อุตรดิตถ์ เปิดตลาดอาหารปลอดภัยสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุนชน วันที่ 9 ก.ย.65 ที่ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม OTOP ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์กว่า 30 ร้าน ร่วมจำหน่ายสินค้าในโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2565 โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการ จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการ จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย สู่ช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน และเป็นการจัดแสดงผลการพัฒนา 3 กลุ่มงาน (เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวชุมชน) ด้วยกลไกประชารัฐ โดยร่วมมือกับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุตรดิตถ์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่าย OTOP...
ม.นเรศวร ประชุม LIMEC ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย วันที่ 1 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิด การประชุมระดับนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีนและเมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5th LIMEC Academic International Conference) เพื่อถ่ายทอดและขยายผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน บนระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย สู่สถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นเวทีให้ให้นักเรียน นักวิจัย และคณาจารย์ ได้นำเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง อินโดจีน และเมาะลำไย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฯ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)การส่งเสริมด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ...
เมืองแพร่ ชาวไร่ยาสูบกว่า1,000 ราย ร้อง รมว.คลัง ชลอตัดโควต้าก่อนหมดอาชีพ เวลา 10.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ชาวไร่ยาสููบใน อ.สอง และอ.ร้องกวาง จ.แพร่ ส่งตัวแทนจำนวน 100 ราย นำโดย นายปรัชญา กันมาธรรม แกนนำชาวไร่ยาสูบแพร่ ผู้บ่มใบยาแพร่ รวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อแสดงถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรหลังมาตรการลดการผลิตยาสูบพันธุ์เวอร์จีเนียลงอีกร้อยละ 25 อีกทั้งการเพิ่มภาษีบุหรี่ในประเทศทำให้บุหรี่ไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดมีบุหรี่หนีภาษีเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดมากมาย เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและธุรกิจบ่มใบยา เรียกร้องให้รัฐบาลชลอการตัดโควต้าปลูกร้อยละ25 ไปก่อน เพราะถ้าไม่ดำเนินการเกษตรกรและธุรกิจโรงบ่มใบยาจะประสบกับความเดือดร้อนหมดอาชีพ นายปรัชญา กันมาธรรม แกนนำชาวไร่ยาสูบแพร่ ผู้บ่มใบยาแพร่ กล่าวว่า อยากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นใจเกษตรกรผ่อนผันการลดกำลังการผลิตยาสูบเพื่อต่อลมหายใจให้กับเกษตรกรในห้วงของเศรษฐกิจตกต่ำ ในเดือนมิถุนายนจะเริ่มเพาะกล้ายาสูบแล้วซึ่งขณะนี้ถ้ายังไม่มีคำตอบชลอตัดโควต้า เกษตรกรจะเตรียมตัวไม่ทันอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา นายธารณ์ ธรรมิกนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.แพร่ กล่าวว่าจะเร่งส่งหนังสือร้องเรียนของเกษตรกรให้เร็วที่สุดภายในบ่ายวันนี้ เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือแก้ไขให้ทันเวลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธุรกิจใบยาสูบเป็นธุรกิจที่ถูกจำกัดด้านสุขภาพ ทำให้รัฐบาลมีนโยบายลดปริมาณการผลิตจนปัจจุบันเหลือเกษตรกรในจังหวัดแพร่ราว 1,000 ราย ในภาคเหนือราว...

พิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดลดราคาโมบายสินค้า 93 ตำบล ก.ย.- พ.ย.นี้ นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดเดินหน้าจัดธงฟ้าราคาประหยัดช่วยลดราคาค่าครองชีพ 93 ตำบลของจังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐมนตรีสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน อนุมัติงบประมาณมาให้จังหวัดพิษณุโลก กว่า 2,400,000 บาท ภายใต้ชื่อ"พาณิชย์ลดราคาโมบายทั่วไทย LOT 20 ภูมิภาค" เนื่องจากขณะนี้สินค้ามีราคาสูงขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาประหยัด นางอุบลรัตน์ กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกได้รับงบประมาณมาเพื่อดำเนินการทำโครงการดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้กลางเดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยจำหน่ายสินค้าทั้ง 9 อำเภอ 93 ตำบล ในแต่ละตำบลจะนำสินค้าไปจำหน่าย 5-6 ครั้ง ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เนื้อหมู เนื้อไก่ สินค้าเกษตรในจังหวัดพิษณุโลก ผลไม้ สินค้าอุโภค-บริโภค เป็นต้น พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่าสินค้าที่ส่งเสริมการขายต่อจุดต่อวันคือ...
พิษณุโลก คลังจังหวัดมั่นใจเศรษฐกิจดีขึ้น มิ.ย.- ธ.ค.65 ภาคเกษตร ข้าว ข้าวโพด และโรงงาน-รถยนต์จดทะเบียนเพิ่ม วันที่ 26 สิงกาคม 2565 ที่โรงแรมพิษณุโลก ออคิด อำเภอเมืองพิษณุโลก  นางสมจิตร พันธุ์กมลศิลป์ คลังจังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ภาพรวมเศรษฐกิจช่วง 6 เดือนหลัง ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2565 เศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 เป็นผลมาจากการฟื้นตัวของร้านอุปทานและการขยายตัวของด้านอุปสงค์ภายในจังหวัด โดยเฉพาะจากการเพิ่มปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรมประกอบกับการฟื้นตัวของภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม จากการคลี่คลายของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ จะส่งผลให้เศรษฐกิจของการบริโภคเอกชนและการลงทุนปรับตัวสูงขึ้น มีการใช้จ่ายเกือบ 100 เปอร์เซ็น คลังจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า ปัจจัยที่มีการขยายตัวปริมาณภาคเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 1.8 และ 16.4 ด้านโรงงานอุตสาหกรรม มีการจดทะเบียนเพิ่มร้อยละ 3.2 แม้ว่าจำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบินหดตัวลงร้อยละ 2.2 แต่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มโรงแรมและรีสอร์ทขยายตัวร้อยละ...

อำเภอพบพระ เปิดเทศกาลอะโวคาโด เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตร จัดกิจกรรมสีสันแข่งขันกินอะโวคาโด วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ที่เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก  นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์  นายอำเภอพบพระ และนายมณฑล  สว่างนภาลัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ตลอดจนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเปิดงานโครงการเทศกาลอะโวคาโด ตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 29-31 กรกฏาคม นี้ อะโวคาโด ในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ได้รับความสนใจ และมีการปลูกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขยายกิ่งพันธุ์อย่างหลากหลาย นับว่าอะโวคาโด เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้งด้านคุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรได้อย่างเป็นดี มีตลาดรองรับและมีความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก เพราะนอกจากจะทานผลสดแล้ว ยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างหลากหลาย เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด มีการส่งเสริม การแปรรูป ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ทั้งการ ทำเยลลี่ โลชั่นทาผิว และสบู่ ...

พิษณุโลก อินทผาลัม อำเภอเนินมะปราง"สดหน้าสวน-ลอยแก้ว" วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ชาวสวน อินทผาลัมบาฮี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กำลังเชิญชวน”เปิดสวนเที่ยวชม ชิม ฟรี” อินทผาลัมบาฮี หวาน กรอบ ไม่ฝาด สายพันธุ์เนื้อเยื่อ เริ่มจัดส่งฟรีตั้งแต่วันที่15 ก.ค.2565 เป็นต้นไป แม้ฝนตกทุกวัน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว 90% ติดต่อทางเพจ”สวนอินทผาลัม บัวเขียว”ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง พิษณุโลก นายชุมพล ลีศรี อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.ไทรย้อย กล่าวว่า พื้นที่ ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง ส่วนหนึ่งเป็นพื้นดินภูเขา ชาวบ้านนิยมปลูกต้นมะม่วงสีทอง เพื่อการส่งออกมาช้านาน ต้องยอมรับว่า ปลูกมะม่วงกันเยอะมาก บางปีผลผลิตล้น ขายไม่ได้ราคา โดยเฉพาะช่วงโควิค-19 ที่ผ่านมา...

ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดตลาดถนนคนเดิน 2 สวนสุขภาพ บชร. 3 วันที่ 27 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เปิดค่ายเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาออกกำลังกายภายในสวนสุขภาพ พร้อมเที่ยวชมและจับจ่ายซื้อสินค้าราคาถูก มากว่า 70 ร้าน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ช่วยลดคาราใช้จ่ายในสินค้าราถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ได้รับการสนับสนุน มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า สามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง ทั้งนี้ หลังจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ โดยจะมีการประกาศปรับเป็นโรคประจำถิ่น และกลับมาใช้ชีวิตประจำวัน ในวันที่ 1 ก.ค. นี้ ทางค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ มีความพร้อมในพื้นที่ จึงได้เปิดให้พ่อค้าแม่ค้า นำสินค้าอาหารมาจำหน่ายภายในสวนสุขภาพภายในค่าย บชร.3 เป็นตลาดคนเดินแห่งที่ 2 ของจังหวัดพิษณุโลก ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 15.00 -20.00 น. โดยจะมีสินค้าราถูกประเภท อาหาร พืชผักผลไม้ เสื้อผ้า ขนมของฝากชนิดต่างๆ...

"กรีนบัส" งดวิ่งเส้น 4 เส้นทางสายเหนือ แบกรับค่าน่ำมันเชื้อเพลิงไม่ไหว วันที่ 21 มิถุนายน 2565 บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด ผู้ให้บริการเดินรถโดยสารทั่วภาคเหนือ หรือ “กรีนบัส”แจงจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารลดลงและประกอบกับราคาน้ำมันที่แพงขึ้นส่งผลให้ต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันและต้นทุนการเดินรถที่สูงขึ้น ซึ่งในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา กรีนบัสได้ทำการปรับลดค่าใช้จ่ายเพื่อพยุงกิจการให้สามารถดำเนินธุรกิจไปต่อได้ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการยังไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับลดเที่ยวรถโดยสาร เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจและเดินรถต่อไปได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดวิ่งรถในบางเส้นทาง อาทิ - เส้นทางเชียงใหม่-สามเหลี่ยมทองคำ - เส้นทางเชียงใหม่-เทิง - เส้นทางเชียงใหม่-เชียงม่วน - เส้นทางเชียงใหม่-แพร่ โดยเส้นทางที่กล่าวมานี้จะทำการระงับเที่ยววิ่งไปจนกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันจะดีขึ้น หรือได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงขอให้ผู้โดยสารโปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า

ชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ ข้ามฝั่ง สปป.ลาว"ซบเซา" ตม.เตือน ระวังถูกหลอกค้ามนุษย์ วันที่ 3 มิ.ย.65 ที่ด่านพรมแดนถาวร บ้านสบรวก สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นพรมแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยพบว่าบรรยากาศการเดินทางข้ามไปมายังไม่คึกคัก มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางข้ามไปยัง ฝั่ง สปป.ลาว ที่ เกาะดอนซาว แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคิงส์โรมัน อย่างบางตา ส่วนประชาชน สปป.ลาว และนักท่องเที่ยวที่เดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยมีบางตาเช่นกัน มีเรือบริการข้ามฟากแต่ละเที่ยวเพียง 4-5 คน โดยข้อมูลจาก ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน ตั้งแต่วันที่ 18- 31 พ.ค.65 ตั้งแต่เปิดด่านพรมแดนอย่างเป็นทางการ พบว่า มีจำนวนผู้เดินทางขาออก คนไทย 429 คน ชาวต่างชาติ 178 คน สปป.ลาว 575...