พิษณุโลก แสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
“สมรภูมิรบที่ปากพิง”

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชื่อชุด “สมรภูมิรบที่ปากพิง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดปากพิงตะวันตก ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มี นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และมี นายวิษณุ พุ่มนุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม กล่าวรายงาน

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายถิรวัฒน์ เกียรติดำรงค์กุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดการแสดงฯ

โดยในปีนี้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับการรบที่บ้านปากพิง รวมทั้งเพื่อให้ตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก ความภาคภูมิใจ และเข้าใจประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทำการรบที่บ้านปากพิง ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก โดยเปิดให้ชมฟรีและได้รับความสนใจจากประชาชนมาร่วมชมจำนวนมาก.