รองนายกฯ เปิดศูนย์ศึกษาจิตเวชศาสตร์ ภาคเหนือตอนล่าง รพ.จิตเวชพิษณุโลก วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดป้ายโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วมพิธี นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบันทั่วโลกพบปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มสูงขึ้น จากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ความเครียด ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต สำหรับประเทศไทยกรมสุขภาพจิตประเมินว่า มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับบริการ 10 ล้านคน กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิต ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู รวมทั้งจัดระบบการดูแล บำบัดรักษาอย่างครบวงจร ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดูแลเชื่อมโยงและมีระบบส่งต่อ ตั้งแต่ชุมชน โรงพยาบาลทุกระดับ โรงพยาบาลจิตเวช และสถาบันเฉพาะทาง ระบบการให้คำปรึกษาสายด่วน 1323 ซึ่งโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก เป็นโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการล่าสุด และอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดอีก 1 แห่ง คือโรงพยาบาลจิตเวชหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ขอให้ประชาชนเปิดใจยอมรับว่า...
เชียงใหม่ ผวา!! หญิงสาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั่งเครื่องบินพร้อมเพื่อน 5 คน ขึ้นดอยสุเทพ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากกรณีที่มีรายงานจากกรมควบคุมโรคว่า พบชาวมาเลเซียติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หลังเดินทางกลับจากประเทศไทย 1 ราย โดยทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 1 ราย ได้เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังกล่าวได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  จึงได้มีการติดตามตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงดังเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข พบว่าเป็นหญิง อายุ 36 ปี เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่องบินโดยสาร เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 พร้อมเพื่อนอีก 5 คน ได้เช่ารถตู้มารับและเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และเข้าพักที่ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่...
มทภ. 3 "จี้"10 รพ.ทหาร ปชส.โรคไข้เลือดออก พบแม่ฮ่องสอน ครองแชมป์ วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 95 ณ ร้านกาแฟ ริมบัว คาเฟ่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าว จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในประเทศไทยในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21...
พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีสื่อมวลชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายมวลชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง New Normal การบรรยายเรื่องเทคนิคและวิธีการนำเสนอข่าว และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกทางให้ประชาชนในรายการการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...
เพชรบูรณ์ สคร.2 ลงพื้นที่ควบคุมโรค "ชิคุนกุนยา" วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 ( สคร.2) พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำทีมกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)เพชรบูรณ์ รพ.ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ จิตอาสาพระราชทาน และอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยลงพื้นที่รณรงค์ 5 ส. ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ และพัฒนาทักษะการสื่อสารความเสี่ยงควบคุมโรคชิคุนกุนยาแก่ อสม.(on the job training) ในพื้นที่ตำบลร่องหอย อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โรคชิคุนกุนยาเกิดจากการติดเชื้อไวรัส โดยสามารถติดต่อได้จากยุงลายสวน (Aedes albopictus) และยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป อินเดีย และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ครั้งแรกที่พบเชื้อไวรัสก่อโรคชิคุนกุนยาคือปี พ.ศ. 2556 ซึ่งพบในทวีปอเมริกาที่หมู่เกาะแคริบเบียนและในปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว อาการของโรคชิคุนกุนยาในเด็กไข้ขึ้นสูง...
