนโยบายลดปริมาณการผลิตจนปัจจุบันเหลือเกษตรกรในจังหวัดแพร่ราว 1,000 ราย ในภาคเหนือราว...

พิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดลดราคาโมบายสินค้า 93 ตำบล ก.ย.- พ.ย.นี้ นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดเดินหน้าจัดธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดราคาค่าครองชีพ 93 ตำบลของจังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐมนตรีสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน อนุมัติงบประมาณมาให้จังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,400,000 บาท ภายใต้ชื่อ"พาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทย LOT 20 ภูมิภาค" เนื่องจากขณะนี้สินค้ามีราคาสูงขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัด นางอุบลรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกได้รับงบประมาณมาเพื่อดำเนินการทำโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้กลางเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยจำหน่ายสินค้าทั้ง 9 อำเภอ 93 ตำบล ในแต่ละตำบลจะนำสินค้าไปจำหน่าย 5-6 ครั้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เนื้อหมู เนื้อไก่ สินค้าเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก ผลไม้ สินค้าอุโภค-บริโภค เป็นต้น พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่าสินค้าที่ส่งเสริมการขายต่อจุดต่อวันคือ...
พิษณุโลก คลังจังหวัดมั่นใจเศรษฐกิจดีขึ้น มิ.ย.- ธ.ค.65 ภาคเกษตร ข้าว ข้าวโพด และโรงงาน-รถยนต์จดทะเบียนเพิ่ม วันที่ 26 สิงกาคม 2565 ที่โรงแรมพิษณุโลก ออคิด อำเภอเมืองพิษณุโลก  นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ภาพรวมเศรษฐกิจช่วง 6 เดือนหลัง ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2565 เศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของร้านอุปทานและการขยายตัวของด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด โดยเฉพาะจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรมประกอบกับการฟื้นตัวของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม จากการคลี่คลายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ จะส่งผลให้เศรษฐกิจของการบริโภคเอกชนและการลงทุนปรับตัวสูงขึ้น มีการใช้จ่ายเกือบ 100 เปอร์เซ็น คลังจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มีการขยายตัวปริมาณภาคเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.8 และ 16.4 ด้านโรงงานอุตสาหกรรม มีการจดทะเบียนเพิ่มร้อยละ 3.2 แม้ว่าจำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบินหดตัวลงร้อยละ 2.2 แต่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและรีสอร์ทขยายตัวร้อยละ...

อำเภอพบพระ เปิดเทศกาลอะโวคาโด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตร จัดกิจกรรมสีสันแข่งขันกินอะโวคาโด วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์  นายอำเภอพบพระ และนายมณฑล  สว่างนภาลัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ตลอดจนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเปิดงานโครงการเทศกาลอะโวคาโด ตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 29-31 กรกฏาคม นี้ อะโวคาโด ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ได้รับความสนใจ และมีการปลูกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขยายกิ่งพันธุ์อย่างหลากหลาย นับว่าอะโวคาโด เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้งด้านคุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรได้อย่างเป็นดี มีตลาดรองรับและมีความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก เพราะนอกจากจะทานผลสดแล้ว ยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด มีการส่งเสริม การแปรรูป ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ทั้งการ ทำเยลลี่ โลชั่นทาผิว และสบู่ ...

พิษณุโลก อินทผาลัม อำเภอเนินมะปราง"สดหน้าสวน-ลอยแก้ว" วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ชาวสวน อินทผาลัมบาฮี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กำลังเชิญชวน”เปิดสวนเที่ยวชม ชิม ฟรี” อินทผาลัมบาฮี หวาน กรอบ ไม่ฝาด สายพันธุ์เนื้อเยื่อ เริ่มจัดส่งฟรีตั้งแต่วันที่15 ก.ค.2565 เป็นต้นไป แม้ฝนตกทุกวัน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 90% ติดต่อทางเพจ”สวนอินทผาลัม บัวเขียว”ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง พิษณุโลก นายชุมพล ลีศรี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ไทรย้อย กล่าวว่า พื้นที่ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง ส่วนหนึ่งเป็นพื้นดินภูเขา ชาวบ้านนิยมปลูกต้นมะม่วงสีทอง เพื่อการส่งออกมาช้านาน ต้องยอมรับว่า ปลูกมะม่วงกันเยอะมาก บางปีผลผลิตล้น ขายไม่ได้ราคา โดยเฉพาะช่วงโควิค-19 ที่ผ่านมา...
error: Content is protected !!