อุตรดิตถ์ แถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 11-24 ก.พ.นี้

เมื่อเวลา 16:50 น วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา ณ มณฑลพิธีหน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ (6) เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานฝ่ายฆราวาส นายนันท์สิทธิ์ โพธิ์งาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล และนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ พร้อมด้วยนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอเมือง เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-24 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เชื่อมโยงไปถึงวัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอน

พระวินัยสาธร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน รักษาประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาสน์ ในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปีเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน ชุมชน และจังหวัดอุตรดิตถ์

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การชมขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรม ขบวนเครื่องสักการะ และขบวนเทิดพระเกียรติฯ อันยิ่งใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมขบวน 1,500 คนและเพื่อให่ประชาชนทุกๆท่านได้เข้ามากราบนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระยืน และพระนอนในบริเวณ 3 วัด ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมโยงกันกว่า 400 ไร่ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกคืน การกวนพุทราแขวนบาตร การฟังเทศมหาชาติ 13 วัน 13 กัณฑ์ การหล่อรูปเจ้าเงาะ การทำบุญตักบาตรพระร้อย การเวียนเทียนรอบพระแท่น และการไหว้พระซื้อสินค้าในร้านค้า กว่า 2,000 แห่ง

นายศิริวัฒน์ ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ในส่วนของกำหนดพิธีเปิดงาน จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ใน เวลา 17.00 น. จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจ มาเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ในปีนี้ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 11- 24 กุมภาพันธ์ 2567 14วัน 14 คืน


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน