ทัวร์ทริปสายมู เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวบทใหม่ของการท่องเที่ยวเชียงราย "The New Travel Chapter of Chiang Rai" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายร่วมกับ บริษัท วัฒนกูลกรุ๊ป จำกัด ในการผลักดันให้คนไทยเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและใช้เวลากับกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆของเชียงรายได้ตลอดทั้งปี กิจกรรมการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นการต่อยอดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงรายตามแนวคิด Blooming Chiang Rai โดยการเพิ่มเติมกิจกรรมที่ทำให้ผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายได้สัมผัสช่วงเวลาแห่งความสุขกับประสบการณ์ต่างๆตลอดระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวในเชียงรายแผนงานภายใต้ชื่อโครงการ“ The New Travel Chapter of Chiang Rai” เป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ภาคส่วนอาทิ องค์กร สมาคมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย DMC บริษัท ท่องเที่ยวสายการบินในการสร้างสรรค์แพคเกจท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มลูกค้าระดับ B + ขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีอำนาจในการใช้จ่ายค่อนข้างสูงอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆและกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยมของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย เห็นว่าโครงการนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยที่มีศักยภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงรายมากขึ้นซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างรายได้หมุนเวียนทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายได้อีกทางหนึ่งโดยจัดทําแพคเกจท่องเที่ยวในโครงการ ทริปท่องเที่ยว Trendy Destiny Ceremony โดยกินกรรมจะเป็นการท่องเที่ยวแสวงบุญ และท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยในวันแรก เริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารกลางวันล้านนาแบบขันโตกฟิวชั่น ที่ร้านมาลองเต๊อะ...
สิ้นสื่อสองแคว "เกียรติขจร (เอ้) สุวรรณกิจ" นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่ ความพลัดพรากเป็นนิรันดร์ ทุกคนต้องเตรียมใจกับการลาจาก เงินซื้อได้ทุกอย่าง แต่ไม่สามารถซื้อชีวิตไว้ได้ มิฉะนั้นอัครมหาเศรษฐีแสนล้าน คงไม่รู้จักคำว่าตาย กรณีนายเกียรติขจร หรือ วรเดช สุวรรณกิจ หรือ เอ้ เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ธรรมรัฐ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สิ้นลมอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับ สิริอายุ 76 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.28 น.สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ ณ เมรุวัดสระแก้วปทุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ด้วยความเป็นบุคคลที่มีจิตใจกว้างขวาง รักพวกพ้อง จึงมีเพื่อนฝูงมากมาย ชอบสังสรรค์ในยามค่ำคืนจนเป็นที่รู้จักของเหล่าจอมสุรา มีอัธยาศัยไมตรี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา รักความถูกต้องและความเป็นธรรม ประกอบกับมีญาติที่ใกล้ชิด เป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ชื่อ...
"บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32" เชิญร่วม “ต๋ามฮีด โตยฮอย ย้อนรอยประวัติศาสตร์” ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการกระจายความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนทั่วประเทศ นั้น กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้โครงการ “Army Land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร เพื่อเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ทหาร เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยความแตกแยกทางความคิด และปัญหาของภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป นั้น "บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32" ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “ต๋ามฮีด โตยฮอย ย้อนรอยประวัติศาสตร์” เชิญชวนมาเที่ยวกาดก้อมฮอมฮักบ้านป่องนัก ชม...
