กองทุน ATP ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ส่งทำงานประเทศญี่ปุ่น (คลิป) โครงการ ATP (ASAWALERT TRAINING PROGRAM) นับว่าเป็นการดำเนินการตามความประสงค์ หรือให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประโยควีชาชีพ( ปวช.) และประโยควิชาชีพระดับสูง (ปวส.)และปริญญาตรี ที่มีความสนใจเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ผ่านมา มีนักเรียน นักศึกษา ทั้งชาย-หญิง กว่า 200 คน ปัจจุบันที่เดินไปทางทำงานและยังปฏิบัติงานอยู่จำนวนไม่น้อย และส่วนหนึ่งที่เดินทางกลับมาแล้ว สำหรับโครงการ ATP ตอบสนองเด็กไทยที่ตกงานเกิดจากความช่วยเหลือของเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้กับทุกคนที่จะไปทำงานประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบต่างๆ ดร.กฤชนันท์ ภู่สวาสดิ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก และที่ปรึกษาอาวุโสโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ หรือ ATP (ASAWALERT TRAINING PROGRAM) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ ATP ภาคเหนือพิษณุโลก กล่าวว่า ทั้งนี้ทางกองทุนมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมไปประเทศญี่ปุ่น มีความต้องการอะไรบ้าง เช่น Student Visa การฝึกงาน...
“ขนมอาลัว“สูตร “โปรตุเกส”วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง ใช้เมล็ดกระถินเป็นส่วนผสม “ขนมอาลัว”มีความแปลกใหม่และได้คุณค่าสารอาหารกระถินมีฟอสฟอรัสสูงที่ช่วยเสริมสร้างและบำรุงกระดูกช่วยลดการเกิดนิ่วในกระเพาะอาหารบำรุงตับและยังใช้เป็นยาถ่ายพยาธิตัวกลม “ขนมอาลัว”ต้นกำเนิดมาจากประเทศโปรตุเกส ถูกนำมาเผยแพร่ในประเทศไทย โดยท้าวทองกีบม้า หรือ เลดี้ฮอร์เดอควีมาร์ ภริยาของเจ้าพระยาวิชเยนทร์(คอนสแตนตินฟอลคอน) หรือที่รู้จักนักแสดงในละครเรื่อง”บุพเพสันนิวาส”  เป็นขนมหวานที่ทำจากแป้งสาลีน้ำตาลกะทิและเมล็ดกระถินผิวด้านนอกจะเป็นน้ำตาลแข็งด้านในเป็นแป้งหนืดมักทำเป็นอันเล็กๆมีหลายสีมีกลิ่นหอมหวาน นางสาวรัชนีกร ปิงหมื่น ครูที่ปรึกษาโครงงานกล่าวว่า  สาเหตุที่คิดจะเอากระถินมาเป็นส่วนประกอบก็เพราะว่ากระถินเป็นพืชที่กระจายอยู่ทั่วไปภายในวิทยาลัยการอาชีพเถิน และไม่มีใครนำไปใช้ประโยชน์ใดๆผู้จัดทำจึงศึกษาประโยชน์ของกระถิน พบว่ากระถินมีคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยาที่สามารถฆ่าพยาธิตัวกลมได้ นางสาวญาณิศา เย็นใจ นักเรียนผู้จัดทำโครงงาน กล่าวว่า ตอนแรกรู้สึกแปลกใจและคิดว่าเมล็ดกระถินไม่น่าจะนำไปเป็นส่วนผสมของขนมได้ แต่เมื่อได้ทดลองและได้ชิมรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่กระถินสามารถนำไปทำขนมได้จริงๆและคิดว่าน่าสนใจถ้าเอากระถินไปทำขนม สำหรับเด็กๆที่ต้องการถ่ายพยาธิตัวกลมในลำไส้ จะทำให้เด็กทานง่ายขึ้น สำหรับการต่อยอดเราสามารถพัฒนา “ขนมอาลัวกระถิน” ให้เป็นรูปดอกไม้สวยงามต่างๆไว้จำหน่ายสำหรับเป็นของขวัญหรือของฝากในโอกาสสำคัญๆต่างๆส่งขายทางออนไลน์หรือฝากขายหน้าร้านเป็นธุรกิจครอบครัวได้ค่ะ นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  กล่าวว่า ขนมอาลัวจากกระถินเป็นขนมที่วิทยาลัยการอาชีพเถิน ต้องการนำเสนอความแปลกใหม่ของรสชาติของขนมและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของผักพื้นบ้านที่ไม่มูลค่ามีราคา แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าเมล็ดกระถินมีคุณค่าทางอาหารอย่างมากมาย และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะมีฟอสฟอรัสและวิตามินสูงช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสายตา ดังนั้น จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับผู้รับประทานขนมอาลัวกระถินและยังช่วยเพิ่มมูลค่าและขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับผักพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าแต่ถูกมองข้ามเห็นเป็นแค่เพียงผักริมทาง อย่างไรก็ตาม ขนมอาลัวกระถิน จะมีกลิ่นของกระถินอ่อนๆสำหรับทาน เพื่อถ่ายพยาธิเด็กอายุ3 ขวบขึ้นไปรัปทานขนมอาลัว5 - 20 กรัมต่อวันผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ25 - 50 กรัมต่อวันโดยใช้รับประทานขณะท้องว่างในตอนเช้าประมาณ3 - 5 วันพยาธิที่ตายแล้วก็จะถูกขับถ่ายออกมากับอุจาระอีกด้วย ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง/รายงาน
มณีวิสุทธิ์ “พระพุทธชินราช” พุทธลักษณะ “พระพุทธชินราช”(ตอนที่.1) พุทธลักษณะ ของพระพุทธรูปทั้งปวงนั้น ศิลปินผู้สร้างแต่อดีต ย่อมยึดหลักมหาปุริสลักษณะ คือ ลักษณะที่ปรากฏชัดของมหาบุรุษ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ คือ ลักษณะส่วนย่อยอีก 80 ประการ มาเป็นต้นแบบของการสร้างพระพุทธปฏิมากร จึงจะเป็นพุทธลักษณะที่สมควร อันเป็นเหตุแห่งความศรัทธาเลื่อมใส เพื่อน้อมเป็นพุทธานุสติยึดโยงจิตใจไปสู่ความสงบยังผลให้ถึงซึ่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และปัจจัยสู่นิพพานสมบัติในที่สุด หากการสร้างพระพุทธปฏิมาจะด้วยวัสดุชนิดใดก็ตามไม่ยึดหลัก "มหาปุริสลักษณะ" และ"อนุพยัญชนะ "ดังกล่าว อาจจะไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอาจเป็นเพียงแต่กิริยาแห่งความเคารพหรือไม่ก็เหมือนไหว้เจ้ากันไปเน้นผลกัน เพียงปาฏิหาริย์ซึ่งก็ยังมิทราบได้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่จึงเข้าลักษณะของความงมงายกันไป “พระพุทธชินราช”จัดได้ว่าเป็นพระพุทธปฏิมาที่มีลักษณะถึงความเป็นรัฐชาติด้วยส่วนหนึ่งที่คนไทยในอดีตยุคสุโขทัย ได้รังสรรค์ขึ้นไว้มากกว่า 600 ปี แห่งความภาคภูมิใจของพุทธศาสนิกชนด้วยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรม คือ สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท กับบรรดานายช่างผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ต่างเข้าใจในมาหาปุริสลักษณะ และอนุพยัญชนะเป็นอย่างดี จริงอยู่การสร้างพระพุทธรูปนั้น จะให้เห็นปรากฏโดยสายตาในพุทธลักษณะทั้งหมดย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะพระพุทธลักษณะดังกล่าว ย่อมปรากฏได้เพียงในส่วนที่เปิดเผยได้เท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นการเพียงพอและเป็นสิ่งสมควรแก่การเคารพบูชาอันเป็นที่บังเกิดแห่งบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ก่อนที่จะกล่าวถึงพุทธลักษณะที่ปรากฏแล้วในองค์พระพุทธชินราช ควรทำความเข้าใจในมาหาปุริสลักษณะ การให้พอเข้าใจก่อน มหาปุริสลักษณะ 32 ประการนี้ มีที่มาในลักขณสูตร แห่งทีฆนิกายปาฏิกวรรค แห่งพระสุตตันตปิฎกนั้น พระลักขณสูตร พระพุทธองค์ทรงตรัสกับภิกษุสงฆ์ ที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร อันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี...
