งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 เริ่มแล้วขึ้นแล้วจัดแบบเรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนจากทุกทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้ ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่มณฑลพิธีหน้าวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 โดยจะมีขบวนแห่เครื่องมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ขบวนวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอุตรดิตถ์ มาจาก 3 เส้นทางเข้าสู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย สังกัดคณะธรรมยุตนิกาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีหลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นเอกสารชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2452 สำหรับพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นแท่นศิลาแลงขนาดกว้าง 8 ฟุต...
พิษณุโลก วัดใหญ่ประกาศงดจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช หวั่นโรคระบาดโควิด-19   ประกาศวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่ 06/2563 เรื่อง งดการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2564 ด้วยวัดพระศรีรัตมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จัดงานสมโชพระพุทธชินราช ประจำปื 2564 ระหว่างวันที่ 19-25 มกราคม 2564 ตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น แต่ในขณะนี้โรคติด ต่อเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้กลับมาระบาดขึ้นอีกครั้ง ซึ่งกำลังแพร่กระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ถ้าหากจะจัดงานสมโภชพระพุทธชินราชขึ้น อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้ ในการนี้ พระเดชพระคุณพระพุทธิวงศมุมี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มีความความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้สำนักงานเลขานุการวัดได้แจ้งประกาศว่า งดการจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2563
พิษณุโลก เชิญชวนเที่ยวงานสมโภชพระพุทธชินราช 30 ม.ค.- 5 ก.พ.นี้ ชมฟรี การจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับวันขึ้น 6 - 12 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นมัสการพระพุทธชินราช และบำเพ็ญกุศลอื่นๆ เป็นการเผยแผ่ศีลธรรมและส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การออกร้านค้าจำหน่ายสินค้า รวมทั้งกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม การฟังเทศน์ปุจฉาชาดก บวชเนกขัมมบารมี การประกวดมารยาทไทย การตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล มหรสพสมโภช ลิเก ภาพยนตร์ ดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชมฟรีตลอดงาน ในปีนี้มีการแสดงจากศิลปินชั้นนำ อาทิ มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ปะทะรถแห่จอบฟ้อนออนทัวร์ จังหวัดมหาสารคาม รถแห่รถยู้น้องทิวเทน น้องพลอย เดอะวอยซ์ เกษม...
พิษณุโลก ภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ วัดราชบูรณะ ระบุยุคต้นรัตนโกสินทร์ วันที่ 19 ก.ค.2562 นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี กรมศิลปากร พร้อมเจ้าหน้าที่รุดตรวจสอบอุโบสถ์ วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังจากเกิดเพลิงไหม้หน้าหลวงพ่อพระประธาน และภาพ จิตรกรรมฝาผนัง สมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้รับความเสียหายจากเปลวเพลิงและควันไฟ ในขณะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกำลังปรับปรุงซ่อมแซม ทำให้ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดี ตรวจดูสภาพความเสียหาย ทั้งพระประธานและจิตรกรรมฝาผนัง ที่เต็มไปด้วยคราบเขม่า นายสถาพร เที่ยงธรรม ผอ.สำนักโบราณคดี กล่าวว่า แนวทางการบูรณะภาพจิตรกรรมฝาผนัง จะต้องรีบบูรณะ ไม่ให้คราบเขม่าติดฝังลึก เริ่มจากใช้วิธีแรกผ้าแห้งเช็ด ใช้น้ำเช็ด คราบเขม่าก็น่าหลุดออก คงต้องใช้เวลาบูรณะประมาณ 4 เดือนเพราะทำงานละเอียดอ่อน พระครูสังฆรักษ์ปรีชาวุฒิสาสน์ เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ กล่าวว่า ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สันนิฐานว่า เริ่มเขียนไว้สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ฝีมือสกุลช่าง ช่วงรัชกาลที่ 4 ภาพทั้งหมดมีอยู่ 3 ตอน ถ่ายไว้เมื่อปี 2546 ปัจจุบันเกือบลบเลือน...
พะเยา เตรียมสร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ สบร่องขุย จังหวัดพะเยา เตรียมจัดสร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณสบร่องขุย ในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังพบหลักฐานศิลาจารึก ระบุ สามกษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยพ่อขุนงำเมืองพ่อขุนเม็งรายและพ่อขุนรามคำแหง ได้กระทำการแสดงสัตยาบันในการที่จะเป็นเพื่อนร่วมสาบานกัน และจะไม่รุกรานกัน ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนอกจากนั้นยังพบว่ามีหลักฐานสำคัญหลายประการ ที่สามารถอ้างอิงได้ โดยจังหวัดจะเตรียมพัฒนาในการจัดสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณของกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา รวมถึงผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการสำรวจ พื้นที่บริเวณวัดร้างสบร่องขุยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำอิงในพื้นที่หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังทางจังหวัดได้เตรียมการที่จะดำเนินการเข้าทำการก่อสร้างอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ซึ่งประกอบด้วยพ่อขุนเม็งราย พ่อขุนงำเมือง และพ่อขุนรามคำแหง หลังสำรวจพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวนั้น ถือว่ามีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของเมืองพะเยาหรืออาณาจักรภูกามยาว ในอดีต โดยพบศิลาจารึก ที่ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ ที่ทั้งสามกษัตริย์ได้มาลงสัตยาบันและร่วมดื่มน้ำสาบานกัน บริเวณดังกล่าว จึงทำให้ทางจังหวัดมีแนวคิดที่จะจัดสร้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ ในอดีตได้เคยทำให้อาณาจักรภูกามยาวเจริญรุ่งเรือง โดยนายพงษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุว่า สถานที่แห่งนี้พบว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัยอาณาจักรภูกามยาว...
"นางงามพิษณุโลก"คัดเลือกสู่เวทีนางสาวไทย วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 19.00 น.ที่ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการประกวดนางงามพิษณุโลก 2562 นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานการประกวดนางงามพิษณุโลก โดยมีนายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานผู้อำนวยการการจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อคัดเลือกนางงามไปสู่เวทีประกวดนางสาวไท มีสาวงามที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดพิษณุโลก เข้าประกวด จำนวน 35 คน ผลการตัดสินคณะกรรมการ นางสาวภัคจีรา เหลือพร้อม หรือ "หนูนา" หมายเลข 19 ได้รับรางวัลนางงามพิษณุโลก พร้อมมงกุฏ สายสะพาย​ ช่อดอกไม้ เงินรางวัล 30,000 บาท และตั๋วเครื่องบิน กทม.-พิษณุโลก และต่างประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรรณิกา อ่องไพฑูรย์ หมายเลข 17 ได้รับรางวัลสายสะพาย​ ช่อดอกไม้​...
อุตรดิตถ์ จัดเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP ในระหว่างวันที่ 17 - 26 กันยายน 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562" เพื่อส่งเสริมการตลาดผลไม้และสินค้า OTOP ของจังหวัด . โดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ก่อนจะตัดช่อลางสดจำลอง เพื่อเป็นการเปิดงาน “เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562" ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจ เกษตร และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก . สำหรับในปีการผลิต 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกลองกอง 27,636 ไร่ เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น จะออกสู่ตลาดกว่า 33,000 ตัน...
พิษณุโลก 600 วัด สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล บทสวดเปิดเว็บไซต์ สำนักพุทธฯ นายนิติศาสตร์ จันทร์เดช ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสริมบารมีเริ่มสิ่งดีรับปีใหม่ ณวัดทุกแห่งในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 600 วัด คาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นายนิติศาสตร์ กล่าวอีกว่า จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ แบบวิถีไทย วิถีพุทธ เสริมบารมีสร้างความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ไทย วัดทุกแห่งใกล้บ้าน ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนทุกท่าน โดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ข้ามปี 2563 ได้ในเว็บไซต์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับการจัดกิจกรรมสวด มนต์ข้ามปี ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดศูนย์กลางของจังหวัด นอกจากนั้นยังมีวัดศูนย์กลาง และวัดรองศูนย์กลาง 9 อำเภอ...
พิษณุโลก ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ งานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาด อำเภอนครไทย งานประเพณีปักธงชัยและงานกาชาดอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 -11 พฤศจิกายน 2562 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ อำเภอนครไทย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ขบวนแห่ประเพณีปักธงชัย ซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของอำเภอนครไทย อีกประเพณีหนึ่งที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดในวันขึ้น 14 -15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา และผู้ร่วมขบวนของตำบลต่างๆ จำนวน 11 ตำบล นำโดยนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย ซึ่งเข้าสู่บริเวณจัดงาน สถานที่ประดิษฐาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว และในวันที่ 11 พฤศจิกายน ก่อนที่จะนำธงที่ชาวบ้านร่วมกันทอไปปักที่เขาช้างหลวง ซึ่งเป็นภูเขาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากที่ว่าการอำเภอนครไทย ประมาณ 6 กิโลเมตร ชาวนครไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าการนำธงชัยไปปักบนยอดจะทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข กินดีอยู่ดี และเพื่อเป็นการระลึกถึงพ่อขุนบางกลางท่าว เมื่ออพยพมาอยู่ที่เมืองบางอย่าง หรืออำเภอนครไทยครั้งแรก ที่ได้มีการต่อสู้ลุกไล่กันกับพวกเจ้าของถิ่นเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ โดยทัพของพ่อขุนบางกลางท่าว ประสบชัยชนะ จึงเอาผ้าคาดของพระองค์ผูกปลายผ้าปักที่ยอดเขาช้างล้วงไว้เป็นอนุสรณ์ที่มีชัยชนะแก่ศัตรู นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทย...
เชียงราย เทศกาลโล้ชิงช้า 6 ชนเผ่าอาข่า เมื่อวันที่ 7- 8 กันยายน 2562 ที่บริเวณลานพระสยามเทวธิราช หมู่บ้านสามแยกอาข่า หมู่ที่ 24 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสมาคมอาข่าแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลโล้ชิงช้า "บ่อ ฉ่อง ตุ๊" นานาชาติ 2562 เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า ด้วยการแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีโล้ชิงช้า ร่วมกับพี่น้องชนเผ่าทุกหมู่บ้าน ทั้ง 6 ชนเผ่า นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายก อบต.แม่สลองใน เปิดเผยว่า เทศกาลโล้ชิงช้าของชาวอาข่า กำหนดจัดขึ้นในช่วงกลางเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี และปีนี้ อบต.แม่สลองใน...