พิษณุโลก "พระราชวังจันทน์" ยิ่งใหญ่ 3 สมัย ขุดพบอีกแนวกำแพงสมัยอยุธยาตอนปลาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังที่กรมศิลปากร ดำเนินการรื้ออาคารบดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณเขตพระราชฐาน พระราชวังจันทน์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และดำเนินการก่อสร้างอาคารรูปเกือกม้า หรือตัว C เป็นสถานที่ แสดงพระราชประวัติ ภาพปูนปั้น โดยฝีมือช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จเรียบร้อยในเฟส 1 ในวงเงินกว่า 22 ล้านบาท รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้กรมศิลปากรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเฟสที่ 2 เพื่อก่อปรับปรุง ซ่อมแซมโบราณสถาน ภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ พระราชวังจันทน์ ในวงเงินงบประมาณ 20,500,000 บาท ประการสำคัญได้ขุดพบแนวกำแพง บริเวณทางเข้าด้านหน้าศาลฯ นางสาวนาตยา ภูศรี ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า งบประมาณที่ได้รับมาเพื่อปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานโบราณคดี ซ่อมแซมแนวกำแพงเก่า ปรับภูมิทัศน์ พระมหามณเฑียร...
จังหวัดตาก จัดพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่12 ธ.ค. 2562 เวลา15.00 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรจน์  นายวรานนท์  ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำส่วนราชการต่างๆทั้งฝ่ายตุลาการทหารตำรวจหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและจิตอาสาพระราชทาน  ร่วมพิธีรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะเริ่มรับชมการถ่ายทอดสดในเวลา15.15 น.    ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดจนเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์สืบทอดและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์  สุขแว่น
เทศบาลนครพิษณุโลก แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึก เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2562 บริเวณพิพิธภัณฑ์ชาวแพ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก และคณะสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2562 ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก และการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และเป็นการหารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นด้วย   นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สมาคมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกประจำปี 2562 (Phitsanulok Food...
พะเยา พุทธศาสนิกชน ร่วมประเพณีตักบาตร(เป็งปุ๊ด) ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น 9 องศา เวลา 00.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562 พระครูวิจิตร กิจจานุกูล รองเจ้าอาวาส วัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง)ต.เวียงอ.เมืองจ.พะเยาพร้อมคณะสงฆ์ และชาวพุทธศาสนิกชน ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเที่ยงคืน หรือวันเป็งปุ๊ด ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เดือน 3 ออก 15 ค่ำ ที่ตรงกับวันพุธและเป็นวันพระ  โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน เพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตรพระอุปคุตและพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในคืนพระจันทร์เต็มดวง ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิ 9 องศา จนพระภิกษุสงฆ์สามเณรต้องคลุมผ้าห่มสวมหมวกไหมพรหม เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นของอากาศ ตอนเที่ยงคืน เช่นเดียวกับชาวพุทธศาสนิกชน ต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวและหมวกด้วยเช่นกันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นในขณะที่ทำบุญใส่บาตรเป็งปุ๊ดหรือตักบาตรเที่ยงคืน การตักบาตรเที่ยงคืน โดยจะทำการตักบาตรพระอุปคุต ตามความเชื่อว่า พระอุปคุตซึ่งเป็นภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์อุปัชฌาย์...
เชียงใหม่ พิธีบวงสรวง บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชชายาเจ้าดารารัศมี วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ฉันทวิลาสวงศ์ ประธานคณะกรรมการจัดงาน นำเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีบวงสรวง พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี จากนั้นนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี บริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ซึ่งในวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 อำเภอแม่ริม และส่วนราชการท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นพระธิดาองค์ที่ 11 ของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ในราชวงศ์ทิพย์จักร ทรงเป็นพระราชชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบทบาทสำคัญต่อการรวมล้านนาเข้ากับสยาม ทรงใช้พระตำหนักหลังนี้...
เยาวชน ชาวไทยภูเขาเผ่าปากากะญอ ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด ใช้เวลาว่าง หันมาทอผ้า ทอกระเป๋า เพื่อใช้เองและจำหน่าย สืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรษ ถือเป็นตัวอย่างเยาวชน ที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกลุ่มเยาววชน ชาวไทยภูเขา เผ่าปากากะญอ ในพื้นที่บ้านห้วยระพริ้ง ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ใช้เวลาว่าง ด้วยการทอผ้า ทำกระเป๋า ไว้ใช้และจำหน่ายสร้างรายได้ ด.ญ.รวีวรรณ ธนุเดชคีรี อายุ 12 ปี พร้อมเพื่อนๆ ต่างใช้เวลาว่าง ในการให้ความสนใจ กับการทอผ้า เพื่อทำกระเป๋า ซึ่งถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากบรรพบุรุษ ที่มีการสืบทอดกันมาแต่ช้านาน สำหรับเทคนิคและความรู้ในการทอผ้านั้น น้องๆได้รับการสืบทอดมาจากผู้ปกครอง และมีการเรียนรู้เพิ่มเติม จากครู ที่โรงเรียน สำหรับกระเป๋า ที่น้องๆ ทอในครั้งนี้ จะนำมาใช้เอง และหากเหลือใช้ ก็จะนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ ในราคาใบละ 150 บาท ซึ่งถือเรื่องที่น่าชื่นชม สำหรับเยาวชนกลุ่มนี้...
