เปิดเมิงไต เปิดเมืองไทใหญ่ ชิมอาหารไต ชมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ งานเดียวเที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน 9-13 ธ.ค.นี้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เปิดงานเทศกาล “เปิดเมิงไต” หรือเปิดเมืองไทใหญ่ ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อบจ.) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ณ ศูนย์ไทยใหญ่ศึกษา ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน งานเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาสัมผัสกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อันโดดเด่น เช่น ไทใหญ่ มูเซอ กะเหรี่ยง ลีซู ปะโอ จีนยูนาน ใกล้ชิดกับบ้านจำลองวิถีชนเผ่า...
พิษณุโลก เชิญชมการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติในงาน"แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมลเกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายอำนวย ตาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และพล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแถลงข่าว "งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" กำหนดจัดในวันที่ 7-18 มกราคม 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จัดหารายได้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจังหวัด เผยแพร่ผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกร้านกาชาดพาโชค เดินแบบผ้าไทย การประกวดร้องเพลงผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น การประกวดไก่แจ้พื้นเมือง การประกวดประกอบอาหารคาว หวาน การผัดหมี่ซั๊วกะทะยักษ์แจกจ่าย เป็นต้น ในระหว่างวันที่ 16-18 มกราคม ชมการแสดงแสง สี เสียง (Light and Sound) เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
พิษณุโลก "โย่ง เชิญยิ้ม" ตลกดังลิเกเก่า ร่วมพิธีไหว้ครู-อ่านโองการ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.09 น ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมการประกอบพิธีไหว้ครูลิเก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และคณะลิเกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมี "น้าโย่ง เชิญยิ้ม" หรือนายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา ศิลปินตลกชื่อดัง ซึ่งอดีตลิเกเก่า และมีเลือดเนื้อไขชาวตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เดินทางมาร่วมพิธีและได้รับมอบหมายให้อ่านโองการไหว้ครูลิเก อีกด้วย ทั้งนี้ การประกอบพิธีไหว้ครูลิเก เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมการประกอบพิธีกรรมไหว้ครูลิเก เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยการทำบุญถวายเครื่องสักการะ แก่ครู อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ นั่นเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงพระคุณครู อันเป็นสิ่งเตือนใจที่จะประพฤติ ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม อยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

พิษณุโลก เปิดงานประเพณี"กินข้าวใหม่ม้ง"เที่ยวน้ำตก"มินิทีลอซู"จังหวัดเตรียมทุ่มงบส่งเสริม วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ และ นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงาน” เปิบข้าวใหม่” บ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม นี้ ซึ่งปีนี้ประเพณี “กินข้าวใหม่ม้ง" บ้านน้ำจวง อย่างยิ่งใหญ่ โดยรองผู้ว่าฯเปิดงาน”พิธีเรียกขวัญข้าว”และชมการแข่งขันคัดข้าวใหม่ พร้อมการแสดงวัฒนธรรมชาวเขาเผ่าม้ง และมหรสพยามค่ำคืน ส่วนภาคกลางวันคณะรองผู้ว่าฯ ได้ชมแข่งขันรถฟอร์มูล่าม้ง, แข่งยิงหน้าไม้, แข่งขันแพทะเลภูเขา บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวง ซึ่งหลายหน่วยงานได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุนมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งมีจุดขายสำคัญ คือ น้ำตกตาดปลากั้ง ทั้งนี้ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าฯ ตะลึง เอ่ยปากเปรียบ"มินิทีลอซู" เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นฤดูฝนมาไม่นาน น้ำใสและไหลเย็นจากเทือกเขาไหลกระเซ็นเป็นสายสวยงามยิ่งนัก...

ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการ"ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำปีที่ 4" วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อ ที่พ่อทำปีที่ 4 " ซึ่งจัดโดยกลุ่มศิลปินศิลป์สองแคว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม เทศบาลนครพิษณุโลก สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น โดยมี ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร. เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มศิลปินสองแคว กลุ่มจิตอาสา ร่วมงาน โครงการก้าวตามพ่อ สืบสานต่อ ที่พ่อทำ ปีที่...
เพชรบูรณ์ แถลงจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา 2563 คน วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชปริย์ติบัณฑิต เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ) ร่วมพิธีในครั้งนี้ พร้อมด้วย ผู้ร่วมแถลงข่าว ประกอบด้วย ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ แถลงถึงรายละเอียดการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2563 นอกจากนั้น ยังมีนายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสบธนา อั๋นประเสริฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัด เพชรบูรณ์ สำหรับผู้ร่วมอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ประกอบพิธีอุ้มพระ ดำน้ำ ประจำ...