ศป.บส.ชน.พ่นหมอกควันกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออกให้ชาวไทยภูเขา วันที่ 27 มิ.ย. 63 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ(ศป.บส.ชน.) จัดกำลังพลร่วมกับผู้นำชุมชน ,อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดงมหาวัน ลงพื้นที่สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ บ.ป่าสักงาม ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมีการป้องกันและกำจัดต้นเหตุของไข้เลือดออก นำทรายอะเบทใส่ในพื้นที่น้ำขัง , พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย รอบบริเวณหมู่บ้านทุกหลังคาเรือน รวมทั้งสิ้นกว่า 500 หลังคาเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ห้วงฤดูฝน ยุงลายเริ่มวางไข่ ทั้งนี้ ศป.บส.ชน.ได้วางแผนในการดำเนินการพ่นทุกหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้านในพื้นที่ ต.ดงมหาวัน จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
สคร.2 ยกการ์ด ติดตามการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก-มาลาเรีย ชายแดน วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (ผอ.สคร.2) จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คุณพรสุรางค์ ราชภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ คุณวรรณา วรรณาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมฯ และดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และโรคไข้มาเลเรีย ณ ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายกฤษณะ สุขอ่วม หัวหน้าศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และทุกหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง รับฟังแนวทางการดำเนินงานจาก ผอ.สคร.2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานให้เป็น New Norm เช่น การใช้ข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายในการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งให้ติดตามการกินยาของผู้ติดเชื้อมาเลเรียให้ครบ และให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรับวัคซีนของเด็กเพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันโรคตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผกก.ตม.จังหวัดตาก ชี้แจงกรณีเมียนมา พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากไทย พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)จังหวัดตาก เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากทางเมียนมาว่า มีผู้ต้องกักที่ส่งกลับเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 จำนวน 35 คน พบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 23 คนจากการตรวจสอบพบว่า เป็นผู้ต้องกักที่ส่งมาจาก ตม.สงขลา ซึ่งเดินทางมาถึง ตม.ตาก เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.63 เมื่อมาถึงทางเมียนมาได้มาทำการตรวจเชื้อเรียบร้อยและได้ส่งตัวให้เมียนมาได้ในวันที่ 8 มิ.ย.63 ทางเมียนมาแจ้งว่าในจำนวน 23 คนที่ติดเชื้อนี้มาจากมาเลเซีย จำนวน 4 คน อนึ่งผู้ต้องกักจาก ตม.สงขลา มีใบรับรองแพทย์ว่าได้ทำการรักษาหายแล้ว ทั้งนี้จากการสอบถามจากแพทย์ รพ.แม่สอด ทราบว่ากรณีคนที่ติดเชื้อทำการรักษาหายแล้ว ถ้าตรวจแบบ CPR ก็จะเจอซากของไวรัสในร่างกายปรากฏอยู่ ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ"รพ.พุทธชินราช วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน "ห้องตรวจหาเชื้อ"Modular Swab Unit) แก่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งใน "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจี (SCG) ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลต่างๆ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยโรงพยาบาลพุทธชินราช นับว่าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ของภาคเหนือตอนล่างที่มีผู้ป่วยในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจำนวนมากเฉลี่ยวันละ 3,000 คน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสมชายเพชรอำไพ รักษาการในตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช คณะผู้บริหารโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก พร้อมด้วยนายบรรณ เกษมทรัพย์ ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG ร่วมพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระเมตตาต่อจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนของโรงพยาบาลพุทธชินราช อย่างหาที่สุดไม่ได้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ เพื่อรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อสุขุมวิท 19 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ SCG...
สคร.2 พิษณุโลก เตือนอยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 ระวังไข้เลือดออก ตายแล้ว 6 ดร.วิรัช ประวันเตา รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน หยุดเชื้อโควิด-19 และเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ทำให้เสียชีวิตได้ง่าย หากผู้ที่มีไข้แล้วหาซื้อยาแก้ไขมารับประทานเอง โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นยาที่สามารถกินได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากยาบางชนิดห้ามใช้กับผู้ติดเชื้อไข้เลือดออก ได้แก่ ยาแอสไพลิน และยาที่มีส่วนผสมของเอนเสด เช่น ยาแก้ปวดข้อ ยารักษาอาการปวด บวม อักเสบต่างๆ เนื่องจากทำให้อาการของโรคไข้เลือดออกรุนแรงมากขึ้นชจนเสียชีวิต ดร.วิรัช กล่าวอีกว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก มักพบสาเหตุมาจาก 1.มีโรคประจำตัว เช่น ธาลัสซีเมีย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด โรคหัวใจ 2. มีไข้ ซื้อยากินเอง แต่ไข้ไม่หายผ่านไป 3 วันจึงไปรพ. ทำให้เสียชีวิตเนื่องจากเกิดอาการช็อคจากเชื้อโรคไข้เลือดออก ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องกินยารักษาโรคประจำอย่างต่อเนื่อง...