ซุ้มเรือนแก้ว "พระพุทธชินราช" มณีวิสุทธิ์ "พระพุทธชินราช" ตอน 2 "ซุ้มเรือนแก้ว"ที่ปรากฏแผ่ล้อมพระวรกายของ "พระพุทธชินราช" ทำให้องค์พระดูโดดเด่นขึ้นบังเกิดความงามอันจับตาและประทับใจ สำหรับผู้ที่เข้าไปนมัสการ แม้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ต่างชื่นชมยินดีในความงดงาม ทางด้านศิลปกรรมของการมาเที่ยวชม พระโฉมพระพุทธชินราช สำหรับชาวพุทธเอง การได้เห็นพระพุทธปฏิมาที่งดงาม ต้องตาม "มหาปุริสลักษณะ" และ "อนุพยัญชนะ" ท่านเรียกการเห็นนี้ว่าเป็นการเห็นอันยอดเยี่ยม หมายถึงการเห็นพระพุทธเจ้า มาถึงยุคนี้ย่อมได้แก่ พระพุทธรูป อันเป็นสิ่งที่จะบำรุงจิตใจให้เจริญก้าวหน้าเกิดเป็นปัญญาเห็นแจ้งในธรรม ตลอดจนถึงฝั่งพระนิพพานเป็นที่สุด ซุ้มเรือนแก้วที่องค์พระพุทธชินราช บางแห่งเรียก "พระรัศมี" บางอาจารย์เรียกว่า "ประภามณฑล" โดยความหมายนั้นคืออย่างเดียวกันต่างกันโดยรูปศัพท์ อันเป็นสิ่งพิเศษที่เกิดคู่พุทธบารมี ของพระพุทธเจ้าเท่านัน "ซุ้มเรือนแก้ว"หรือ เรือนแก้ว มาจากศัพท์บาลีว่า "รตนฆร" รตน-แก้ว ฆร-เรือน จึงแปลว่าเรือนแก้ว บางมติอาจารย์ กล่าวว่า เป็นเรือนของเทพเนรมิต ถวายพระพุทธเจ้าเมื่อเสวย"วิมุตติสุข" หลังตรัสรู้ในสัปดาห์ที่ 4 บางมติอาจารย์ว่า เรือนแก้ว คือ พระรัศมีอันเป็นฉัพพรรณรังสี ปรากฏขึ้นเองหลังจากพระพุทธองค์ทรงพิจารณา ถึงพระอภิธรรมปิฎก อันสุขุมลุ่มลึก ทั้ง...
จังหวัดตาก จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าว วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ที่แปลงนาสาธิตโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ริมถนนสายเอเชีย เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายภิรมย์ ทองคุ้ม รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นางวาสนา เบ้านี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ครูปราชญ์ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอด และหน่วยงานภาคเอกชน โดยร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ในครั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีเกี่ยวข้าวครูปราชญ์ชาวบ้าน ได้ประกอบพิธีการขอพร ขอขมา พระแม่โพสพ จากนั้นทุกคนต่างพร้อมใจกันร่วมเกี่ยวข้าว โดยมีภาพประทับใจ ทั้งลูกช่วยพ่อแม่ ร่วมกันเกี่ยวข้าว อย่างสนุกสนาน ส่วนบริเวณโดยรอบงาน มีการจัดอาหารหลากหลายชนิด เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับประทานอาหาร นั่งพักผ่อนหย่อนใจแบบครอบครัวและหมู่คณะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามจากบรรพบุรุษ เกิดความรักความสามัคคีและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความอดทน ลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม...
สุโขทัย อัญเชิญไฟพระฤกษ์-พระประทีปพระราชทาน ประดิษฐาน ณ ตระพังตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำข้าราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาว จ.สุโขทัย ร่วมอัญเชิญไฟพระฤกษ์-พระประทีปพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ ประดิษฐาน ณ ตระพังตาล ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย เพื่อร่วมลอยเป็นปฐมฤกษ์ ในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย ประจำปี 2562 ณ สระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) ในค่ำคืนนี้ ในเวลา 16.00 น....
พะเยา บรรยากาศก่อนวันลอยกระทงคึกคัก บรรยากาศงานเทศกาลลอยกระทง พะเยาวันแรก เป็นไปอย่างคึกคักได้มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ต่างร่วมกันซื้อกระทงและลอยกระทงรวมทั้งดูโคมไฟที่ประดับประดาบริเวณริมกว๊านพะเยา กันอย่างคึกคัก ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบ นักท่องเที่ยวและชาวบ้านจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณริมกว๊านพะเยา กันเป็นจำนวนมาก โดยบางส่วนเดินทางมาหาเลือกซื้อกระทง และทำการลอยกระทงบริเวณกว๊านพะเยา ขณะที่บางส่วนได้เดินทางมาดูโคมไฟที่ทางเทศบาลเมืองพะเยาได้จัดขึ้นบริเวณสวนสาธารณะ ก่อนที่จะมีการจัดประเพณีลอยกระทงในวันยี่เป็งนี้ จึงทำให้บรรยากาศก่อนวันลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างคึกคัก ทั้งนี้พะเยามีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 11 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมลานพญานาค ริมกว๊านพะเยา ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมาย ทั้งการประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงแสง สีเสียงพร้อมพลุ การแสดงนิทรรศกาลโคมไฟล้านนา สำหรับการจัดงานลอยกระทง ภายใต้แนวความคิด ยี่เป็งกว๊านพะเยา ได้มีบรรดาประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวนมาก ต่างเดินทางมาร่วมกันลอยกระทงริมกว๊านพะเยา กันอย่างคึกคัก โดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ที่มาจำหน่ายกระทงนั้นมีรูปลักษณะที่แตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ ตั้งแต่ราคา 20 บาทถึง 80 บาท อาทิเช่น กระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ กระทงที่ทำจาก ขนมปัง กระทงที่ย่อยสลายง่าย และมีเอกลักษณ์ดึงดูดความ ...
error: Content is protected !!