  “พระสุพรรณฟังพี่นะ..พี่มิเคยเห็นสตรีเยี่ยงเจ้ามาก่อนเลยในชีวิตเจ้าคือยอดมงกุฎแห่งอโยธยา เจ้า คือ จอมใจอโยธยาโดยแท้” พอได้อ่านพระราชประวัติ “สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา”ในมิติของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบบริบูรณ์ใน ๒ ช่วงเวลา ช่วงแรกอ่านได้เพียงตอนที่ ๑ ตอนที่ ๓ เว้นวรรคเดินทางเพื่ออัญเชิญ “พระอุปคุต” ขนาดเท่าองค์จริงไปประดิษฐานที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย หลังจากเดินทางกลับมาถึงบ้านที่ จังหวัดพิษณุโลก ได้เพียงวันเดียวก็ได้รับการทวงถามจากผู้ประพันธ์ นับว่าเป็นสัญญาณสวรรค์มาเตือน จึงได้อ่านต่อเนื่องในช่วงที่สองไปจนจบ ๑๓ เท่าจำนวนข้อธรรมสาคัญในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า“ธุดงค์ “๑๓ อันเป็นแนวธรรม เพื่อการขัดเกลากิเลสให้บรรเทาจนหมดจดจากความเศร้าหมองทั้งปวง ความเด็ดเดี่ยวของพระธุดงค์ที่มุ่งมั่นฝึกฝนตน เพื่อมรรคผลนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์เช่นใดน้าพระทัยของสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา เช่นนั้นที่ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส พัฒนวีรคุณ ได้จูงมือผู้อ่านให้ไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านใน“จอมใจอโยธยา”อย่างแทบจะไม่อยากหวนคืนมาสู่โลกปัจจุบันนี้อีกเลย ในห้วงเวลาที่เดินทางข้ามมิติเข้าไปเฝ้าพระองค์ท่านในพระราชประวัติฉบับนี้ ผู้อ่านได้เห็นถึงความละเมียดละเอียดลออของผู้เขียนรวมถึงความอุตสาหะวิริยภาพอย่างสูงในการเลือกใช้ถ้อยคำเชื่อมโยงได้สนิทกับเนื้อเรื่องในสถานการณ์นั้นๆอย่างที่เรียกว่ากระทำได้โดยยาก ในระหว่างที่ดำเนินเรื่องไป โดยลำดับผู้เขียนยังได้สอดแทรกข้อคิดคำคมที่เรียกกันว่า“วรรคทอง” อันจะเป็นคติชีวิตของผู้อ่านได้ในหลายช่วงตอนอาทิเช่น“เห็นจักจริงอย่างที่พระพี่นางตรัส...ศัตรูล้วนซ่อนเงาอยู่ใต้ใบหน้าแห่งมิตรเสมอฯ” เป็นต้น(หน้า๑๔๙บรรทัดที่๑๖) ทั้งยังมีพุทธธรรมที่ล้ำลึกเป็นธรรโมวาทที่ผ่าน “พระมหาเถรคันฉ่อง” แสดงถวายแด่สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาในคราวที่พระองค์ท่านระทมพระทัยอย่างใหญ่หลวงความว่า“ท่านอย่ากังวลกับกายเนื้อของท่านเลยฯ.....”(หน้า๑๕๓บรรทัดที่๑๖ไปตลอดวรรค) พุทธธรรมดังกล่าวสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตทีเดียว ในเนื้อหาที่สะท้อนถึงความจงรักอย่างที่สุด หรืออาจกล่าวว่า คือ หัวใจของจอมใจอโยธยา นี้ก็ว่าได้(ตามทรรศนะของผู้อ่าน) ที่ปรากฏผ่านถ้อยคาของผู้กองพันธการความว่า“คุณรุ้งครับไม่ว่าจะใช่พระองค์ท่านหรือไม่หรือจะเป็นใครก็ตามก็ไม่สาคัญ เพราะพระองค์ท่านอยู่ในใจเราและด้วยแรงศรัทธาคุณจะเห็นพระองค์ท่านด้วยหัวใจเหมือนพุทธวจนะของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า...ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา...เช่นเดียวกันครับ เมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ก็จะมาปรากฏพระวรกายทันทีในหัวใจของคุณ” (หน้า๑๘๘บรรทัดที่๘ไปตลอดวรรค) นี่คือถ้อยคำอันโดดเด่นดังเช่น สุพรรณวาทแห่งทองนพคุณของผู้กองพันธการ ซึ่งอาจกล่าวย้อนขึ้นไปถึงพระเจ้าบุเรงนอง ที่ตรัสกับพระสุพรรณกัลยาว่า“พระสุพรรณฟังพี่นะ..พี่มิเคยเห็นสตรีเยี่ยงเจ้ามาก่อนเลยในชีวิตเจ้าคือยอดมงกุฎแห่งอโยธยาเจ้าคือจอมใจอโยธยาโดยแท้”  (หน้า๙๖บรรทัดที่๔ไปตลอดวรรค) ดังที่กล่าวมานี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของผู้อ่านที่ได้เห็นดวงใจอันภักดียิ่งและซาบซึ้งในพระจริยคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของผู้ประพันธ์ ดร.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส พัฒนวีรคุณ ที่ทูนถวายแด่ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยายอดขัตติยนารีแห่งผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดหัวใจ. ลิขิตสวรรค์ควรอ่านผ่านอักษร สิบสามตอนเลิศคุณอุ่นสยาม จอมใจอโยธยาสง่านาม เก็บเนื้อความกตัญญูสู่ผองไทย พระสุพรรณฯทรงบำเพ็ญเป็นแบบอย่าง คือแนวทางจอมคนผลยิ่งใหญ่ อุทิศพลีพระองค์ประสงค์ใด เพื่อฉัตรไทยคงอยู่คู่ขวานทอง ร้อยแก้ว. สายยิ้ม /ประพันธ์
"เรือนเวฬา"พิษณุโลก สไตล์วินเทจ อาหารไทยโบราณ กาแฟหลากรสสูตรพิเศษ เปิด 1 เดือน ลูกค้าตรึม "เรือนเวฬา"แนวคลาสสิค จำหน่ายอาหารไทยโบราณ เชฟ(Chef) หนุ่มศิษย์ ม.ล.พวง ทินกร หากขับรถยูเทิร์น(U-Turn) บนถนนมิตรภาพ สายพิษณุโลก -หล่มสัก เลยสามแยกเรือนแพ ไปถึงบริเวณหน้าห้างโฮมโปร เลี้ยวกลับเข้าตัวเมืองพิษณุโลก เพียงเล็กน้อย เลี้ยวซ้ายเข้ามิตรภาพซอย 16 ลึก เข้าไป 200 เมตร ด้านซ้ายมือจะได้พบเห็นร้านอาหารสไตล์วินเทจ "เรือนเวฬา"ตกแต่งสุดแสนคลาสสิค ผู้ที่ไม่ชอบกับความจำเจสามารถสัมผัสบรรยากาศสไตล์วินเทจ รับประทานอาหาร และกาแฟที่มีรสชาดแตกต่างจากร้านทั่วไป ซึ่งอาจชื่นชอบกับมุมความเป็นส่วนตัว โดยเปิดบริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 -22.40 น. สำหรับอาหาร มีเมนูอาหารไทยโบราณ  อาทิ แกงมัสมั่นชาววัง แกงมัสมั่นยัดใส้ หมี่กรอบชาววัง ชุดขันโตก ปลาทอดสมุนไพร เป็นต้น หรือ อาจสั่งอาหารปกติทั่วไปได้เช่นเดียวกัน ฝีมือการปรุงอาหารเชฟหนุ่มศิษย์โรงเรียนทำอาหารชื่อดังของ"หม่อมหลวงพวง ทินกร" การันตีฝีมือการปรุงแต่งรสชาด นอกจากนั้นมีเครื่องดื่มสูตรสุขภาพ...
จังหวัดตาก ร่วม ททท.จัดงานลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องโถง สำนักงาน ททท. กรุงเทพมหานคร นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายจริยาทร สู่หู๋ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ร่วมเวทีแถลงข่าวการจัดงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2562 “ งานลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000 ดวง ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานกระทงสาย เชิงสะพานแขวนเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า การลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000...
