พะเยา เชิญชวนเวียนเทียนทางน้ำ "วันมาฆบูชา" วันที่ 27 ก.พ 66 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนสุนทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และผู้แทนการท่องเที่ยวพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีวัฒนธรรม  เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2566 “เวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 47 จังหวัดพะเยา ณ ลานตุงสวนสมเด็จย่า 90 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนรอบกว๊านพะเยา และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพะเยาจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ มาเที่ยวงานประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ชมทิวทัศน์กว๊านพะเยา และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชิม อาหารพื้นถิ่นของกินพื้นบ้านเมืองพะเยา ช็อป ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา วันที่ 6...
พะเยา รมว.อว.เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม" ไทลื้อ" ฟื้นใจเมืองจากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ วันที่ 25 ก.พ. 2566 ที่ข่วงวัฒนธรรมไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดมหกรรมทุนทางวัฒนธรรม ฟื้นใจเมือง วิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งในสี่ของประเทศ โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยชาวไทลื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ หลังจากนั้นทางคณะ พร้อมกับชาวบ้านไทลื้ออำเภอเชียงคำได้นำขบวนผ้าป่า แบบพื้นบ้านไทยลื้อ นำไปถวาย วัดแสนเมืองมา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลังจากนั้นศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะได้เดินทาง เดินเยี่ยมชมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กาดกองน้อยซอย 6 และงานเลี้ยงรับรองแบบขันโตกและกาดหมั้ว เฮือนไทลื้อยายแสงดา พร้อมชมการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองและการแสดงฟ้อนรำจากชุมชนชาวไทลื้อบ้านธาตุสบแวน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา...
แม่สาย ประกอบพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช วันที่ 24 ก.พ.66 เวลา 09.09 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชปฐมกษัตริย์องค์แรกแห่งสยาม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 21 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย พร้อมด้วย นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ร่วมด้วยพ.ต.อ.พิพัฒน์ นาระเดช ผกก.สภ. แม่สาย นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย หัวหน้าหน่วยงานข้าราชหารภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแม่สาย วัฒนธรรมอำเภอแม่สาย พีน้องประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย กลุ่มชาติพันธุ์แม่สาย เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช และยังได้มีการการแสดงฟ้อนรำถวายจำนวนถึง 1102 คน ในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านได้ก่อบ้านสร้างเมืองไม่ให้ตกเป็นทาสของขอม และได้รับเอกราชของชาวสยามมาจนถึงปัจจุบันนี้ ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแส บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์  
พิษณุโลก จัดงาน "ถิ่นฐานตาลโตนดของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร 10 คืน 10 วัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอวัดโบสถ์ (หลังเก่า) จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีจัดงาน "ถิ่นฐานตาลโตนดของดีวัดโบสถ์ และเทศกาลอาหาร ประจำปี 2566"นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พร้อมกันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน 100,000 บาท เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปต่างๆ ของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกรให้เป็นที่นิยมและรู้จักแพร่หลาย รวมถึงประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอและวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอวัดโบสถ์ โดยเฉพาะน้ำตาลสดที่ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันกับตลาดได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนชาววัดโบสถ์ได้นำอาหารพื้นบ้านชั้นดีฝีมือเลิศรสมาจำหน่ายระหว่างวันที่ 17-26...
พิษณุโลก “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” เปิดการแสดง แสง สี เสียง ในพระราชวังจันทน์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 น.นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์) โดยมีการแสดง แสง สี เสียง “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณวัดวิหารทอง ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือต่อนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยว การจัดประชุมและนิทรรศการ...
เชียงแสน ล่องวิวาห์รัก จดทะเบียนสมรส กลางสายน้ำสองฝั่งโขงชื่นมื่น วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2566 เวลา 08.30 น. นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ล่องวิวาห์รัก จดทะเบียนคู่สมรสทั้ง 11 คู่ ณ บนเรือกาสะลองคำ ณ กลางน่านน้ำสองฝั่งโขง ไทย-สปป.ลาว พร้อมด้วย นาวาเอก ศราวุธ เถื่อนบุญ ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตเชียงราย (ผบ.นรข.) พ.ต.อ.ถนัด ชุ่มมะโน ผกก.สภ.เชียงแสน นางมัทนา เนื่องหล้า นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ อ.เชียงแสน หน่วยงานภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงแสน เข้าร่วมแสดงความดีใจกับคู่สมรสในการจดทะเบียนกลางสายน้ำชมธรรมชาติสองฝั่งโขงในครั้งนี้อย่างชื่นมื่นเนื่องในวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2566 ...
