ผบ.กองบิน 46 นำทหารจิตอาสาฯ ซ่อมสร้างบ้านเรือนประชาชน และมอบผ้าห่ม-ยาสามัญ ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดสุโขทัย วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 นำจิตอาสาพระราชทาน กองบิน 46 พร้อมด้วยกำลังพลทหาร จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 จำนวน 30 นาย โดยลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือซ่อมแซม วัด โรงเรียน และบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติวาตภัย เมื่อวันที่ 28’ เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียดายจากวาตภัย จำนวน 47  หลังคาเรือน ในการนี้ นาวาอากาศเอก สิระ บุญญะพาศ ผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน...

อุตรดิตถ์ ชาวอำเภอน้ำปาด "ปลื้ม" 20 ปึ ไม่เคยมี รมต.เหยียบแผ่นดิน พม.เร่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 24 เมษายน 2565 วลา 10.00 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรกิตถ์ เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และนางพ่วน เสาวภา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)กล่าวรายงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่ต้องการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส อีกทั้งการให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมทั้งด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ในโอกาสนี้ รมว.พม....
แม่ฮ่องสอน จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” วันที่ 22 เม.ย. 2565 ที่ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิต วิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง โดยมอบโล่ให้กับ ผู้สูงอายุที่รักษาสุขภาพแข็งแรง ที่มีอายุ 104 ปี ได้แก่ นายหม่าหล่ากู เจริญพระธรรมดี /ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้แก่ นายโชติ นรามณฑล อายุ 74 ปี ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ผู้สูงอายุที่เสียสละบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางวารี เมืองหมอกงาม /และโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลแม่ฮี้...

อบจ.พิษณุโลก "ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน"มอบรถเข็นนั่งให้ผู้พิการ วันที่ 19 เมษายน 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการไปมอบให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ดำเนินการตามโครงการ “อบจ.พิษณุโลก ปันน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน” จำนวน 2 ราย คือ นางบังอร ฤกษ์บำเพ็ญ อายุ 82 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 234 หมู่ที่ 5 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเดิมป่วยเป็นโรคเบาหวานและมีแผลเรื้อรังบริเวณเท้าจนเกิดการติดเชื้อขึ้นทำให้แพทย์ต้องตัดขาข้างขวาออก ส่วนขาข้างซ้าย มีอาการอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต่อมาได้ให้กับนายชิน รานุช...
นพค.35 ลุยช่วยผู้ประสบภัยพายุลูกเห็บหลายพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 19 เมษายน 2565 พันเอก ยุธิส พันธ์ทวี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 (ผย.นพค.35) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วย จำนวน 4 ชุด รวม 50 นาย พร้อมรถยนต์บรรทุก เข้าปูพรมสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ 4 อำเภอ จ.เชียงราย ได้แก่ อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สรวย และ อ.เทิง ที่ได้รับผลกระทบจากจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อกลางดึกวันที่ 18 เม.ย.65 ที่ผ่านมา ซึ่งมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวม 8 อำเภอ 27 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนของรษษฎรได้รับความเสียหายกว่า 500 หลัง คาเรือน พันเอก ยุธิส กล่าวว่า...
ผบ.บชร.3 และประธานสมาคมแม่บ้านฯ มอบเงินสงเคราะห์บุพการีพิการทุพพลภาพ ทหารในสังกัด วันที่ 8 เมษายน 2565 พล.ต.กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบภาคที่ 3 (ผบ.บชร.3) และ พ.อ.หญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทบ. สาขา บชร.3 เดินทางไปเยี่ยม นางสุปรีชา บุตรจันทร์ อายุ 61 ปี ที่บ้านเลขที่ 99/74 ม.9 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นมารดาของ ส.อ.วรพงษ์ บุตรจันทร์ ป่วยเป็นโรค อัมพฤกซีกขวา เนื่องจากเส้นเลือดสมองแตก นับว่าเป็นบุพการีที่พิการทุพพลภาพ ของทหารในสังกัด บชร.3 ค่ายเอกาทศรถ เดิมพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 123/22347 ม.2 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยได้มอบเงินจำนวน 3,000...
พิษณุโลก สลด !! หนุ่มหิ้วขวดน้ำมัน เผาตัวตายในพงหญ้า ริมถนนเลี่ยงเมือง วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา15.00 น. นางผุสดี มรพงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อำเภอ้มืแง จังหวัดพิษณุโลก รับแจ้งเหตุพบศพชาย 1 ราย นอนเสียชีวิตอญุ่ริมถนนเลี่ยงเมือง แยกประโดก-แยกซีพี จึงได้ประสานไปยัง สภ.เมืองพิษณุโลก จากนั้น ร.ต.ท.ชานนท์ สมฤทธิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพิษณุโลก ร้อยเวร สภ.เมืองพิษณุโลก, ตำรวจสายตรวจตำบลสมอแข, กู้ภัยข่าวภาพ พร้อมแพทย์เวรเดินทางไปที่ถนนบายพาส พบร่างผู้เสียชีวิต ไม่ทราบสาเหตุ บริเวณป่ารก หลักกิโลเมตรที่ 23 บ้านดงประโดก ตำบลสมอแข อยู่ห่างจากถนนออกไปประมาณ 20 เมตร ในที่เกิดเหตุพบศพเป็นชาย 1 ราย สวมกางเกงขาสั้น...

"จุติ"จับมือ ผู้ว่าฯ พิษณุโลก เร่งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม พื้นที่อำเภอวังทอง แก้ปัญหาสังคม วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านกลาง (บ้านเนินสว่าง) ณ วัดเนินสว่างวราราม และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 100 ถุง จากนั้นได้เดินทางไปเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม บ้านหนองปรือ ณ วัดหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 50 ถุง ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั้งสองแห่งจะเป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วยเหลือสำหรับการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและสถานการณ์โควิด - 19 ภายใต้การให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ...
พิษณุโลก เปิดโครงการ "ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว" ทอดผ้าป่าถวายปัจจัยวัดพระบาทน้ำพุ ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ "ธรรมรักษ์กับหัวใจสีขาว" ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทน นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง “โรคเอดส์กับวัดพระบาทน้ำพุ” จาก พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้นโดยมีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...

"จุติ"ควงคู่ "ตรีนุช" เปิด รร.ครอบครัวเมืองพิษณุโลก เผยรัฐบาลลดดอกเบี้ยเงินกู้ครู 2 % หนี้ กยศ.ปลดล็อคผู้ค้ำ วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 12.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเปิดโรงเรียนครอบครัว ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนผู้ผ่านการอบรม Digital Citizen จำนวน 30 คน และพบปะพูดคุยแกนนำเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และ ศธ. ร่วมเปิดโรงเรียนครอบครัวในครั้งนี้ นายจุติ กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กับ...