ครู-นร.เทศบาล 3 อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรม เร่งทำโคมไฟรับประเพณียี่เป็ง กว๊านพะเยา

วันที่ 24 พย. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ร้อยตรีวรพล ใจคำ ผอ.รร.ท.3 นางปิยากร อินต๊ะมุด รองผอ. นายประวิทย์ ยาศรี ครูผู้สอน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ได้ร่วมกันทำโคมกระบอกหรือโคมประทีป รับประเพณียี่เป็ง หรือเทศกาลลอยกระทง กว๊านพะเยา

โดยทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร และมีการสอนให้นักเรียน ฝึกทำโคมไฟประทีปหรือโคมกระบอก เป็นการส่งเสริม การเรียนการสอนด้าน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้กับนักเรียนได้มีการเรียนรู้ ในการทำโคมประทีปหรือโคมกระบอกที่ใช้ประดับประกอบงานประเพณียี่เป็งหรือ เทศกาลลอยกระทง คืนวันเพ็ญเดือน 12 โดยการฝึกทำตั้งแต่แรกเริ่มจนเสร็จเป็นรูปโคมไฟประทีป และจะนำไปใช้เดินร่วมขบวนแห่กระทงในคืนวันที่ 27พย.66 นี้ด้วย

ว่าที่ร้อยตรีวรพล ใจคำ ผอ.รร.ท.3 กล่าวว่า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหล่ายอิงราษฎร์บำรุง) ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ได้ร่วมกันทำโคมกระบอกหรือโคมประทีป รับประเพณียี่เป็งหรือเทศกาลลอยกระทง กว๊านพะเยา โดยทางโรงเรียนได้มีการสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร และมีการสอนให้นักเรียน ฝึกทำโคมไฟประทีปหรือโคมกระบอก เป็นการส่งเสริม การเรียนการสอนด้าน ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ให้กับนักเรียนได้มีการเรียนรู้ ในการทำโคมประทีปหรือโคมกระบอกที่ใช้ประดับประกอบงานประเพณียี่เป็งหรือ เทศกาลลอยกระทง ซึ่งวิธีการทำโคมไฟ จะใช้วัตถุ มีไม้ไผ่ ขดเป็นวงกลม กระดาษว่าวกระดาษที่เหลือใช้ เชือก ฝางประทีป และจะนำไปใช้เดินร่วมขบวนแห่กระทง ที่ทางเทศบาลเมืองพะเยาจัดขึ้น ในคืนวันที่ 27 พ.ย.66 นี้ ด้วย ซึ่งเป็นคืนวันเพ็ญเดือน 12 นี้ วันนี้เป็นคืนยี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยาด้วย

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา