เจ้าหน้าที่สนธิกำลังยึดยาบ้า 5 ล้านเม็ด ไอซ์ 10 กก. เคตามีน 10 กก. ด้านชายแดนแม่อาย เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 18.00 น. ทหารชุด บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ได้จัด กำลังพล 1 ชป. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส สภ.แม่อาย และ ร้อย.ตชด.334 ร่วมกันประชุมวางแผนหลังจากได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดจะแอบลักลอบขนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนด้าน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยจะใช้เส้นทาง บ.นามะอื้น – บ.ห้ายป่าซาง ต.แม่สาว อ.แม่อาย และจะมีการนัด รับ-ส่ง ยาเสพติด บริเวณข้างทาง พิกัด NC 240157 จึงได้วางแผนเข้าสกัดจับกุมกลุ่มขบวนการยาเสพติด ต่อมาในเวลา 22.30 น. เจ้าหน้าที่ได้พบบุคคลจำนวน 5-10...
อำเภอเชียงแสน พิจารณาการอนุมัติให้สัญชาติไทย 24 ราย วันที่ 10 ก.ค. 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติในอำนาจของนายอำเภอ 24 ราย โดยได้อนุมัติสัญชาติให้เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งเรื่องคำร้องเห็นชอบให้ทางจังหวัดเชียงราย พิจารณา 7 ราย และที่มีอายุเกิน 18 ปี ซึ่งตามมาตรา 7 ทวิวรรคสองหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอสัญชาติไทยและการตรวจสอบคุณสมบัติขอผู้ขอสัญชาติไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าด้วยคนที่เกิดในราชอาณาจักรไทย และไม่ได้รับสัญชาติ โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการไร้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงแสน บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒แล้ว นั้น บัดนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกตำแหน่งหนึ่ง พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล...
ฉก.ทพ.36 ร่วม นพค. 36 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระดมเครื่องจักรซ่อมคอสะพานข้ามห้วยแม่สามแลบพัง วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางลงตรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองทำให้น้ำป่าไหลบ่ากัดเซาะคอสะพานข้ามห้วยแม่สามแลบ ชำรุดพังเสียหาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 โดยในขั้นต้นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ได้เตรียมนำรถตักล้อยางมาดำเนินการในการซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดดังกล่าว และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนสะพานแบริ่งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง มาใช้ชั่วคราวในห้วงฤดูฝนนี้ ซึ่งอาจจะใช้เวลาในการซ่อมแซมประมาณ 3 - 5 วัน ซึ่งรายละเอียดความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ด้าน พันเอกวุฒิ ปฐมเรืองกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เข้าสำรวจความเสียหายในพื้นที่บ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากในห้วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น....
เชียงราย ทหารพราน 3106 จับหนุ่มเวียงแก่น  เดินในมุมมืด ซุกยาบ้าใส่กระเป๋ากางเกง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 22:30 น. พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ บริเวณเส้นทางบ้านห้วยติ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ขณะทำการลาดตระเวนอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ตรวจพบชายลักษณะท่าทางมีพิรุธ จำนวน 1 คน ทราบชื่อภายหลังคือ นายนันชัย แซ่ย่าง อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 บ้านห้วยติ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น  เดินผ่านมาตามเส้นทางดังกล่าว...
อุตรดิตถ์เชิญอัฐิ“พระยาพิชัยดาบหัก”กลับบ้านเกิด“พระอาทิตย์ทรงกลด“ วันที่ 4 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าบรรยากาศการนำอัฐิ“พระยาพิชัยดาบหัก”จากวัดราชคฤห์วรวิหารแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพฯ นำขึ้นเครื่องบินโดยสายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินTG FB 3308 จากท่าอากาศยานดอนเมืองมาถึงท่าอากาศยานพิษณุโลกเวลา09.09 น. พระเทพสิทธิมงคลโกศลเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัยกทม.พระเทพวิสุทธิโสภณเจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหารกทม.พระเมธีวราลงกรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามวรมหาวิหาร โดยเชิญอัฐิจากภายในอาคารสนามบินมาขึ้นรถบุษบกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์หมายเลขทะเบียนThailand 81-2425 สำหรับอัฐิพระยาพิชัยดาบหักถูกบรรจุไว้ที่สถูปของวัดราชคฤห์วรวิหารในปีพ.ศ.2325 เป็นระยะเวลา237 ปีถึงได้มีโอกาสเชิญอัฐิพระยาพิชัยกลับคืนสู่บ้านห้วยคา หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จนกระทั่งเวลา 13.00 น.ขบวนรถบุษบกเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหักและขบวนแห่ได้เดินทางมาถึงบริเวณศาลพระยาพิชัยดาบหักหลังสถานีรถไฟพิชัยได้เกิดปรากฎการณ์“พระอาทิตย์ทรงกลด”ขณะขบวนผ่านศาลพระยาพิชัยทำให้ประชาชนที่มารอต้อนรับขบวนต่างหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าว ในการนี้นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.อ.วิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่35 พ.ต.อ.เด่นทอง ศรีจันทร์ ผกก.สภ.พิชัย นางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมพิธีเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหัก ลงจากรถบุษบกและตั้งขบวนเพื่อเชิญมายังหอประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย และในเวลา14.09 น.ได้มีพิธีปลุกเสกวัตุมงคลผ้ายันต์และเหรียญพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีพระเทพสิทธิมงคลโกศล เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย กทม.พระเทพวิสุทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯพระเมธีวราลงกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พระปัญญากรโมลี เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ร่วมกันปลุกเสกวัตถุมงคลดังกล่าว ในช่วงเช้าวันที่ 4 ก.ค.เวลา 09.09 น.ที่ท่าอากาศยานนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์นางจินดารัตน์  เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัยพร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิชัย เหล่ากาชาดกิ่งอำเภอพิชัย พร้อมด้วยกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจำนวน 200 คน เข้าร่วมพิธีเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหักสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้มีการจัดขบวนทหารโบราณกองเกียรติยศ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และวันนี้ในช่วงเย็นจะมีพิธีทำวัตรเย็น และสวดพระอภิธรรมในเวลากลางคืน จนถึงวันที่ 9 ก.ค.62 ในวันที่10 ก.ค.62 เวลา15.30 น. ตั้งขบวนอัญเชิญอัฐิพระยาพิชัยดาบหักจากที่ว่าการอำเภอพิชัย เดินทางเข้าสู่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก ณ.บ้านห้วยคาหมู่ที่9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  ในเวลา17.39 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ จะอัญเชิญเถ้าอัฐิพระยาพิชัยดาบหักประดิษฐาน ณ.มณฑลพิธีอนุสรณ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก เวลา18.00 น.พิธีสงฆ์ทำวัตรเย็น สวดมนต์เจริญจิตภาวนาการบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมแด่พระยาพิชัยดาบหัก ณ.อนุสรณ์สถาน บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักและในเวลา 20:00 น.มีมหรสพสมโภช เนื่องในพิธีอัญเชิญพระยาพิชัยดาบหัก วันที่11 ก.ค.62...
