เชียงราย บวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราช ราชบุตรกษัตริย์โยนกนคร วันที่ 24 ก.พ. 2563 นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายสมชัย รุ่งสาครอดีตนายอำเภอแม่สาย นายไศลยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย พร้อมหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชน ในแม่สาย ได้ตั้งขบวนแห่เทิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช ตั้งแต่หน้า สภ.แม่สาย เพื่อเข้าสู่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ถวายเครื่องสักการะตามลำดับ ประธานในพิธีจุดเทียนอัญเชิญดวงวิญญาณพระเจ้าพรหมมหาราช และจุดเทียนถวายเครื่องบวงสรวง จำนวน 9 เล่ม พราหมณ์กล่าวคำพิธีบวงสรวง ร่างโองการอัญเชิญแบบล้านนา พร้อมลั่นฆ้อง ประธานในพิธีกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าพรหมมหาราช กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สาย จำนวน 1,000 คน ฟ้อนรำถวายการแสดง ประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงได้ประกอบพิธีสืบชะตาหลวงให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวและครอบครัวในพิธีบวงสรวงพระเจ้าพรหมมหาราชครั้งนี้ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สาย พระเจ้าพรหมมหาราช พระองค์พรหมราช หรือ พรหมกุมาร เป็นราชบุตรของ พระองค์พังคราช...
อุตรดิตถ์ เอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ตอบรับเดินทางร่วมพิธีทอดผ้าป่าฯ ชุมชนลาวเวียงจันทน์ อำเภอตรอน ชุมชนลาวเวียง เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 70 ปี สัมพันธ์ทางการทูตไทย-สปป.ลาว นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน ผู้ประสานงานชมรมลาวเวียง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประจำประเทศไทย ได้ตอบรับจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจ ชาติพันธุ์ลาวเวียงจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดหาดสองแคว อำเภอตรอน โดยท่านแสง สุขะทิวง มีกำหนดเดินทางมาพักโฮมสเตย์ ที่บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน ในคืนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ "ขณะนี้สถานเอกอัครรัฐทูต สปป.ลาว ประจำราชอาณาจักรไทย ได้มีหนังสือตอบรับชมรมลาวเวียงจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเรียบร้อยแล้ว โดยมีความปิติยินดีที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ซึ่งจะเดินทางมาพร้อมคณะจำนวน 6...
ม.นเรศวร เปิดพิพิธภัณฑ์ผ้า แสดงและสาธิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย นเรศวร อาจารย์พิเศษ ดรกาญจนาเงารังษีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรม " ยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาความเป็นไทย สุขสมัยและสมบูรณ์" โดยมีการจัดแสดงผลงานและสาธิต การเสวนา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ เครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ประการสำคัญ อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ราชการในเขตภาคเหนือตอนล่างทั้งยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการจำหน่ายสินค้าและบริการชุมชน ตลอดจน คุณปู่ เผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งที่เป็นวิถีชีวิตค่านิยมและความเป็นไทย ปัจจุบัน วัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อยเช่น การแต่งกายภาษาพูดทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ชนันท์ ช่างเงิน...
พะเยา หนึ่งเดียวในโลกเวียนเทียนทางน้ำ”วันมาฆบูชา” รอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัด และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนกลางน้ำ บริเวณวัดติโลกอาราม (อ่านว่า วัด-ติ-โลก-อา-ราม) กลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 38 เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในปีนี้ มีขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า 30 ลำ ร่วมงานและมีบรรดาพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา ร่วมถึงนักท่องเที่ยว ต่างร่วมในพิธีจำนวนมาก นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนโดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้าน จำนวนกว่า 30 ลำ เวียนเทียนทางน้ำบริเวณวัดติโลกอาราม (อ่านว่า วัด-ติ-โลก-อา-ราม) กลางกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 520 ปี ที่จมอยู่ภายในบริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยในปีนี้ได้ร่วมกันทำพิธีเวียนเทียนทางน้ำ ใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านจำนวนมากกว่า 30 ลำ เวียนเทียนรอบบริเวณวัด ดังกล่าว ซึ่งเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นหนึ่งเดียวในโลก โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 38 และวัดติโลกอารามยังเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่เช่นกัน...
ลำพูน “ชวน หลีกภัย”ร่วมงานประเพณี "เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ" เมื่อค่ำคืนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ วัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวง ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานประเพณี "เตียวขึ้นดอย โตยฮอยครูบา ห่มผ้าพระธาตุ" เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประบายรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงาน รายงานข่าวแจ้งว่า ในช่วงก่อนพิธีเปิดงานมีขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุของชุมชน 10 ตำบล ของอำเภอป่าซาง เริ่มขบวนจากหน้า รพ.สต.มะกอก เข้าสู่ลานโพธิ์ เมื่อถึงแล้วมีคณะช่างฟ้อนร่วมกันฟ้อนเล็บต้อนรับขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุอย่างงดงามตระการตา ภายหลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้ว ได้มอบรางวัลการประกวดฟ้อนเล็บ และการประกวดขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ จากนั้นมีพิธีจุดเทียนสักการะบูชาอนุสาวรีย์ครูบาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก พระสุพรหมยานเถร กล่าวคำถวายผ้าห่มพระธาตุ...
พะเยา ประเพณีเลี้ยงผี (ฟ้อนผี)เดือนห้า เป็งวัดลี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณลานโพธิ์หน้าวัดลีตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีบรรดาร่างทรง องค์เทพ ต่างๆทั้งในและต่างพื้นที่ ต่างพากันมาร่วมพิธี บวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์และร่วมพิธีฟ้อนผี เดือนห้าเป็ง ประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจ้าวัดลี ที่มีอายุ 525 ปี ระหว่างวันที่7-8 กพ.62 บรรยากาศ การฟ้อนผี ประเพณีเลี้ยงผี ถ้ามีมะนาวร่างทรงองค์เทพต่างๆทั้งหญิงและชายทุกเพศทุกวัยหลังจากนั้นก็ได้มีการ เปลี่ยนชุด ประจำร่างสูงของแต่ละคนแต่ละคนด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีสีสันต่างๆ อยากสวยงามตามหาการเข้าร่วมฟ้อนผีมีทั้งฟ้อนทั้งเต้นทั้งรำด้วยการแสดงท่าทาง กริยาอาการต่างๆ โดยร่างทรงองค์เทพ ที่มี อายุมาก ก็จะ ออกอาการ มีทั้งแบบคนแก่ คนหนุ่ม-สาว คนแก่เมื่อทรงแล้วแสดงอาการแบบคนแก่เดินหลังค่อมสูบบุหรี่ใบตองหรือบุหรี่ขี้โย ที่คนโบราณมักจะใช้สูบกัน บางร่างทรงบางคนก็ดื่มน้ำมะพร้าวบางคนก็ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เต้นรำ ฟ้อน ไปตามจังหวะเสียงเพลงของวงปี่พาทย์ที่บรรเลงกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยจังหวะ เสียงเพลงที่เร้าใจ มันๆ เพื่อให้บรรดาร่างทรง องค์เทพ และร่างทรงผี ต่างๆ...
เพชรบูรณ์“น้องเกม-กฤติยา”คว้านางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2563 ควบขวัญใจช่างภาพ วันที่1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เวทีกลางบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีการประกวดนางสาวนครบาล ประจำปี 2563 ภายในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ เมื่อคืนวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมาซึ่งมีสาวงามรวม 50 คน แต่งกายย้อนยุคในสมัยนครบาลเพชรบูรณ์ ขึ้นเวทีประกวดเพื่อร่วมชิงตำแหน่งนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ โดยประชาชนร่วมเชียร์กันอย่างคึกคัก ซึ่งผลการประกวดปรากฎว่านางสาวกฤติยา น้ำดอกไม้ หรือ“น้องเกม” อายุ 21 ปีหมายเลข 39 ได้รางวัลชนะเลิศนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี 2563 ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้ดมถ้วยรางวัล ขณะเดียวกันยังได้รับตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนอีกด้วย ซึ่งได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลพิเศษจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมเป็นเงินอีก 4,000 บาท ตำแหน่งรองอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปาณิสรา แร่นาค“น้องกระต่าย” อายุ 22 ปี หมายเลข 5 ได้รับถ้วยและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท และตำแหน่งรองอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวทักษพร สมสร้อย“น้องไทม์”อายุ 23 ปี หมายเลข 27 ได้รับถ้วยและเงินรางวัล 20,000 บาท ในขณะที่ตำแหน่งขวัญใจนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ ได้แก่ นางสาวปภาวดี นาคสำราญ“น้องอุ้ม” อายุ 24 ปี หมายเลข 21 ได้รับถ้วยและเงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับ“น้องเกม-นส.กฤตยา” ซึ่งได้ตำแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนอีกด้วยนั้น นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หน.ศูนย์ข่าวนิตยสารตำรวจสถานีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบเงินรางวัลพิเศษเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท และผศ.ดร.ศุภชัย คล่องขยัน กรรมการผู้จัดการ The Pezzento Plaace มอบเงินรางวัลพิเศษให้อีก 2,000 บาท
งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 เริ่มแล้วขึ้นแล้วจัดแบบเรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนจากทุกทั่วสารทิศเดินทางมากราบไหว้ ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ที่มณฑลพิธีหน้าวิหารพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2563 โดยจะมีขบวนแห่เครื่องมนัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ขบวนวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอุตรดิตถ์ มาจาก 3 เส้นทางเข้าสู่วัดพระแท่นศิลาอาสน์อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นวัดสำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทย สังกัดคณะธรรมยุตนิกาย เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ มีหลักฐานการได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นเอกสารชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2452 สำหรับพระแท่นศิลาอาสน์ เป็นแท่นศิลาแลงขนาดกว้าง 8 ฟุต...
ขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองเทศกาลตรุษจีน วันที่ 28 มกราคม 2563 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมขบวนแห่กลางวัน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ฉลองตรุษจีนปากน้ำโพ "104 ปี อัตลักษณ์ประเพณี วิถีแห่งศรัทธา" เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีแห่งความศรัทธาของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ  โดยการแห่กลางวันจะเป็นการอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวปากน้ำโพเคารพนับถือมาให้ชาวตลาดปากน้ำโพและนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งจะมีการตั้งโต๊ะเครื่องเซ่นไหว้ รับเจ้าที่หน้าร้าน ขบวนแห่ไปตามถนนสายสำคัญๆของตลาด เช่น ขบวนนางฟ้า ขบวนเด็กรำถ้วย ขบวนสิงโต ขบวนองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม สิ่งที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวรอชม คือขบวนมังกรทอง มีการนำสิงโต มังกร สัตว์ในตำนาน เพราะมีความเชื่อกันว่าหากนำเข้าร้านจะมีความเป็นสิริมงคล ดังนั้นการแห่กลางวันจะถือเป็นการรอรับขบวนสิงโต มังกรทองให้เข้ามาในร้านเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจการค้าอีกด้วย งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ถือเป็นประเพณีประจำปีที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีความเก่าแก่และสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สืบสานความศรัทธา ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงาม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนในตลาดปากน้ำโพอย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่มีมรดกวัฒนธรรมอันดีงามสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน นำมาซึ่งความเป็นศิริมงคลแก่ชาวจีนในตลาดปากน้ำโพ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพหรือ(วันชิวสี่) มีการตั้งโต๊ะรับเจ้า ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น มีการเชิญขบวนแห่มังกรทองให้เข้าตามบ้านเรือนและร้านค้า เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ อำนาจ ความอุดมสมบูรณ์ และความรุ่งเรือง มีการประกวดโต๊ะรับเจ้า...
"นบพระ-เล่นเพลง" งานกาชาด กำแพงเพชร 7-16 ก.พ.นี้ วันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการแถลงข่าวงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2563 สำหรับการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม และบริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.39 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จะมีพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์อันดีงามของบรรพชนสืบไป เวลา 16.00 น. จะเริ่มขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลง ไปยังวัดพระบรมธาตุ และเวลา 18.00...
error: Content is protected !!