พะเยา. ประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.คาดผู้มาใช้สิทธิ์กว่า ร้อยละ 80 วันที่ 24 มี.ค. 2562 บรรยากาศการเลือก ตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ที่ จังหวัดพะเยา ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 และ 12 บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งส.ส.เขต 1 ของจังหวัดพะเยา บรรยากาศการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนเดินทางมารอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง นายสมคิด แผ่นทอง ประชาชนชาวพะเยาที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ในวันนี้ เนื่องจาก ประเทศไทยห่างเหินการเลือกตั้ง ส.ส.มานานหลายปีแล้ว โดยอยากได้คนดีเข้าไปเป็นผู้แทนของประชาชน ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 1 ของจังหวัดพะเยา โดยได้ขอเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเฉพาะ น้องๆที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหรือ...
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก เผยการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งเป็นไปด้วยเรียบร้อย ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกล มั่นใจไม่มีปัญหาการขนหีบบัตร นายชัยพฤษติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ในการแจกจ่ายอุปกรณ์การเลือกตั้ง หีบบัตร และคูหาลงคะแนน ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้ได้รับครบถ้วน ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีจำนวน 80 หน่วยเลือกตั้ง เพื่อพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้มีการแบ่งการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้งออกเป็นสองช่วง โดยช่วงเช้าจะให้หน่วยเลือกตั้งที่อยู่ห่างไกล รับอุปกรณ์ก่อน เช่นตำบลพะวอ ตำบลด่านแม่ละเมา เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูง บางจุดต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้านนายชัยพฤษติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดตาก กล่าวว่าสำหรับการมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันนี้...
โค้งสุดท้าย หาเสียง ส.ส.พิษณุโลก เด็กชายวัย 8  ขวบ ช่วยหาเสียงหมอวรงค์ เดชกิจวิกรม  วันที่ 24 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเสียงโค้งสุดท้ายของผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก ต่างงัดกลยุทธ์ มาใช้กันอย่างคึกคัก เพื่อเรียกคะแนนนิยมและความสนใจจากประชาชน โดยเฉพาะนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ผู้สมัคร ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำเด็กชายบิ๊ก   นูนคาน อายุ 8  ขวบ ช่วยหาเสียงที่บริเวณตลาดเทศบาล 6 พิษณุโลกร่วมใจ ขณะที่ไปซื้อของภายในตลาดกับคุณแม่  โดยขอถือไมค์ และประกาศเชิญชวนประชาชนเลือกหมอวรงค์เบอร์ 5 ภายในตลาดสดพิษณุโลกร่วมใจ ก่อนที่จะเดินไปในตัวเมืองพิษณุโลก ผ่านหอนาฬิกากลางใจเมืองพิษณุโลก ไปยังศูนย์การค้าปทุมทอง และประกาศเชิญชวนชาวพิษณุโลก รวมทั้งผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าได้เลือกหมอวรงค์ไปตลอดทาง ด้วยเสียงที่ชัดเจน  ทั้งนี้ เด็กชายบิ๊กได้กล่าวเชิญชวนให้เลือกนายแพทย์วรงค์ และกล่าวสวัสดีกับพี่น้องประชาชนไปตลอดเส้นทาง ถือป้ายเบอร์ 5  และกล่าวว่าหมอวรงค์ตัวเป็น ๆ มาแล้ว...
เชียงราย เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย" Big Day "รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมรณรงค์จำนวนมาก การจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทุกเขตทั่วประเทศ ในครั้งนี้ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับสำนักง่นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น ภายหลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งและส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 ในหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านในจังหวัดเชียงรายทั้ง 7 เขต เพื่อให้มีการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากอามิสสินจ้างรางวัลใด ๆ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และยังส่งผลในการสร้างการรับรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมในครั้วนี้ ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย
พะเยา หาเสียง ส.ส.ใบปลิวโจมตีว่อน ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพะเยา บรรยากาศการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายดุเดือด มีการออกใบปลิวโจมตีและ ส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต 1 และ เขต 2 ว่อนพื้นที่ โดยโจมตีในเรื่องของคดีของนายวิสุทธิ์ ชัยณรุณ กรณีแชร์น้ำมัน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิดว่า ถูกตัดสิทธิ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้ง ขณะที่ ผู้กองคนดัง ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า ผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ พะเยา เขต 1 ออกมาเปิดเผยถึงการเมืองลักษณะดังกล่าวว่า ตนเองเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ไม่มีการทำลักษณะเช่นนั้นเด็ดขาด และได้เตือนทีมงานว่าจะมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในโค้งสุดท้าย เนื่องจากกระแสของตนเองนั้นดีมาโดยตลอด นางสาวอรุณี ชำนาญยา ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทยเขต 1 ต้องออกมาแถลงหลังถูกใบปลิวโจมตีว่อนในพื้นที่กว่า 17 จุด . โดยการมุ่งโจมตีตนเองเพื่อให้ประชาชนเกิดการเข้าใจผิดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ว่าตนเองได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์กรณี นำตัวเองไปพัวพันกับคดีของท่าน อดีต ส.ส.วิสุทธิ์ กรณีแชร์น้ำมัน และได้ระบุว่า ขณะนี้ ปปง. ได้มีการสอบเส้นทางการเงินของตนเอง...
รองประธาน สนช.คนที่สอง เดินรณรงค์เชิญชวนชาวอุตรดิตถ์ ออกไปเลือกตั้ง เมื่อเวลา 07.10 น.วันที่ 22 มีนาคม นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ และคณะ ออกเดินรณรงค์เชิญชวนให้ชาว จ.อุตรดิตถ์ ที่ออกมาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารช่วงเช้าที่ตลาดสดเทศบาล 2 หรือตาลาดสดข้างไปรษณีย์ จ.อุตรดิตถ์ ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ ให้เลือกบุคคลที่ดี มีความเหมาะสมที่สุด เข้าไปทำงานบริหารประเทศชาติ โดยมีชาวบ้าน พ่อค้า และประชาชนที่มาซื้ออาหารเช้าจำนวนมากต่างเดินเข้ามาทักทายรองประธาน สนช.คนที่สองอย่างเป็นกันเอง บางคนก็มาขอถ่ายภาพคู่กับรองประธาน สนช.เป็นที่ระลึก นายพีระศักดิ์ กล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 24 มาคมนี้ อยากให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนออกมาร่วมใช้สิทธิ์ให้กันมาก ๆ เลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่นายกรัฐมนตรี เป็น ส.ส.เข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะเรื่องของความสงบสุขของบ้านเมืองจะต้องมาเป็นอันดับต้น ๆ หากบ้านเมืองสงบสุขหรือปราศจากความวุ่นวายก็จะทำบุคคลที่เข้ามาบริหารบ้านเมืองนั้นทำงานและพัฒนาบ้านเมืองได้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น มีรายงานว่า นายพีระศักดิ์...
พะเยา นายอำเภอเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ใช้สิทธิ์ออกเสียง การเลือกตั้ง วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. นาย สิทธ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2562 ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ การตื่นตัว และ ตระหนักถึงความสำคัญของการออกไปใช้สิทธ์ออกเสียงเลือกตั้งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอปง โดยมี ส่วนราชการอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนชาวอำเภอปง ได้ร่วมเดินรณรงค์ฯจาก สี่แยกประตูขาว หมู่ที่ 1 ตำบลนาปรัง ถึง ที่ว่าการอำเภอปง ระยะทาง 3 กม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ฯครั้งนี้กว่า 500 คน
พะเยา ผู้สมัคร ส.ส.พรรค ปชป. เคาะประตูบ้านอ้อนขอ คะแนน เสียงโค้งสุดท้าย วันที่ 18 มีนาคม 2562 บรรยากาศ การหาเสียงของบรรดาผู้สมัคร ส.ส.แต่ละพรรค ก่อนจะถึงเข้าโค้งสุดท้าย ผู้สมัครส.ส.แต่ละพรรค ต่างพากันออกหาเสียง ไปตามชุมชนต่างๆทั่วจังหวัดพะเยา สำหรับการหาเสียงในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ก่อนจะถึงเข้าโค้งสุดท้ายทางนายอนุพงษ์ มาคำ ผู้สมัคร ส.ส. เบอร์ 9 พรรคประชาธิปัตย์ จ.พะเยา เขต 1 นำทีมงานลงพื้นที่ เคาะประตูบ้าน อ้อนขอคะแนนเสียงโค้งสุดท้าย จากชาวบ้าน ในเขตตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง พะเยา พร้อมกับขออาสาเป็นปากเสียงรับใช้บ้านเกิด พร้อมเชิญชวน ชาชนในชุมชนตำบลแม่ปืมไปใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสส ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ เพื่อเลือกคน รุ่นใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ก้าวไปด้วยกัน กับเบอร์...
บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่จังหวัดอุตรดิตถ์คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง เขตที่ 1 ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนทยอยมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เวลา 07.00 น. รวมถึง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จูงมือคุณแม่ชูศรี อึ้งจิตรไพศาล ซึ่งมีอายุ 83 ปี มีสิทธิ์เลือกตั้งเขต 1 จ.เชียงใหม่ มาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งไว้เช่นกัน โดยท่านผู้ว่าฯ ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นคนแรก หลังหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้ว ได้เชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันโดยพร้อมเพรียง ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ และการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 24 มีนาคมนี้ โดยตั้งเป้าว่าน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ขณะเดียวกัน นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางอภิญญา อนรรฆมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งในเขต 4 จ.นครสวรรค์ ก็เดินทางมารอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเปิดหีบเช่นกัน ส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในฐานะประธานจัดการเลือกตั้งเขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้จัดจุดลงคะแนนแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด...
ประชาชน ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ต่างออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กันอย่างคึกคัก บรรยากาศการใช้สิทธิ เลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในพื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก พบว่าเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณจุดเลือกตั้ง นอกเขต ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เดินทางมาใช้สิทธิกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งกลุ่มข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน พ่อค้า ประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่กำลังพล และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่ ซึ่งมีการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง ให้ประชาชนใช้สิทธิ์ เป็นภาค แบ่งเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก สำหรับจุดเลือกตั้งนอกเขต ที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีผู้แจ้งใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 4,662 คน โดยตั้งแต่เปิดหีบเพื่อใช้สิทธิ์ พบว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อยยังไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น
error: Content is protected !!