อุตรดิตถ์ รวบเพิ่มอีก 2 ราย ผู้ร่วมขบวนการค้ายาบ้า 6 แสนเม็ด ไอซ์ 10 กก. กรณี พ.ต.อ.สุเทพ ประภากรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ รักษาราชการ ผกก.สืบสวนจังหวัด พ.ต.ท.จีระพงศ์ ชุมภูอินทร์ รอง ผกก.สืบสวนจังหวัด พร้อมกำลังตั้งจุดตรวจบริเวณจุดตรวจไฮ่ฮ้า ถนนสาย 11 (อุตรดิตถ์-เด่นชัย) หมู่ 7 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ ได้รับแจ้งว่า มีรถยนต์เก่งสีขาว ขับย้อนศรย้อนขึ้นไปทาง จ.แพร่ ห่างจากจุดตรวจไฮ่ฮ้าราว 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่จึงติดตามไปดูพบเพียงกระเป๋าใบใหญ่จำนวน 5 ใบ ถูกวางอยู่ร่องน้ำข้างถนน เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบพบภายในมียาบ้าจำนวน 600,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบไอซ์อีกจำนวน 10.854 กิโลกรัม รวมมูลค่าในประเทศไทยราว 40 ล้านบาท หากไปถึงต่างประเทศจะมูลค่าราว...
“ชิคุนกุนยา” ระบาดอำเภอแม่สอด พบผู้ป่วยแล้ว 8 ราย นายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่าในขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคชิคุนกุน แล้วในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 8 ราย จากผู้ป่วยสงสัย จำนวน 20 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยดังกล่าว ยังไม่รวมตัวเลขผู้ป่วยตามคลินิกและโรงพยาบาลเอกชน สำหรับโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการปวดข้อและตามร่างกายต่างๆ ทำให้เกิดการทุกข์ทรมาน มีไข้สูงแต่ไม่มีภาวะช็อก เหมือนไข้ซิกาและไข้เลือดออก ดังนั้นจึงฝากเตือนถึงพี่น้องประชาชน ให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งสระบัว ยางเก่า และแหล่งเพาะพันธุ์รอบๆ บ้าน ซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคสำหรับมาตรการในขณะนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันออกฉีดพ่นเคมีกำจัดยุง พร้อมส่งทีม อสม. ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ตลอดจนประชาสัมพันธ์กับประชาชนเกิดการตื่นตัว อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยสงสัยเป็นโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก ตอนนี้มีนับ 100 ราย ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สืบเนื่องจากมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เดือนมิถุนายน 2530 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติมาถึงปัจจุบัน ให้หน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดพิษณุโลกจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยการรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดของทุกภาคส่วน การแสดงของสมาชิกชมรม To Be...
เชียงราย จัดวิ่งปั่นครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน 23 มิ.ย.นี้ จังหวัดเชียงราย โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยพันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง นาวาเอกวุฒิชัย ภู่เจริญยศ ผู้บังคับหน่วยนรข.เขตเชียงราย และนางผกามาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา ประจำสาขาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่ง-ปั่นครบรอบ 1 ปี เหตุการณ์ถ้ำหลวง “THAM LUANG CAVE DAY Bike&Run 2019” รวมใจเป็นหนึ่งเดียววิ่งปั่นเพื่อสุขภาพ เพื่อหารายได้มาเป็นกองทุนในปรับปรุงพัฒนาถ้ำหลวงฯ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในงานนี้พบกับพันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน พร้อมกับมีการเปิดประมูลเสื้อที่มีลายเซ็นหมอภาคย์อีกด้วย สำหรับกำหนดการเปิดรับลงทะเบียนนักวิ่งนักปั่นเวลา 05.00 น.เป็นต้นไป และเวลา 05.30 น.พิธีเปิดงานโดยพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬานักวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และปล่อยตัวนักวิ่งฟันรันระยะ 6 กิโลเมตร ตั้งแต่เวลา 08.15 น.เป็นต้นไป นายธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานปล่อยตัวนักปั่น ระยะทาง 54 กิโลเมตร และระยะทาง 24 กิโลเมตร