อบต.-เทศบาล "ไกลปืนเที่ยง” โดย บุญถึง ลือชา การออกไปตรวจงานกับองค์กรภาคประชาชน ทำให้มองเห็นปัญหาการพัฒนาชนบทในหลาย ๆ รูปแบบ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะท้องถิ่นที่ห่างไกลตัวจังหวัดออกไป เช่นที่อำเภออุ้มผาง พบพระ แม่ระมาด หรือท่าสองยาง อบต. เทศบาล ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชน สร้างความเจริญให้กับพื้นที่ชนบทได้มากที่สุด ยกเว้นโครงการใหญ่ ๆ งบประมาณมากมายมหาศาล ถึงจะยกให้หน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่นแขวงการทาง ทางหลวงชนบท หรือชลประทานจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ เพราะ องค์กรส่วนท้องถิ่นมีความเชี่ยวชาญอย่างจำกัด บุคลากรยังไม่เพียงพอ การเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายนั้น ยังไม่ลงลึกอย่างถึงที่สุด ดังนั้นเราจึงมักจะได้เห็นข่าวอยู่บ่อย ๆ เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รับชั่นโครงการพัฒนาต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งที่โดยเจตนาและไม่เจตนา เจ้าหน้าที่ราชการท้องถิ่นเอง ไม่ว่าฝ่ายช่าง การเงิน หรือสำนักปลัด ต่างก็ตั้งใจทำงานกันอย่างสุจริตเป็นที่ตั้ง ไม่มีใครคิดวาดหวังลม ๆแล้ง ๆหรอกว่า จะมาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นมหาเศรษฐีด้วยการทุจริตคอร์รับชั่นเงินภาษีราษฎร ในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แต่ที่เป็นข่าวก็มักจะเกิดจากฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพราะส่วนใหญ่ล้วนผ่านการเลือกตั้งมาด้วยการลงทุนแทบทั้งสิ้น นั่นคือการซื้อคะแนนเสียงจากประชาชน ปัจจุบันมันรุกลามแพร่สะพัดไปทั้งแผ่นดิน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังไม่สามารถคิดค้นหาวิธีการที่จะขจัดเสี้ยนหนามเหล่านี้ ให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยได้ นายกฯท้องถิ่นสายพันธุ์เลวร้าย จึงพยายามที่จะคิดทำโครงการแสวงหากำไรเป็นที่ตั้ง ไม่ว่าถนนหนทาง แหล่งกักเก็บน้ำ...
เจาะลึก !เครือข่ายฟอกเงินชายแดนแม่สาย พัวพันกลุ่มขบวนการยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน การเกาะติดสถานณ์เครือข่ายขบวนการยาเสพติดชายแดนแม่สาย สืบเนื่องทางเจ้าหน้าที่ DSI ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เข้าบุกตรวจค้นยึดทรัพย์สินเครือข่ายกลุ่มขบวนการยาเสพติดชายแดน กว่า 2,000 ล้านบาท ตามหมายจับ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยระบบการฟอกเงิน จะมีความเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือสินทรัพย์ ที่ดิน หอพัก ห้องเช่า หรือเปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ร่วมจนถึง ร้านอาหาร หรือชื้อทองคำแท่งเก็บเอาไว้ที่จะนำโยกย้าย ส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนต่างถิ่นต่างจังหวัด และกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เข้ามาอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย จะได้รับเงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มขบวนยาเสพติด เพื่อที่จะให้เปิดกิจการต่างๆ อาทิ โครงการจัดสรรบ้านพร้อมที่ดิน เพื่อที่จะได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดแล้วค่อยส่งทยอยฟอกตัวเม็ดเงินให้บริสุทธิ์แล้วกลับไปยังกลุ่มขบวนการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้าน ตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งมีขบวนการฟอกเงินวิธีดังนี้ 1.รับเงินมาจากกลุ่มขบวนการยาเสพติดในชั้นในของประเทศ 2.นำมาลงทุนในธุรกิจหรือโครงการต่างๆ 3.ฟอกเงินให้บริสุทธิ์ 4.ขยายธุรกิจหรือโครงต่างๆต่อ 5.หาวิธีต่างๆ นำตัวเม็ดเงินไปส่งให้กลุ่มขบวนการในประเทศเพื่อน 6. เชื่อโยงไปถึงกับคาสิโน หรือโรงแรม บ่อน...
"วันยุทธหัตถี"สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา วันที่ 18 มกราคม 2565  วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี และทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา (มังกะยอชวา หรือมังสามเกียด) และทัพพม่า วันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954  ตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 โดยถือวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2135 พระเจ้านันทบุเรง โปรดให้พระมหาอุปราชา(มังสามเกียด) นำกองทัพทหารสองแสนสี่หมื่นคน  มาตีกรุงศรีอยุธยา หมายจะเอาชนะศึกในครั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทราบ จึงทรงเตรียมไพร่พล มีกำลังหนึ่งแสนคน เดินทางออกจากบ้านป่าโมกไปสุพรรณบุรี ข้ามน้ำตรงท่าท้าวอู่ทอง และตั้งค่ายหลวงบริเวณน้องสาหร่าย เช้าวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ....

"ชีวิตนี้น้อยนัก" อาลัย "พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี" รอง มทภ.3 การสูญเสียพลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ( 1)ด้วยวัยเพียง 56 ปี ในช่วงระยะเวลาอันรวดเร็วอาการโลหิตออกในสมอง ย่อมส่งผลสะเทือนใจอาลัยรักยิ่งต่อครอบครัว ญาติ มิตร เพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหาร (ตท.23) ตลอดจนผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งสื่อมวลชนที่รู้จัก อัธยาศัยไมตรี ด้วยบุคลิกภาพเป็นกันเอง พูดน้อย สุภาพ อ่อนน้อม แต่ทว่า "อ่อนนอกแข็งใน"ห้าวหาญ องอาจในหน้าที่รับผิดชอบ "ชีวิตนี้น้อยนัก" บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปรินายก(เจริญ สุวฑฒโน) พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี หรือ"อ้วน" นายทหารม้า เติบโตในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ตั้งแต่ยศร้อยตรี ในสังกัดกองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่น...

"โรฮิงญา"สองแคว ล่องหนยังลึกลับดำมืด ขบวนการท้าทายความมั่นคง กรณีหญิงชาว"โรฮิงญา" จำนวน 21 คน ได้หลบหนีหลุดรอดออกไปจากสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว) จังหวัดพิษณุโลก หรือ สคม.ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ช่วงเวลา ประมาณ 02.00 น.และทิ้งหลักฐานไว้ข้างกำแพงรั้วเหลือให้ดูต่างหน้าเพียง"ผ้าอนามัยและรองเท้าแตะ" ในเช้าวันเดียวกันนางสาวปิยะนุช แสนนก ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)จังหวัดพิษณุโลก หรือ สคม. ได้เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท. ประเจิด พุ่มโพธิ์ สว.(สอบสวน) สภ. นิคมสร้างตนเอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ว่า  เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 ได้รับตัวผู้เสียหายและผู้ติดตาม ชาวโรฮีนญา จำนวน 21 คน ไว้อยู่ในความดูแลหลบหนีออกจากสถานคุ้มครองฯ ต่อมาในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายจุติ...
แม่น้ำเพื่อชีวิต นักวิจัยลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ แม่น้ำกก เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเข้าสู่ประเทศไทย ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผ่าน อ.เมือง จ.เชียงราย ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แม่น้ำสายนี้เป็นแหล่งอาหาร และเลี้ยงชีพให้ทั้งคนและสัตว์ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีการใช้ทรัพยากรจากแม่น้ำกกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถดถอยทั้งทางระบบนเวศ และทรัพยากรธรรมชาติที่ลดลง การลงพื้นที่สำรวจของกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติในครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นครั้งสำคัญที่จะทำให้แม่น้ำกก แม่น้ำที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแห่งหนึ่งกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต นำโดย นายสมเกียรติ  เขื่อนเชียงสา นายกสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต นายสายันห์ ข้ามหนึ่ง ผู้ประสานงานสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ดร.สหัทยา วิเศษ นักวิชาการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ วิทยาเขต พะเยา อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายวิชา นรังศรี สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย มูลนิธิพื้นที่ป่าชุ่มน้ำไทย คุณศุภาพิชญ์ สงคำ หัวหน้า โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะภาคีประชาชนโขงเหนือ...

กองกำลังผาเมือง ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ท่องเที่ยว"ห้วยโก๋น" เรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และการสู้รบในอดีต กองกำลังผาเมืองชวนเที่ยวฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการสู้รบในอดีต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมื่อ 50 ปีก่อนเคยเป็นฐานปฏิบัติการของ กองพันทหารราบที่ 3 สมรภูมิการสู้รบในอดีต ระหว่างทหารไทยกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2514 สนามเพลาะและ แนวกับระเบิด เป็น สิ่งที่หลงเหลือจากการต่อสู้ จนทำให้เกิดความสูญเสียทหารไทยผู้กล้า จำนวน 17 นาย (นายทหารสัญญาบัตร 2 นาย, นายทหารประทวน 4 นาย, ทหารกองประจำการ 11 นาย) และมีทหารบาดเจ็ดอีก 31 นาย ส่วนผู้ก่อการร้าย เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 30 คน และได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก การต่อสู้ในครั้งนั้น ฝ่ายทหารไทยสามารถรักษาฐานปฏิบัติการแห่งนี้ไว้ได้ ในปี 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...