เชียงราย อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 9 องค์ ขึ้นรถบุษบก เคลื่อนขบวนให้ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ

วันที่1 มกราคม2567 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร.ต.อ.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แวดเวียงเจียงฮาย ประจำปี 2567 โดยนำขึ้นรถบุษบกจำนวน 9 คัน เพื่อเคลื่อนขบวนไปตามถนนธนาลัย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบไห้วสักการะและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พร้อมกันนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ในจังหวัดเชียงราย นำโดย พระรัตนมุนี ที่ปรึกษารักษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำคณะสงฆ์ จำนวน รวม 129 รูป ออกรับบิณฑบาตรจากชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยว ที่นำข้าวสารอาหารแห้งมาทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่แยกสุริวงค์ จนถึงแยกศาล ถนนธนาลัย เขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวนมาก

ทั้งนี้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 ทางเทศบาลนครเชียราย ได้จัดอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แวดเวียงเจียงฮาย มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวได้รับในสิ่งที่ดีตลอดปีใหม่ และปีต่อไป