เทศบาลนครพิษณุโลก จัดโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด งานลอยกระทงสองแควแลอดีต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณเวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้าร่วมการประกวด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เทศบาลนครพิษณุโลก ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยในครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ต่อเด็กเยาวชนและประชาชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กเยาวชนและประชาชนด้วยการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี การร้องเพลงไทยและกิจกรรมต่าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษณ์การร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี 2.การประกวดวงดนตรีสากล ประเภทเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหมวดดุริยางค์ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เป็นคณะกรรมการการตัดสินในครั้งนี้

ต่อมา เวลา 19.30 น. ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงานสืบสานลานศิลป์ถิ่นสองแคว ประจำปี 2566

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จักขึ้นเพื่อส่งเสริมดนตรีศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในชุมชนท้องถิ่นส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในดนตรีไทยและการรำไทยในสมัยปัจจุบันอีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงวงดนตรีไทย ของชมรมดนตรีไทยผู้สูงอายุเทศบาลนครพิษณุโลก การแสดงวงดนตรีกลองยาว Street Show การแสดงการละเล่นเด็กไทย Street Show การแสดงศิลปวัฒนธรรมสืบสานลานศิลป์ถิ่นสองแคว การแสดงศิลปวัฒนธรรม ร่ายรำวิถีไทย 4 ภาค การแสดงศิลปวัฒนธรรม ลานพุทธบูชา หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก และกิจกรรมสาธิตศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ตลาดย้อนยุคเมืองพิษณุโลก วิถีพิษณุโลก วิถีไทย และ รำวงย้อนยุค

จึงขอเชิญชวย้อนรำลึกถึงอดีตด้วยการแต่งกายย้อนยุคแบบไทย และได้เห็นถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทย มาร่วมงานสืบสานลานศิลป์ถิ่นสองแคว ประจำปี 2566 ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองพิษณุโลก อีกทางหนึ่งด้วย
https://youtu.be/W1bnNWuGSYc?si=c0ugyjjZsrlBPlcX