พะเยา 2 ศาสนา พุทธ -คริสต์ ทำบุญตรงกัน วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา - วันมิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บรรยากาศ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษาจังหวัดพะเยา ในปีนี้พบว่า มีการทำบุญของศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ ตามวัดวาอารามและโบสถ์ศาสนาคริสต์ ทางเข้าวัดเข้าโบสถ์ทำบุญตรงกัน ด้วย ชาวบ้าน ที่นับถือศาสนาพุทธ-ศาสนาคริสต์ ต่างพากัน พาบุตรหลาน เดินทางเข้ามาทำบุญ กันอย่างคึกคัก การทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์ กันในช่วงเช้า ในทางศาสนาพุทธตามวัดวาอารามต่างๆทั่วจังหวัดก็ได้มีการทำบุญ การทุกชุมชนหมู่บ้านตำบล เช่นเดียวกับ ศาสนาคริสต์ ที่ โบสถ์นักบุญยอห์น บ้านเกษตรสุข หมู่ 15 ตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้มีพิธีมิสชา วันขอบคุณพระเจ้า ซึ่งวันอาทิตย์และตรงกับวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาของศาสนาพุทธ สำหรับปีนี้ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของ ศาสนาพุทธ ตรงกับวันเข้าโบสถ์วันวิสซา หรือวันขอบคุณพระเจ้า ของศาสนาคริสต์ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ที่...
เชียงใหม่ งดงานสงกรานต์ ป้องกันแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ที่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อ ตลอดจนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครเชียงใหม่ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอยกเลิกการจัดกิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2563 นายทัศนัย กล่าวอีกว่า โดยจะยังมีการตกแต่งเมือง เพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็นล้านนาและจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ บริเวณลานประตูท่าแพและลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่จะยกเลิกกิจกรรมที่มีผู้คนมาร่วมเป็นจำนวนมากทุกกิจกรรม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 "ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำในคูเมือง ด้วยการโรยปูนขาว นำจอก แหน เศษใบไม้ออกจากคูเมืองและเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและลดโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งสกปรกในคูเมืองเชียงใหม่"นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าว อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ในการงดเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งการงดนำน้ำจากคูเมืองมารดใส่กันและงดการนำรถกระบะบรรทุกน้ำเข้ามาสาดเล่นรอบคูเมือง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทางหนึ่ง เนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถอยู่ในน้ำได้ถึง 4 วัน และเทศบาลนครเชียงใหม่ ขอขอบคุณความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกคน
ผวาโควิด 19 งดจัดนครบาลเพชรบูรณ์ สมโภชเสาหลักเมือง 76 ปี-ราชสีห์เกมส์ -อำเภอรอบนอก  วันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อบต.บุ่งน้ำเต้าอ.หล่มสักจ.เพชรบูรณ์ ดร.ภัทรดร พุทธนุรัตนะ นายกอบต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก แจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทั่งมีมติที่ประชุมให้จัดงานบวชเณรภาคฤดูร้อน วัดธารทิพย์ วันที่ 1-8 เมษายน 2563 และปีนี้ยกเลิกงานวันผู้สูงอายุรดน้ำขอพรเล่นน้ำสงกรานต์ถนนปิ้งไก่ข้าวเบือบุ่งน้ำเต้าวันนที่12-15 เมษายน 2563 อีกทั้ง งดจัดงานสมโกชศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ตำบลบุ่งน้ำเต้า ครบรอบ 76 ปี วันที่21-26 เมษายน 2563 ทุกกิจกรรมในงานปีนี้ขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และจะดำเนินการต่อเมื่อเหตุการณ์จากโรคระบาดโควิด-19 ควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว และเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ในขณะที่สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายเด่นณรงค์  ธรรมา นายกสมาคมฯประกาศเลื่อนงานการแข่งขันกีฬาตามที่สมาคมกำนั-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพชรบูรณ์ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัด เพชรบูณ์“ราชสีห์เกมส์” ครั้งที่ 9 ในวันที่17-18 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบ้ญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับนายอนุทิน ชาญวีกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความร่วมมืผู้จัดกีฬาทุกประเกทให้เลื่อนกิจกรรมการจัดงานออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของโรคดังกล่าวดังนั้นเพื่อเป็นการยับยั้งป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) และด้วยความเป็นห่วงความปลอกภัยในสุขกาพของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน จึงขอเลื่อนการแข่งขันกีฬาจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่นต่อไป นอกจากนี้นายทวีศักดิ์ อินทรานุกูล นายกเทศมนตรีตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน ได้ประกาศงดจัดกิจกรรมในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่13-15 เมษายนนี้ เนื่องจากปัญหาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่กำชับมา จึงงดจัดงานฯดังกล่าวและให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลเร่งชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจรวมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังชุมชนต่างๆได้รับทราบเช่นกัน ส่วนที่เทศบาลตำบลวิเชียรบุรี  อ.วิเชียรบุรี โดยด.ต.วัฒนพงษ์มเกิดพูล นายกเทศมนตรีตำบลวิเชียรบุรีแจ้งว่า ยังรอความชัดเจนจากคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดฯก่อน จึงยังไม่มีประกาศเทศบาลฯเรื่องงดหรือยกเลิกกิจกรรมจัดงานสงกรานต์บนถนนบวงสรวงตั้งแต่สี่แยกสมปอง-ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พิษณุโลก คณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.30 น. วัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูปัญญารัตนาทร เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ สามเณร ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี โดยคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาฯ ทุกวันที่ 28 เป็นประจำทุกเดือน โดยจะสลับหมุนเวียนไปกันแต่ละวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
error: Content is protected !!