เชียงใหม่ ปภ.ส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 สกัดไฟป่าภาคเหนือ วันที่ 26 มี.ค. 65 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะ ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ KA-32 บินดูจุดเกิดไฟป่าบริเวณใกล้กับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง UAV ตรวจพบจุดความร้อน จากการเกิดไฟป่าลุกลามตั้งแต่ช่วงเช้า และได้ส่งหน่วยดับไฟป่าภาคพื้นดินเข้าดับไฟ แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงยากต่อการเข้าถึง จึงขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ช่วยบินโปรยน้ำ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของเชื้อไฟ โดยจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ มีจำนวน 8 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอพร้าว เชียงดาว แม่แตง และ อำเภอสันทราย โดยมี 3 พื้นที่ ที่มีระดับความรุนแรงสูง คือ ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว และตำบลช่อแล...

ม็อบต้านโรงไฟฟ้าขยะ เดินขบวนปลดนายกเทศมนตรีและพวกยกเข่ง ชูเอี๋ยนายทุน วันที่ 8 มี.ค.65 ชาวบ้านในพื้นที่ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย นำโดย นายอรุณ จินณรักษ์ ประธานกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานชยะ ต.สันทรางาม พร้อมแกนนำประมาณ 10 คน ได้นำรถยนต์ประมาณ 30 คัน มวลชนประมาณ 200 คน แสดงป้ายข้อความต่างๆ เพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เทศบาล ต.สันทรายงาม ได้เดินทางมาที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นหนังสือต่อนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอรุณ กล่าวว่า โครงการจะก่อสร้างโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะใช้ปริมาณขยะ 500 - 700 ตันต่อวัน ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 9.9 เมกกะวัตต์ และจะก่อสร้างในพื้นที่หมู่บ้านสันทราย หมู่ 7 ต.สันทรายงาม ซึ่งประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะได้รับผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงได้รวมตัวกันต่อต้านประมาณ 2,000 คน นอกจากนี้ยังพบมีการดำเนินการยังไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมและขาดการมีส่วนร่วม...

แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ คุณภาพอากาศเริ่มกระทบประชาชน วันที่ 7 มี.ค.65 เวลา 14.00 น. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบสถานการณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ภายหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในหลายจังหวัด โดยมี พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการฯ ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ภายหลังกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ...
พะเยา หมอกควันคลุมเมือง ค่า PM 2.5 ฝุ่นเพิ่ม ทุกวัน กระทบสุขภาพ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาพอากาศหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าท้องฟ้า อากาศปิดมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุตลอดทั้งวัน ส่งผลให้หมอกควัน ปกคลุมกระจายไปทั่วจังหวัด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับหมอกควัน ค่า PM 2.5 เริ่มสูงขึ้นทุกวัน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากขึ้นด้วย
14 จังหวัดเหนือ ค่าคุณภาพอากาศกระทบ PM 2.5 กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุน MI-17 ดับไฟป่า วันที่ 3 มี.ค.65 พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สนับสนุน MI-17 ดับไฟป่า ที่บ้านวังขุมเงิน หมู่ 10 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภายหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ และมีท่าทีที่ดับยาก ประกอบกับมอบหมายให้ชุดดับไฟจาก มณฑลทหารบกที่33 จำนวน 10 นาย เข้าพื้นที่พร้อมทางอำเภอ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ เพื่อทำแนวกันไฟ เบื้องต้น MI-17 ติดตั้งแบมบี้ ที่ รร....
ทบ.สนับสนุน MI-17 และอากาศยานไร้คนขับ (UAV ) แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองพื้นที่ ทภ.3 ตลอดสัปดาห์จุดความร้อนพุ่ง วันที่ 14 ก.พ.65 พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ภายหลังกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วง 7 - 13 ก.พ.65 พบว่าภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ระหว่าง 14 - 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 21 - 67 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ...
กองทัพภาคที่ 3 สน.จัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนดับไฟป่า ร่วมฝ่ายปกครอง-ป่าไม้ กองทัพภาคที่ 3 ส่วน จัดชุดลาดตระเวนร่วมฝ่ายความมั่นคง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง  ขณะนี้ปีนี้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดยังไม่มีความรุนแรงเหมือน 2 ปีที่ผ่านมา จากข้อมูลที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 9 ก.พ.65 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 594 จุด ลดลงจากปี 64 ( 1,721 )  จำนวน1,127 จุด คิดเป็น 65.49 % และหากเปรียบเทียบกับปี 63 ( 3,062 ) ลดลง  2,468 จุด คิดเป็น 80.60 % ขณะที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่ามณฑลทหารบกที่ 33...
กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า รายงานไฟป่าหมอกควันฯ 24 - 30 ม.ค. พบจุดความสะสมร้อน 1,666 จุด พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 24 - 30 ม.ค.65 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง ระหว่าง 11 - 42 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, ค่า PM 10 ระหว่าง 18 -...
พิษณุโลก รณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผา วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการรณรงค์การทำการเกษตรปลอดการเผาและอบรมเกษตรเพื่อสร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการเกษตรปลอดการเผา ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อขยายผลไปสู่พื้นที่ทำการเกษตรให้ทั่วทั้งจังหวัด ณ แปลงเกษตร หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
กอ.รมน.เชียงใหม่ เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร)เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมลงพื้นที่ อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2565  เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ฝุ่นละอองมีค่าสูงเกินมาตรฐานอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในห้วงเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง และเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ทำเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ เพื่อเป็นการตรวจสภาพความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ พร้อมรับฟังแผนของอำเภอดอยเต่า โดยเฉพาะแผนของ ต.โปงทุ่ง และ ต.มืดกา ที่มีการบริหารจัดการเรื่องการป้องกันไฟป่าโดยชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดไฟป่า และร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่บ้านแม่บวนเหนือ หมู่ที่ 8 ต.โป่งทุ่ง กับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อีกด้วย