พิษณุโลก มรภ.พิบูลสงคราม ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คลิป) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการ"ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด "สุโขทัยและเมืองบริวาร มรดกโลกในมือเยาวชน" พร้อมกันนี้มีการแสดง"เพลินพิศพิลาศนาฏศิลป์ถิ่นสุโขทัย" โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวสมนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสร็จแล้วเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนาพิเศษ"มรดกโลกในมือเยาวชน" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงครามนายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ผศ.ดร.กุลแก้วคล้ายแก้ว ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และ ดร. ภาวิษ ถนอมจิตต์...
แม่สาย เตรียมจัดงาน "หกเป็งล่องฟ้า" ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง วันที่ 9 ก.พ.66 เวลา 09.30 น. นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในวาระการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีมนัสการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.แม่สาย และวัฒนธรรมอำเภอแม่สาย เข้าร่วมประชุมหารือ ในงานจาริกแสวงบุญ เตียวขึ้นดอย ตวยฮอยครูบา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง นอกจากนั้น มีการประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา พิธีแห่ขบวนเครื่องสักการะ สรงน้ำพระราชทานอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน และห่มผ้าพระธาตุพระราชทาน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน  
พิษณุโลก สมโภชพระพุทธชินราช 27 ม.ค.- 2 ก.พ.งดมหรสพทุกชนิด เปิดพระปรางค์กราบพระบรมสารีริกธาตุ สำหรับงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2566 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังเจอภาวะโควิด -19 ระบาดหนักต้องงดจัดงานมานานกว่า 2 ปี โดยปีนี้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 7 วัน 7 คืน เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมนมัสการพระพุทธชินราช และบำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆ พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนจัดหารายได้สมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การจัดงานสมโภชพระพุทธชินราช ปีนี้ จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานหลายภาคส่วน ยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามด้วยการจัดเทศน์ปุจฉาชาดก พิธีบวชเนกขัมมบารมี การประกวดมารยาทไทย กิจกรรมตอบปัญหาศีลธรรมชิงรางวัล การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และในช่วงระยะเวลาการจัดงาน 7 วัน...
ชาวไทย-เมียนมา เชื้อสายจีนชายแดนจังหวัดตาก ไหว้เจ้าศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่าคึกคัก วันที่ 21 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันไหว้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน รับปีกระต่ายทองปีนี้ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด พี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมา เชื้อสายจีน ต่างเดินทางพร้อมครอบครัว นำมาเครื่องเซ่นไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณศาลเจ้าปุงเฒ่ากงม่า ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อย่างต่อเนื่อง แต่ปีนี้พบว่าคึกคัก มากกว่าทุกๆปี จากสถานการณ์โควิด 19 ที่คลี่คลายมากกว่าปีก่อนๆ โดยพี่น้องชาวไทยและชาวเมียนมาเชื้อสายจีนต่างร่วมสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การค้าขายดีมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้าน ตลอดจนให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า รับช่วงเทศกาลตรุษจีน ในปีกระต่ายทองนี้ โดยชุดไหว้เจ้าส่วนใหญ่ มีการจัดชุดไหว้ในขนาดพอเหมาะ ตามสภาพเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในวันเดียวกันก็จะนำของเซ่นไหว้ ไปไหว้บรรพบุรุษ พร้อมจุดธูปเทียนขอขมา และขอให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ เพื่อแสดงความกตัญญู ขณะที่นายวิเชียร จันทร์ดี อายุ 63 ปี ชาวอำเภอแม่สอด ได้นำน้องเฮง นกแก้ว ซันคอนนัวร์ แสนรู้ อายุ 1...
error: Content is protected !!