วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พลตรี นพดล ยงพาณิชย์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)พร้อมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง บชร.3, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 3, ข้าราชการ, พนักงานราชการ และลูกจ้างกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ครอบรอบปีที่ 54 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3

ภายในงานมีพิธีถวายสักการะพระพุทธเอกาทศรถสุคตญาณประทานพร, พิธีสักการะศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์, พ่อปู่ขุนเณร,พิธีสักการะพระตำหนักสมเด็จพระเอกาทศรถ,พ่อปู่ทรัพย์-พ่อปู่ผาชัย ,พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วย ข้าราชการและครอบครัวและอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่ล่วงลับ

โดยมี พลเอก ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ณ อาคารกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งพระสงฆ์ได้ปะพรมน้ำมนต์แก่กำลังพลและเจิมอาคารใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นหน่วยส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยทางการรบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด