พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายถนอม-นางพิกุล เดชศรี เชิญพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายวัดพระบรมธาตุ กำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ…