พิษณุโลก "จุติ ไกรฤกษ์ "ส่งทีมกระทรวง พม.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความของมนุษย์ (รมว.พม. ) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านม่วงหอม ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม.มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ติดตามให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิตามโครงการ "เราชนะ" ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง ตลอดจนศูนย์ฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป รวมทั้งช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ให้แก่กลุ่มเปราะบาง...
นอภ.เมืองพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานช่วยเหลือแม่ลูก 4 คน พิการ 2 คน สามีทิ้ง บ้านถูกยึด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา​ 11.00 น.​ นายเจษฎา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พิษณุโลก, ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก, เทศบาลตำบลหัวรอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระโคล่, กำนันตำบลหัวรอ, และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กรณีปรากฎข่าวสารทางสื่อมวลชนว่า "วอนช่วยเหลือแม่ดูแลลูก 4 คน พิการ 2 คนตามลำพัง เคราะห์ซ้ำสามีทิ้ง บ้านถูกยึด" ซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเช่าของ ผู้ใหญ่บ้านหมู่  7 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจสอบผู้ได้รับความเดือดร้อน คือ น.ส.วันทินี ชาญประสิทธิ์ อายุ...
กองพันทหารม้าที่ 28 พล.ม.1 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ 2 พี่น้อง พิการทางหู วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นาย บุญเนียม สุขมา และ นาง กลั่น สุขมา เป็นผู้พิการทางหูมาตั้งแต่กำเนิด(เป็นใบ้) ซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง ณ บริเวณตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 40 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการสร้างเป็นวันที่ 8 ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป ...
พิษณุโลก ทีมกระทรวง พม.เร่งช่วยเหลือหญิงวัย 40 ปี ลูก 4 พิการ 2 เบื้องต้นมอบสื่งของและเงินสงเคราะห์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังจากมีสื่อโซเซียลเผยแพร่ข่าวออกไป กรณี หญิงวัย 40 ปี เลี้ยงบุตรคนเดียว 4 คน ซึ่งเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิดจำนวน 2 คน เป็นออสทิสติก 1 ราย และโปลิโอ พิการติดเตียง 1 ราย ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านสระโคล่ ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 13:30 น. นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์...
นอภ.พิษณุโลก จัดกิจกรรม"ปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น" ครั้งที่ 78 วันที่ 17 ก.พ. 64 เวลา 16.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวัดพริก, อสม. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปั่นกันวันพุธเยี่ยมบ้านยามเย็น ระยะทาง 38 กิโลเมตร พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุในเขตตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.นายเช้า  บุญเรือง อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 47/5 ม.2 บ้านท่าโรงตะวันออก  ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 2.นายวงเดือน  พลประถม  บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ม.3 บ้านยางโทน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก 3.นางกุม...
พิษณุโลก "วันวาเลนไทน์"หนุ่ม-สาว จดทะเบียนสมรส บนที่ว่าการอำเภอเมืองคึกคัก แบบ New Normal วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 สํานักทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้มีการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก โดยมีนางเอมอร วิจิตรพงษา ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก และ นางสาวอัจฉรา พานนาค ปลัดอําเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ) เป็นนายทะเบียน โดยบรรยากาศได้มีผู้ที่มาจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ ได้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยการให้บริการในครั้งนี้เป็นแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส covid-19 ในการทิ้งระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ โดยจะมีการถอดหน้ากากอนามัยต่อเมื่อ บันทึกภาพเท่านั้น
แพร่  วัดแจ้งความดำเนินคดี ผญบ.-ผช.หลังร้องเรียนเจ้าอาวาสต่อสำนักพุทธฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นายพิทักษ์ชัย  รักสุข  ผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนวัดแม่แคม หมู่ที่ 7 บ้านแม่แคม ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายให้ไปแจ้งความดำเนินคดี ตามที่มีผู้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังสำนักพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เพื่อถอดถอนเจ้าอาวาสวัดแม่แคมโดยมิชอบ  ต่อกรณีที่เกี่ยวข้องต่อการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ด้วยข้อความหนังสือร้องเรียนกล่าวความเท็จ นายพิทักษ์ชัย กล่าวว่า ข้อความที่ไม่เป็นจริง  และมีวิธีการให้ชาวบ้านลงนามสนับสนุนในหนังสือโดยไม่บอกวัตถุประสงค์ว่าลงนามไป เพื่อกิจการใดต่อมาพบว่านำรายชื่อชาวบ้านไปประกอบหนังสือร้องเรียนปลดเจ้าอาวาส ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวทำให้เจ้าอาวาสวัดแม่แคมได้รับความเสียหาย ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีผู้กระทำผิดดังกล่าวจนถึงที่สุด โดยได้แจ้งความดำเนินคดีต่อ พ.ต.ต.อมร ขว้างแป้น  สารวัตรสอบสวน สภ.ช่อแฮ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา   นายพิทักษ์ชัย กล่าวอีกว่า ทางวัดมาทราบข่าวจากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ รายงานให้ทราบ ซึ่งหลังจากนั้นชาวบ้านที่ลงนามเริ่มทราบเรื่อง มีหลายรายไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน ที่ สภ.ช่อแฮ ว่าไม่มีเจตนาถอดถอนเจ้าอาวาส แต่อย่างใด  กรณีที่ลงนามไปเนื่องจากวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นางสุจิตรา ใจตั้ง...

เชียงใหม่ ชาวเมียนมา-คะฉิ่น ชุมนุมต้านรัฐประหาร หน้าสถานกงสุล วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าสถานกงสุล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมชาวเมียนมา และชาวคะฉินในเชียงใหม่ ได้เดินทางรวมตัวกันอีดครั้งหนึ่งประมาณ 200 คน เพื่อเดินหน้าต่อต้านรัฐประหารและต่อต้านการจับกุมผู้นำและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเมียนมา รายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มผู้ชุมนุมได้อ่านแถลงการณ์การเกิดรัฐประหารในเมียนมา พร้อมกันนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ ถือป้ายแสดงข้อความไม่เอารัฐประหาร ไม่เอาเผด็จการในเมียนมา โดยมีรูปนายพลมิ่น อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐประหาร และขีดกากบาททับรูปตั้งขบวนเดินมาตามเส้นทางจากบริเวณด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จนมาถึงยังบริเวณหน้าสถานกงสุลเมียนมา ประจำเชียงใหม่ ด้านแกนนำผู้ชุมนุมจะได้ทำการอ่านแถลงการณ์ข้อเรียกร้องหน้ากงสุลเมียนมาเป็น 3 ภาษา ที่ประกอบด้วยภาษาคะฉิ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาเมียนมา ในระหว่างการชุมนุมมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก เดินทางมาสังเกตการณ์และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม แกนนำจำนวน 3 คน ได้อ่านแถลงการณ์ ระบุว่า พวกเราชาวคะฉินในประเทศไทย ขอประณามความรุนแรงในการปฏิวัติรัฐประหารของกองทัพเมียนมา เมื่อวันที่ 1...
กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ช่วยสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ชุดช่างสร้างบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ดำเนินการสร้างบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ คือ นายบุญเนียม  สุขมา และ นางกลั่น  สุขมา เป็นผู้พิการทางหูมาแต่แต่กำเนิด(เป็นไบ้) ซึ่งทั้งสองพี่น้องไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง  ณ บริเวณตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 5 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสร้างบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป
พิษณุโลก "เปรมฤดี ชามพูนท"เปิดตัวพร้อมผู้สมัคร ส.ท. 4 เขต ยกระดับพัฒนาประปาจนสะเด็ดน้ำ(คลิป) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ดร.เปรมฤดี ชมพูนท ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก หัวหน้าคณะลูกนเรศวร ได้เปิดตัวพร้อมทั้งผู้สมัครสมาชิกเทศบาลนครพิษณุโลก  4 เขต ณ บ้านเลขที่ 601 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยแถลงโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะที่ 3 ดังนี้ 1.เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียน้ำประปาในท่อเมนประปาและมีแรงดันในเส้นท่อเมนประปาเพิ่มขึ้นไหลแรงและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 2.เพื่อมีน้ำประปาที่ใสสะอาดให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกและสามารถรองรับการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของเมืองพิษณุโลกในอนาคต 3.เพื่อพัฒนายกระดับการบริการน้ำประปาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เป้าหมาย ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาบางส่วนของพื้นที่โซนที่ 2 และโซนที่ 3 ตั้งแต่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำประปาย่อย(วัดใหม่อภัยยาราม)ผ่านถนนพระองค์ดำ ถนนบรมไตรโลกนารถ ถึงถนนบรมไตรโลกนารถ 2 จนสุดเขตเทศบาลถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1058 และเชื่อมเข้ากับโครงข่ายท่อเมนจ่ายน้ำประปาเดิมรวมระยะทางไม่น้อยกว่า 8,000 เมตร คาดว่าผลที่ได้รับ 1. มีระบบโครงข่ายท่อเมนจ่ายน้ำประปาที่สมบูรณ์แรงดันน้ำในเส้นท่อเพิ่มเติมและลดปัญหาการสูญเสียน้ำประปาให้เหลือไม่เกินร้อยละ 30 2. ลดรายจ่ายต้นทุนการผลิตการซ่อมบำรุงและมีรายได้คงเหลือเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงขึ้นในอนาคต 3.พัฒนายกระดับการบริการน้ำประปาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก ชนันท์ ช่างเงิน/เอกสิทธิ์ ทรงทอง...
error: Content is protected !!