พาณิชย์พิษณุโลก ร่วมพาณิชย์นราธิวาส เชื่อมโยงการค้า เสริมสร้างธุรกิจฐานราก

วันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ นางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชจังหวัดนราธิวาส และคณะผู้ประกอบการ รวมถึงตัวแทนเกษตรกรจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเดินทางมาจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจในหรือภูมิภาคอื่น ณ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ว่า

จังหวัดพิษณุโลก เป็นประตูสู่อินโดจีน สามารถที่จะไปเมียนมา ลาว เขมร และเวียดนามได้ โดยทั้งทางบกและทางอากาศ จังหวัดพิษณุโลก มีความพร้อมทางด้านขนส่งรวมถึงเป็นศูนย์ กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนล่าง โดยมีสินค้าเกษตรส่งออก อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ในโอกาสนี้ขอต้อนรับคณะผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่มาออกบูธโชว์และแนะนำสินค้าดีมีคุณภาพในครั้งนี้

ด้านนางนฤมล แก้วมุกดากุล พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้นำผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรมาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มาโดยรถตู้ 6 คัน ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน ที่เราเลือกภาคเหนือ เพราะว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่อยากจะมาที่ภาคเหนือ เพราะว่าสินค้าเรามีความหลากหลายทั้งสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป เสื้อผ้า น้ำผึ้ง และสินค้าจีไอ ซึ่งมีมาหลายรูปแบบทั้ง ส้มโอ ปลากุเราเค็ม ลูกหยียะรัง ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ทุเรียนกวน กระเป๋ากระจูด มาจัดแสดงสินค้าตัวอย่างประกอบการเจรจาธุรกิจให้ผู้ประกอบการและพี่น้องภาคเหนือได้ชิมและชมสินค้าของเราซึ่งสินค้าที่เรานำมาในครั้งนี้เป็นสินค้าที่เกษตรกรและผู้ประกอบการเรานำมาเองเป็นสินค้าที่ทำด้วยใจ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ทำด้วยมือหรือแฮนด์เมด สินค้าเรามีคุณภาพอยากให้ทุกท่านมาเลือกชมเลือกซื้อกัน

ซึ่งการจัดงานในครั้ง เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สื่อสารมุมมองใหม่ สร้างทักษะ เพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส