เชียงราย สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ศึกษาดูงาน การจัดการพื้นที่ป่าชุ่มน้ำชุมชนบุญเรือง อ.เชียงของ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ให้การต้อนรับสมาคมลุ่มน้ำสายสบุรี เพื่อศึกษาดูงาน เรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำบุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพคณะทำงานและเครือข่ายชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมการศึกษาดูงานทีมสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ไปยังจังหวัดเชียงรายเพื่อพบปะกับองค์กรที่ทำงานในลุ่มน้ำอิงเพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ดีที่สุดโดยมีรางวัล รางวัลอิเควเตอร์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (Equator Prize : UNDP) ประจำปี 2020 ซึ่งการดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ การทัศนศึกษา จ.เชียงราย ในการเน้นการกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการระบบนิเวศน้ำจืด โดยรับฟังโดยตรงจากผู้นำและชุมชนเกี่ยวกับประสบการณ์และความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในขณะที่จัดการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศลุ่มน้ำ เพื่อใช้ในแผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำพรุลานควาย เขตรอยต่ออำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีกับอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำปัตตานี น.ส.โซเฟีย เจ๊ะแว เครือข่ายเยาวชนพรุลานควาย กล่าวว่า จากการที่ได้สำรวจพื้นที่ป่าชุ่นน้ำบุญเรืองก็ทำให้ได้เห็นว่ามีลักษณะที่คล้ายกับป่าพรุลานควาย ซึ่งป่าบุญเรืองมีความอุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งตอนนี้ต่างจากป่าพรุลานควายเพราะความอุดมสมบูรณ์จางหายไปแล้ว การที่พวกเรามาที่นี่ก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง เช่นการจัดทำข้อมูลการนำเสนอ ซึ่งเราจะได้นำมาปรับใช้กับพื้นที่ของเรา หลังจากนี้เราก็จะกลับไปสำรวจพื้นที่ป่าลุ่มน้ำพรุลานควายเพิ่มเติม เพื่อทำแผนในการจัดการข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ น.ส.ซีตีพาตีเมาะ มิงซานา ประธานกลุ่มสตรี พรุลานควาย...
ผู้ว่าฯ พิษณุโลก ตั้งคณะกรรมตรวจสอบการทำประชาพิจารณ์ ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หลังชาวบ้านลุกฮือบุกศาลากลาง วันที่ 27 เมษายน 65 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่า หลังจากชาวตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 200 คน ได้รวมตัวบุกศากลางจังหวัดพิษณุโลก เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 9.9 เมกะวัตต์ มูลค่า 1,800 ล้านบาท กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าระบบปิด โดยบริษัทเอกชน แต่ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และยืนยันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำประชาคมหรือประชาวิจารณ์ลักษณะไม่โปร่งใส งุบงิบ ลักไก่รวบรัด ทั้งนี้ คนตำบลบ้านกร่าง มีจำนวนมากถึง 12 หมู่บ้าน โดยอ้างว่าสถานที่กำหนดจัดตั้งโรงไฟฟ้าจากขยะ มีประชากร 6 หมู่บ้าน หรือเกือบ 6,695 คนที่อาจได้รับผลกระทบ แต่กลับทำแบบสอบถามจริงๆเพียง 453 คนเท่านั้น อีกทั้งขั้นตอนแจ้งข่าวการทำประชาคมก็รวดเร็ว ส่อไม่โปร่งใส กลุ่มอนุรักษ์บ้านกร่าง...

ชาวบ้านไม่เอาเขื่อนขึ้นป้ายค้าน กรมชลประทาน-บริษัท ห้ามเข้าพื้นที่ วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ชาวบ้านบ้านน้ำยวนพัฒนา หมู่ที่ 19 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา รวมตัวกันขึ้นป้ายคัดค้านโครงการเขื่อนน้ำญวน โดยกลุ่มชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทำป้ายขนาดใหญ่ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ คัดค้านโครงการเขื่อนน้ำญวน ได้ติดตั้งป้ายดังกล่าวตามจุดต่างๆ บริเวณริมถนนและทางเข้าในหมู่บ้าน ให้เห็นได้ชัดเจนเป็นการยืนยันเจตนารมย์ในการคัดค้าน ต่อต้านโครงการเขื่อนน้ำญวน โดยหลังจากที่ชาวบ้านได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้ผ่านมติการรายงานการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ( EIA ) ไปแล้ว ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพื่อจัดทำป้ายขึ้นเพือแสดงออกถึงการไม่ยอมรับผลมติและโครงการที่จะเกิดขึ้น นอกจากป้ายคัดค้านโครงการแล้วยังมีป้ายข้อความห้ามชลประทานและบริษัทเข้าพื้นที่ และไม่ต้อนรับกลุ่มคนที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำด้วย การขึ้นป้ายคัดค้านและป้ายห้ามเข้าพื้นที่นี้ สืบเนื่องมาจากช่วงเช้าของวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้้มีกลุ่มชาวบ้านประมาณ 40 คน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายอำเภอเชียงคำ เหตุผลคือพวกเขาไม่เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ พร้อมด้วยกำนัน และนายก อบต ตำบลร่มเย็น ได้เดินทางเข้าไปดูพื้นที่และรับฟังเหตุผลที่ชาวบ้านคัดค้าน และได้รับปากว่าจะประสานงานกับชลประทานให้เข้ามาชี้แจงโครงการกับชาวบ้าน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30...
อบจ.พิษณุโลก  สัมมนาศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะ มุ่งสู่สีเขียว วันที่ 31 มีนาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะเพื่อมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว (อาคารบึงราชนก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในพิธีเปิดมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการทำงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน สร้างจิตสำนึกลดการใช้พลังงานให้มากที่สุดและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายและลดโลกร้อน เกิดมลพิษก๊าซเรือนกระจก เพื่อส่งเสริมและยกระดับจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทราบถึงนโยบายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน  ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศพื้นที่สีเขียวในสำนักงานและศึกษาจากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่ประสบความสำเร็จเพื่อเพิ่มประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่เป็นต้นแบบต่อไป.
เชียงใหม่ ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สกัดไฟป่าภาคเหนือ วันที่ 26 มี.ค. 65 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บินดูจุดเกิดไฟป่าบริเวณใกล้กับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง UAV ตรวจพบจุดความร้อน จากการเกิดไฟป่าลุกลามตั้งแต่ช่วงเช้า และได้ส่งหน่วยดับไฟป่าภาคพื้นดินเข้าดับไฟ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงยากต่อการเข้าถึง จึงขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ช่วยบินโปรยน้ำ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของเชื้อไฟ โดยจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ มีจำนวน 8 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอพร้าว เชียงดาว แม่แตง และ อำเภอสันทราย โดยมี 3 พื้นที่ ที่มีระดับความรุนแรงสูง คือ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และตำบลช่อแล...

ม็อบต้านโรงไฟฟ้าขยะ เดินขบวนปลดนายกเทศมนตรีและพวกยกเข่ง ชูเอี๋ยนายทุน วันที่ 8 มี.ค.65 ชาวบ้านในพื้นที่ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย นำโดย นายอรุณ จินณรักษ์ ประธานกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานชยะ ต.สันทรางาม พร้อมแกนนำประมาณ 10 คน ได้นำรถยนต์ประมาณ 30 คัน มวลชนประมาณ 200 คน แสดงป้ายข้อความต่างๆ เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาล ต.สันทรายงาม ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นหนังสือต่อนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอรุณ กล่าวว่า โครงการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ปริมาณขยะ 500 - 700 ตันต่อวัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.9 เมกกะวัตต์ และจะก่อสร้างในพื้นที่หมู่บ้านสันทราย หมู่ 7 ต.สันทรายงาม ซึ่งประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะได้รับผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงได้รวมตัวกันต่อต้านประมาณ 2,000 คน นอกจากนี้ยังพบมีการดำเนินการยังไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมและขาดการมีส่วนร่วม...

แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศเริ่มกระทบประชาชน วันที่ 7 มี.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายจังหวัด โดยมี พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการฯ ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ภายหลังกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ...
พะเยา หมอกควันคลุมเมือง ค่า PM 2.5 ฝุ่นเพิ่ม ทุกวัน กระทบสุขภาพ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าท้องฟ้า อากาศปิดมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุตลอดทั้งวัน ส่งผลให้หมอกควัน ปกคลุมกระจายไปทั่วจังหวัด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับหมอกควัน ค่า PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นทุกวัน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้นด้วย
14 จังหวัดเหนือ ค่าคุณภาพอากาศกระทบ PM 2.5 กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุน MI-17 ดับไฟป่า วันที่ 3 มี.ค.65 พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุน MI-17 ดับไฟป่า ที่บ้านวังขุมเงิน หมู่ 10 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภายหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ และมีท่าทีที่ดับยาก ประกอบกับมอบหมายให้ชุดดับไฟจาก มณฑลทหารบกที่33 จำนวน 10 นาย เข้าพื้นที่พร้อมทางอำเภอ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อทำแนวกันไฟ เบื้องต้น MI-17 ติดตั้งแบมบี้ ที่ รร....
ทบ.สนับสนุน MI-17 และอากาศยานไร้คนขับ (UAV ) แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ ทภ.3 ตลอดสัปดาห์จุดความร้อนพุ่ง วันที่ 14 ก.พ.65 พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ภายหลังกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วง 7 - 13 ก.พ.65 พบว่าภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ระหว่าง 14 - 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 21 - 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ...