มทบ.39 บูรณาการหน่วยงานฟื้นฟูหลังน้ำลด อำเภอวังทอง เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  (ผบ.มทบ.39)พร้อมด้วย พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผบ.มทบ.39 พ.อ.คณิศร อาสมะ เสนาธิการ และ พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รอง เสนาธิการ พ.อ.วิชา อมรดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39 และกำลังพลจิตอาสา ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยจัดกิจกรรมฟื้นฟูบำรุงขวัญกำลังใจให้กับประชาชน ที่ประสบอุทกภัย จากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ ที่วัดบึงพร้าว ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจของพี่น้องประชาชน และมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง เพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ตามนโยบายของกองทัพบก สำหรับจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงดนตรีของทหาร "ขุนภักดี 39" สร้างความสนุกสนานให้กับประชาชน...
พะเยา “โวย” เจ้าหน้าที่ กปภ.ปิดวาล์วน้ำประปาเครื่องซักผ้าไหม้เสียหาย ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร้องผู้สื่อข่าวหลังเจ้าหน้าที่ประปาที่ทำการตรวจวัดมิเตอร์น้ำ ทำการปิดวาล์วประปาโดยพละการ ซึ่งตนเองได้ทำการซักผ้าไว้ โดยตั้งเปิดเครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติ และออกไปขายของ กลับมาบ้านเครื่องซักผ้ากำลังลุกไหม้ เนื่องจากระบบน้ำไม่ทำงานส่งผลให้เครื่องซักผ้าได้รับความเสียหาย ขณะที่เข้าแจ้งกับทางสำนักงานประปาจังหวัดพะเยา แต่ก็บ่ายเบี่ยงรับผิดชอบจนต้องเข้าร้องกับผู้สื่อข่าวให้ช่วยเหลือ นายจาตุรงค์ ลิขิตาภิวัฒน์ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องเข้าร้องต่อผู้สื่อข่าว หลังได้รับความเสียหายเนื่องจากเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจวัดมิเตอร์และจดบันทึกมิเตอร์ ได้ทำการปิดวาล์น้ำบริเวณบ้านของตนเองโดยพละการ ทั้งที่ตนเองนั้นได้ทำการซักผ้าไว้ภายในบริเวณบ้าน จากนั้นก็ทำการปิดประตูและเดินทางออกไปขายของ ซึ่งหลังจากที่กลับมาถึงบ้านพบว่าไฟได้ลุกไหม้บริเวณเครื่องซักผ้าซึ่งตนเองก็สามารถเข้าดับไฟได้ทันพอดี ซึ่งสาเหตุเกิดจากระบบน้ำไม่สามารถถ่ายเทเข้าเครื่องซักผ้าได้ ซึ่งเป็นผลของที่มีการปิดน้ำของเจ้าหน้าที่ที่เพื่อนบ้านระบุว่า เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนั้นได้ทำการปิดวาล์วเนื่องจากคิดว่าไม่มีใครอยู่ในบ้าน แต่ไม่ทราบว่าได้เปิดซักผ้าแบบอัตโนมัติไว้ จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ตนเองจึงได้เข้าแจ้งให้กับทางผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ได้รับทราบถึงสาเหตุดังกล่าวกลับพบว่ามีการบ่ายเบี่ยงความรับผิดชอบ และให้ตนเองไปติดต่อกับคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทำการปิดวาล์วด้วยตนเอง ซึ่งตนเองก็ทำการติดต่อแต่ก็ได้รับการปฏิเสธ เช่นกัน ตนเองจึงเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นน่าจะมีคนรับผิดชอบหากมีการเกิดไฟไหม้ขึ้นจะทำอย่างไร เนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวนั้นตนเองก็เช่าเขาอยู่ ซึ่งความเสียหายในขณะนี้ก็คือเครื่องซักผ้าของตนเองซึ่งต้องนำไปซ่อมและหมดเงินไปกว่า 2,500 บาท ตนเองเห็นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นน่าจะเป็น อุทาหรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ทำการอย่างพละการและส่งผลเสียหายให้กับชาวบ้านทั้งที่ตนเองนั้นก็มีการจ่ายค่าน้ำประปาตรงตามเวลามาตลอด และไม่มีการตัดน้ำตัดไฟแต่การกระทำครั้งนี้กลับพบว่าไม่มีใครที่จะรับผิดชอบ ตนเองจึงเข้าร้องต่อสื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามารับผิดชอบกับเหตุการณ์ดังกล่าว สัมภาษณ์......
พิษณุโลก จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ “จิตอาสา พัฒนาชุมชน ด้านภูมิปัญญา”มอบโล่เกียรติคุณ-เกียรติบัตร เยาวชนดีเด่น วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บึงราชชนก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา พัฒนาชุมชน ด้านภูมิปัญญา”เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนทุกคนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง อันเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน   นายชัชพงษ์ กล่าวว่า ด้วย องค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล และประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.)...
“รมว.พม.” สัมมนาผู้นำสตรีทั่วประเทศ ยกย่องบทบาท ปลุกเข้าสู่เวทีการเมือง วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำสตรีในศตวรรษที่ 21 จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้นำสตรีจากทั่วประเทศ กลุ่มสตรีผู้พิการ และสตรีจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง รวมจำนวน 150 คน นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคสังคม พัฒนาเด็ก สตรีและเยาวชน ให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน้นในเรื่องจิตอาสา การพัฒนาทุนมนุษย์ และเชื่อมั่นว่าผู้มาประชุมในวันนี้จะนำความรู้ไปพัฒนาแบ่งปันให้พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น นายจุติ กล่าวอีกว่า วันนี้เรามีผู้นำสตรีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้นำภาคธุรกิจแต่ผู้นำสตรีภาคการเมืองยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น...
"หลวงพี่ช้าง" พระนักพัฒนาชื่อดังเมืองสองแคว.ออกร้านจำหน่ายอาหารราคาถูก นำรายได้สร้างอาคารโรงพยาบาล วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น บริเวณหน้าตลาดแควน้อย ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระครูอุภัย โกศล (หลวงพี่ช้าง ฅนค้นฅน)เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระนักพัฒนา ออกร้านจำหน่ายอาหารราคาถูก รสชาติอร่อย แถมยังได้บุญกุศล ให้แก่พี่น้องประชาชน บ้านแควน้อย และบ้านหอกลอง โดยจำหน่ายขาหมูพะโล้สมุนไพร ยำรวมมิตร ปลาส้ม น้ำพริก ข้าวมันไก่ เริ่มต้นราคา 25 - 40 บาท โดยจะนำรายได้สร้างอาคารรอตรวจโรคและพักรักษาของผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพรหมพิราม เป็นอาคาร 2 ชั้น พร้อมห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง มูลค่า 3,500,000 บาท...
พิษณุโลก วันสถาปนาฝูงบิน 461 กองบิน 46 ครบรอบ 35 ปี วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. โรงเก็บเครื่องบิน ฝูงบิน 461นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานพิธีทำบุญ “วันคล้ายวันสถาปนา ฝูงบิน 461 กองบิน 46 ครบรอบ 35 ปี " ( 21 กันยายนของทุกปี) พร้อมทั้งทำพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบ ให้แก่นักบินพร้อมรบเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) รุ่นที่ 35 และ 36 และ จนท.ประจำอากาศยานที่ทำการบินกับ เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67)...
หลายหน่วยงานร่วมโครงการวิพากษ์ประชาคมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ดร.วีระชัย ณ นครที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ร่วมเปิดโครงการวิพากษ์ประชาคมการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ผาแดง ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ผาแดงเก่า โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียง เหมืองผาแดง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อปี 2558 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีทรงรับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์อบรมสัมมนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุศูนย์อนุรักษ์กล้วยไม้ป่าและพืชท้องถิ่นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 พระองค์ท่านทรงพระราชดำริ 1 ขอให้ดำเนินการรวบรวม พันธุ์ไม้และจัดทำสวนพฤกษศาสตร์โดยศึกษาจากพื้นที่ในประเทศอังกฤษ...
พะเยา สลดพ่อเฒ่าวัย 59 ปี ออกหาปลา หายไป ก่อนพบเป็นศพจมน้ำดับ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 7.30 น ร.ต.อ ศักดา หลวงภา รอง สว. (สอบสวน)สภ. อ. เมืองพะเยา ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีเหตุคนจมน้ำเสียชีวิต จึงได้ เดินทางไปตรวจสอบพร้อม กู้ภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพะเยา เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบศพ เป็นชายอายุ 59 ปี สภาพคว่ำหน้า อยู่บริเวณข้างร่องน้ำ ทราบชื่อนาย ประพันธ์ เดินแปง บ้านเลขที่ 9 8/ 4 9 บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากการสอบถามผู้พบศพซึ่งเป็นหลานของผู้ตายกล่าวว่าตนและผู้ตายได้ทำอาชีพหาปลาใน หมู่บ้านซึ่งเป็นร่องน้ำในหมู่บ้านมานานแล้ว เมื่อเช้า...
ฝนเหนือ 5 จังหวัด มีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ กรมอุตุนิยมวิทยา  พยากรณ์อากาศวันที่19 กันยายน2562 ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20 กม./ชม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20 กม./ชม. ภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและลพบุรี อุณหภูมิต่ำสุด25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว  10-20  กม./ชม.   ภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32 องศาเซลเซียส  ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก(ฝั่งอ่าวไทย)มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กม./ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(ฝั่งอันดามัน)มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-33 องศาเซลเซียส  ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กม/ชมทะเลมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม/ชมทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ  2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด24-25...
เจ้าของรถตามล่ารถหายถึงแม่สอดด้วยจีพีเอส วอนตำรวจดำเนินคดีด้วยความเป็นธรรม ครบ 1 เดือน เพิ่งลงบันทึกประจำวัน ร้องสื่อมีข้อกังวล วันที่ 18 ก.ย. 62 นางสาวมินทร์ธิรา (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี เจ้าของรถยนต์กระบะ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บล 3440 สระบุรี ได้ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าว เพื่อขอให้พนักงานสอบสวน สร้างความมั่นใจในการดำเนินคดี กับผู้ต้องหา 3 ราย ในอำเภอแม่สอด ที่ถูกข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์ และรับของโจร เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ หลังจากที่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และเพิ่งมาลงบันทึกประจำวันเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562   ทั้งที่มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจน จึงต้องการขอให้ตำรวจวางตัวกลาง ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพราะตนเองต้องเสียเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปมาถึง 3 เที่ยว และเสียค่าใช้จ่ายไปจำนวนมาก แต่ไม่รีบดำเนินการ ทั้งที่เป็นคดีอาญาด้วย นางสาวมินทร์ธิรา...