พิษณุโลก ย้าย 24 ชั่วโมง เจ้าพนักงานป่าไม้ฯ "เหตุเรียกรับเงินใต้โต๊ะ วันที่ 13 พ.ค. 2564 นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) พิษณุโลก กล่าวว่า ทั้งนี้ มีคำสั่งด่วนที่สุด สำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 553/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ลงนามโดย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ปฎิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง ทส. ส่งหนังสือไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ระบุให้ นาย สุทธิชัย พุ่มมาลัย ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ.พล ไปปฎิบัติราชการประจำสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 64  เป็นต้นไป จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากกรณีนายสุทธิชัย พุ่มมาลัย...
กกล.ผาเมือง ร่วมฝ่ายปกครอง ตำรวจ วางกำลัง 45 ชุดปฏิบัติการ เฝ้าระวังชายแดน วันที่ 13 ธันวาคม 2564 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่  3 ได้มอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5(ฉก.ม.5) ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธร และ ตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ และเวียงแหง โดยวางกำลัง 45 ชุดปฏิบัติการ และการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 28 ชุดปฏิบัติการ รวมทั้งจัดตั้งด่านตรวจ เพื่อคัดกรองโควิด จำนวน 4 จุดเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ทั้งคนไทยที่ลักลอบข้ามไปทำงานและลักลอบกลับมา รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่หลบหนีเข้ามาทำงาน...
"ชวน"ควง"จุติ" ลงพื้นที่สมุทรสาคร มอบหน้ากากอนามัย 1 หมื่นชิ้น ช่วย  “กลุ่มเปราะบาง”สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น จากมูลนิธิเพื่อการศึกษาและสังคม ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.)สมุทรสาคร นำไปแจกจ่ายให้ “กลุ่มเปราะบาง” ในพื้นที่ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวง พม. และนายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ร่วมลงพื้นที่ นายจุติ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่ขยายวงกว้างทั่วประเทศ กระทรวง พม. ห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้ง เด็ก เยาวชน คนพิการ...
พิษณุโลกทีม พม.มอบเงิน-สิ่งของช่วยเหลือคนพิการ เตรียมซ่อมแซมบ้านพักอาศัย วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายลาภิศ พระภูจำนงค์ นายณรงค์ฤทธิ์ คล้ายทอง และ นายนำพล ตระการผล ผู้ประสานงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) และภาคีเครือข่าย โดยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนางสาวส้มลิ้ม ชื่นผล บ้านเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แต่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เดือดร้อนยากจนที่อยู่อาศัยชำรุดไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปาะบางในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง อีกทั้งยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหาดังกล่าว และเรื่องการซ่อมบ้านศูนย์จะประสานกับสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)พิษณุโลก และครูบาบุญล้อม หน่อแก้วโพธิ์ญาณ...
ผอ.ป.ป.ช.พิษณุโลก นำทีมจับ ข้าราชการ จนท.ทสจ.คาหนังคาเขาบนสำนักงาน เขาเรียกรับเงินเพิ่มเติม นอกเหนือค่าธรรมเนียมตั้งร้านค้าสิ่งประดิษฐ์ และแปรรูปไม้  
พม.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด คนพิการ-กลุ่มบุคคลพิเศษ 11-20 พ.ค.นำร่อง 4 จังหวัด นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล ได้เตรียมฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับคนพิการกลุ่มออทิสติก ผู้บกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ ดาวน์ซินโดรม สมาธิสั้น ผู้ป่วยจิตเวช และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน รวมถึงคนพิการที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานในสังกัด พก.ซึ่งมีจำนวนกว่า 2,000 คน นางสราญภัทร กล่าวอีกว่า โดยกรมฯ จะมีการรวบรวมและลงทะเบียนให้ตามช่องทางของสถาบันราชานุกูลต่อไป โดยจะเปิดลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 11 – 20 พฤษภาคม นำร่องใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี โดยรอบแรกเปิดสำหรับกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป และจะเปิดให้ฉีดวัคซีนวันแรกในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564...
ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วน -สื่อมวลชน บุคลากรทางการแพทย์ ฉีดวัคซีลป้องกันโควิด -19 วันที่ 10 พ.ค.64 ที่ ห้องมเหสักข์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาคมสื่อมาลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนบุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค รอบที่ 1 โดยผู้เข้ารับการฉีดในครั้งนี้ไม่พบผู้มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นล็อตที่ 3 ที่ จ.อุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อฉีดให้บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ เช่น บุคลากรในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ข้าราชการ สื่อมวลชน พนักงานไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่เรือนจำ เป็นต้น โดยมีผู้เข้ารับการฉีดจำนวนกว่า 1,400 โดส ซึ่งหลังจากการฉีดวัคซีนแล้วแนะนำให้พักผ่อนให้เพียงพอ และสังเกตอาการ ถ้ามีความผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน ทางด้าน ผู้ว่าราชการ...
พิษณุโลก ติดเพิ่ม 1 ราย กลับบ้านรักษาหาย 232 ราย รักษาอยู่ 69 ราย วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.สถานการณ์โรค Covid-19 จังหวัดพิษณุโลก ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ยกมา 300 ราย รวมยอดสะสม 301 ราย ข้อมูลที่พักอาศัยผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำแนกรายอำเภอ เป็นอ.เมืองพิษณุโลก 1 ราย ผู้ป่วยหายป่วยแล้ว 232 ราย ยังคงรักษาอยู่ 69 ราย #ข้อมูลจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก #สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก    
เมืองแพร่ เปิดไทม์ไลน์ ครู ว.เจ้ามือหวยเถื่อน เครือข่ายทั่วเมือง วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีเจ้ามือหวยใต้ดินเมืองแพร่ เบี้ยวชาวบ้านคนถูกหวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เลขท้าย 2 ตัว  18 และ เลขท้ายรางวัลที่  3 ตัว 272 มีผู้ถูกในวงเงินค่อนข้างสูง แต่เจ้ามือจ่ายเพียงครึ่งเดียว บางรายไม่ยอมจ่าย จนชาวบ้านคับแค้นใจพากันไปติดตามทวงถามการไม่จ่ายเงินของเจ้ามือหวย ที่ริมถนนหน้าบ้านพักของเจ้ามือหวยชื่อดังอดีตเป็นข้าราชการครูคนหนึ่งบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 จนกลายเป็นข่าวอย่างครึกโครม รายงานข่าวแจ้งว่า ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ได้ออกหมายเรียกกลุ่มชาวบ้านที่เดินทางไปทวงถามเงินค่าหวยที่บ้านพักของอดีตข้าราชครูคนหนึ่ง เพื่อเป็นพยานที่จะต้องคดีกับเจ้าหวยคนดังกล่าว เกี่ยวกับความผิดตาม พ.ร.บ.การพนันฯ ภายในวันที่ 10...

ตร.แพร่ "เต้น"ส่งหมายเรียกชาวบ้านให้การเป็นพยาน เตรียมฟันเจ้ามือหวยเถื่อน วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าว รายงานความคืบหน้า กรณีเจ้ามือหวยใต้ดินเมืองแพร่ เบี้ยวชาวบ้านคนถูกหวยงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เลขท้าย 2 ตัว  18 และ เลขท้ายรางวัลที่  3 ตัว 272 มีผู้ถูกในวงเงินค่อนข้างสูง แต่เจ้ามือจ่ายเพียงครึ่งเดียว บางรายไม่ยอมจ่าย จนชาวบ้านคับแค้นใจพากันไปประท้วงการไม่จ่ายเงินของเจ้ามือที่ริมถนนหน้าบ้านพักของเจ้ามือหวยชื่อดังนามสมมุติ ครู ว. บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ต่อมาวันเดียวกัน ชาวบ้านกลุ่มที่เดินไปทวงถามติดตามค่าหวยหน้าบ้านพัก ครู ว.ได้ถูกพนักงานสอบสวน สภ.เมืองแพร่ ออกหมายเรียกไปสอบสวนเป็นพยานแล้วหลายราย รายงานว่าแจ้งว่า หลังจากที่มีการชุมนุมของชาวบ้านหน้าบ้านเจ้ามือหวยชื่อดัง  เพื่อขอให้จ่ายเงินที่ถูกรางวัล ได้มีบุคคลลึกลับที่ชาวบ้านไม่เคยหน้ามาก่อน เข้ามา ป่วนเปี้ยนวนเวียนในชุมชนบ้านร่องฟอง ลักษณะการแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ พร้อมทั้งมีการข่มขู่ประชาชนในหลายจุดให้หยุดการร้องเรียน เรื่องการที่เจ้ามือหวยไม่จ่ายค่าหวยในครั้งนี้
error: Content is protected !!