แห่เตียวขึ้นดอยสุเทพ บรรยากาศคึกคัก ในคืนก่อนวันวิสาขบูชา ช่วงค่ำวันที่ 14 พ.ค.2565 ประชาชนหลายพันคนร่วมขบวนบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ก่อนเดินเท้าขึ้นไปตามถนนศรีวิชัย ซึ่งเป็นถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพ โดยพิธีดังกล่าว เป็นการอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เพื่อประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุฯ ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับกำหนดการเดินขึ้นดอยสุเทพ (เตียวขึ้นดอย) ในปีนี้ วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 พิธีอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เริ่มเวลา 16.00 น. วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) อนุสาวรีย์ ครูบาเจ้าศรีวิชัย มีพิธีทำบุญ และพิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน ณ มณฑลพิธีลานพระบรมธาตุดอยสุเทพ เริ่มเวลา 16.00 น.
อำเภอลับแล จัดพิธีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำ "เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร" ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแล เมื่อเวลา 10.30 น. น.วันที่ 13 พฤษภาคม 65 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายชูชาติ จันทรวัฒนพงศ์ นายก อบต.ฝายหลวง นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา กิ่งกาชาดอำเภอลับแล นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ฝายหลวง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยนายชูชาติ นายก. อบต.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 คำว่า พิธีแห่น้ำขึ้นโฮง หมายถึง...
พะเยา อลังการ!ประเพณีแห่ไม้ค้ำศรี ปี๋ใหม่เมือง 1 เดียวของจังหวัด วันที่ 13 เมษายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา พร้อมชาวบ้าน 12 หมู่บ้านในตำบลแม่ใส จัดประเพณีล้านนาแห่ไม้ค้ำศรีโดยตกแต่งประดับประดารถแห่อย่างสวยงาม ร่วมขบวนแห่ เพื่อนำไปแห่และถวายตามวัดต่างๆ ในตำบล ตามประเพณีล้านนาซึ่งในวันนี้เป็นวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมือง เพื่อนำไปค้ำต้นศรีหรือต้นศรีมหาโพธิ์ ที่ชาวบ้านเชื่อว่าจะเป็นการค้ำชูให้ตนเองได้อยู่เย็นเป็นสุข นอกจากนั้นยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เนื่องจากต้นโพธิ์เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า โดยปีนี้ได้จัดริ้วขนวนที่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสโดยจะจัดขบวนรถแห่ไปตามถนนจนถึงโบราณสถานบ้านร่องไฮ ซึ่งเป็น โบราณสถานวัดเก่าแก่อายุร่วม 1,000 ปี โดยตลอดเส้นทางมีชาวบ้านฟ้อนรำ ต้อนรับ เป็นช่วงๆตลอดเส้นทาง นายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส กลาวว่าประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีเป็นประเพณีเก่าแก่ของตำบลแม่ใสชึ่งทำสืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาชึ่งปีนี้ทางคณะกรรมการได้มีการบูรณาการร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ไม้ค้ำศรีและสงน้ำพระธาตุแปดเหลี่ยม ณ โบรานสถานบ้านร่องไฮชึ่งเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ชึ่งได้จัดริ้วขนวนที่หน้า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสโดยจะจัดขบวนแห่ไปตามถนนและจัดทำพิธีที่บริเวณโบราณสถานบ้านร่องไฮ และจะให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่สืบทอดอารยธรรมให้คนรุ่นหลังและให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในเชิงวัฒนธรรมด้วย
มนต์เมืองเหนือ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่" วันที่ 13 เม.ย. 65 ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนา และส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ที่มีมาแต่ช้านาน โดยถือเป็นวันมหาสงกรานต์ และวันมหามงคล นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวันครอบครัวที่ประชาชนจะได้กลับภูมิลำเนามารวมญาติกันอย่างพร้อมหน้า เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณด้วยการรดน้ำดำหัวตามแบบประเพณีโบราณ ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ ใช้ชื่องานว่า “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เล่าขานตำนาน ศุภกาลดิถี สะหลีปี๋ใหม่เมือง ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” มีการจัดกิจกรรมมากมายให้ประชาชนชาวเชียงใหม่รวมถึงนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วม อาทิ ขบวนแห่พระพุทธรูป พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง การประกวดเทพีและเทพบุตรสงกรานต์ และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดช่วงการจัดงานสงกรานต์ โดยเป็นการจัดงานภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคโควิด -19 ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...
“สงกรานต์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่” ในห้วง 7 วันอันตราย วันที่ 12 เมษายน 2565 พ.ต.อ.เจน โสภา ผกก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พ.ต.ท.เบน วงค์เครือ รองผกก.ฯ ออกตรวจการปฏิบัติของจุดตรวจบูรณาการ จุดตรวจกวดขันวินัยจราจร และจุดตรวจแอลกอฮอล์ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ กลุ่มงานจราจรฯ ณ จุดตรวจบูรณาการในตัวเมืองเชียงใหม่ พบเจ้าหน้าที่จราจรประจำจุดตรวจ อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา จึงได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย (เมาขับ จับส่งฟ้องศาล) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะการดำเนินการตาม ฐานความผิด 10 รสขม เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ เป็นผลในการปฏิบัติอย่างชัดเจนในการตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ สำหรับจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำการตรวจวัดแอลกอฮอล์สวมถุงมือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ มีการเปลี่ยนหลอดเป่าทุกครั้ง โดยแสดงให้ผู้ขับขี่เห็นชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนหลอดเป่าใหม่ด้วย
“น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” พิธีอัญเชิญน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ 9 แห่ง แจก นทท. วันที่ 10 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีการจัดพิธีหุงน้ำทิพย์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีที่มีความสำคัญได้นำกลับมาจัดขึ้นตามแบบโบราณอีกครั้งในเทศกาลปีใหม่ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ “น้ำทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” ทั้งนี้ พิธีกรรมเริ่มจากพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ชัยยะทั้ง 7 จากนั้นเทน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 9 ผ่านผ้าขาวลงไปหม้อดิน โดยจุดไฟจากดวงอาทิตย์และใช้ฟืนจากไม้มงคลต่าง ๆ มาเป็นเชื้อเพลิงในการหุงน้ำทิพย์ มีการใช้เครื่องหอมและใบไม้มงคลเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ มีการประโคมกลองเนตรีและฟ้อนรำ เพื่อแสดงความยินดีในพิธีกรรม ในช่วงค่ำจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่ได้รับน้ำทิพย์อีกด้วย สำหรับน้ำทิพย์ที่ผ่านพิธีกรรมมีการแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12-16 เมษายน 2565 มีจุดแจกทั้งหมด 10 จุด คือที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร , วัดผาลาด , อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ , วัดปันเสา , วัดบุพพาราม , วัดโลกโมฬี...
เชียงใหม่ เปิดงาน“ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” 2-6 เม.ย. วันที่ 2 เม.ย. 65นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “ชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา” ณ ศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ สีสันแห่งล้านนา CHIANG MAI โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนา ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ New Normal สนับสนุน ส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตที่หลากหลายของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการแสดงการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม กิจกรรมจำหน่ายสินค้าและหัตถกรรม รวมถึงการแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้...
อุตรดิตถ์ จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ ภายใต้ “งานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ “ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีอุตรดิตถ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมการอนุรักษ์สืบสานงานศิลป์ โดยใช้มิติทางศิลปะ ตลอดจนนำทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์ มาสืบสาน รักษา พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางด้านอาภรณ์ และอาหารพื้นถิ่น ด้วยการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดความภาคภูมิใจ สร้างรายได้และเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ รวมถึงประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2565 ณ...

ม.พะเยา ร่วมกลุ่มโฮมสเตย์อีสาน-ล้านนา ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์“คึดฮอดอีหลี” วันที่ 7 มี.ค 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยพะเยาโดย คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของกลุ่มโฮมสเตย์อีสาน-ล้านนา ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีสานล้านนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมีโครงการย่อยอีก ๔ โครงการ คือ การพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย ดร.นิรมล พรมนิล และดร. สาธิต เชื้ออยู่นาน การใช้ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดย อ. พีรญา รัตนจันท์วงศ์ การสื่อสารสารตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดย อ. นวพร เกษสุวรรณ และการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินโครงการ โดย อ.สาธิต เชื้ออยู่นาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 “กลุ่มโฮมสเตย์อีสานล้านนา” มีการจัดการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community based tourism) ที่เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกันของชุมชนพหุวัฒนธรรม (Multicultural...
พะเยา อันซีนอุโบสถขาวใหญ่สุด 1 เดียว อำเภอเชียงคำ วันที่ 21กพ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะญาติโยมได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างอุโบสถขาวมาเมื่อปีพ.ศ.2550โดยเป็นอุโบสถแบบศิลปล้านนาสูง15เมตรกว้าง 20เมตรยาว30เมตร บานประตูและบานหน้าต่าง เป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวแกะสลักรูปเทวดาเทพพนมอย่างสวยงาม ของแต่ละบาน รอบนอกปั้นด้วยปูนขาว เป็นเทพพนมตลอดจนรูปปั้นสัตว์ในวรรณคดี เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และทาสีขาว อย่างสวยงาม ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปองค์ประธานขนาดใหญ่ พร้อมภาพเขียน เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและตำนานของพระพุทธศาสนา อย่างสวยงาม จนถือว่า เป็นอุโบสถสีขาวเพียงแห่งเดียวของอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา พระปลัดตะวัน อัจริยสิทธิ เจ้าอาวาส วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ กล่าวว่า วัดทุ่งวัฒนาราม บ้านหัวทุ่ง ต.ทุ่งผาสุข...