"ไก่"สะพานสี่แยกอินโดจีน"เสียงก่นกึกก้อง"สะเทือนถึงกรมทางหลวง ไม่มีวันสิ้นเสียง นับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ที่กรมทางหลวง มีกำหนดเปิดใช้ สะพานลอยแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) บริเวณเขตท้องที่ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร จนทำให้เกิดกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์ผ่านโซเซียล สื่อออนไลน์ เพจชื่อดัง และสื่อท้องถิ่น ออกมาถล่มอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับกับการติดตั้งไก่สีทอง จำนวน 475 ตัว บนราวสะพานดังกล่าว โดยรถวิ่งผ่านแล้ว มองลงมาจะไม่มีความชัดเจนและสวยงาม บางครั้งดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร ต้องจอดลงไปดู หรือขับรถเชื่องช้าที่สุด และสื่อความหมายอย่างไร เพราะลักษณะเป็นไก่สีทอง ไม่ใช่ไก่ในตำนาน"ไก่เหลืองหางขาว"กล่าวคือ ไก่ชน "พระนเรศวร" นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) เคยออกมาสัมภาษณ์ เว็บไซต์"ผู้จัดการออนไลน์"ว่า เปิดใช้สะพานข้ามแยก จราจรคล่องตัว รถในวงเวียนมีความคล่องตัวลื่นไหล ส่วนงานตกแต่งบนสะพานได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไปตามโครงการงานก่อสร้าง ตามที่ออกแบบไว้เป็นมาตรฐาน ราคากลางที่สำนักออกแบบ กรมทางหลวง คิดราคาไว้...
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(สบอ.14) ตาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรที่มีอยู่มาก่อนแล้วภายในเขตป่าอนุรักษ์ ให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม และรักษาความสมดุลในการคุ้มครองพื้นที่ตามนโยบายการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล นายปัญญา ถนอมทรัพย์ นักวิชาการป่าไม้ ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า แถลงในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบพื้นที่เป้าหมายและกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามมติ คทช. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ว่า การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะต้องสำรวจพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน โดยมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่ของราษฎรที่ถือครอง ให้เป็นที่ดินที่ราษฎรเป็นผู้ถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยการกำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในป่าอนุรักษ์แต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562ใช้ บังคับ (ต้องสำรวจให้เสร็จก่อน สิงหาคม 2563) “ซึ่งวิธีและขั้นตอนการดำเนินการจะต้องกำหนดพื้นที่ดินแปลงใหญ่แล้วจัดให้ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินกระจายอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์รวมกลุ่มกันเป็นพื้นที่ทำกินที่ดินแปลงใหญ่ เพื่อบริหารจัดการที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันจัดทำโครงการ...
"ตามรอยพ่อ"ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เติมเต็มน้ำในเขื่อน แหล่งน้ำสำคัญ แห่งเดือนตุลาคม โครงการฝนหลวง พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อสร้างฝนเทียมสำหรับบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำในการเกษตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนพสกนิกร เมื่อปี 2498 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร ในช่วงปลายฝนต้นหนาวการปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ ในภาวะวิกฤตภัยแล้งทำฝนเทียมยังคงปฏิบัติการไปอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม นี้ เนื่องจากต้องเติมเต็มน้ำในเขื่อนพื้นที่ภาคเหนือที่มีเพียงร้อยละ 50 - 60 เท่านั้น รวมทั้งแหล่งน้ำสำคัญต่างๆเพื่อใช้เป็นน้ำอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร การปฏิบัติการฝนหลวงต้องเป็นไปตามหลักของนักวิชาการที่จะติดตามสถานการณ์สภาพความชื้นของอากาศนำน้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆ สายฝนที่โปรยปรายลงมา ท่ามกลางสายลมและแสงแดด สำหรับเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือ มีเครื่องบิน C-208. Caravan 2 ลำ จอดสแตนบาย( STAND BY ) ณ กองบิน 46 พิษณุโลก จังหวัดตาก มีเครื่อง C-212 Casa 2 ลำ จังหวัดเชียงใหม่ มีเครื่องบิน BT-67 ของกองทัพอากาศสนับสนุน...
ชมค้างคาวนับแสน ถ้ำวัดถ้ำเทพนิมิต อำเภอดอกคำใต้  มีบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างอำเภอ ตลอดจนต่างจังหวัด ได้พากันเดินทางเข้ามาที่วัดถ้ำเทพนิมิต บ้านห้วยต้นตุ้ม หมู่ 9 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เพื่อมาดูชมฝูงค้างคาวฝูงใหญ่ที่พากันมาอาศัยอยู่ภายในบริเวณถ้ำวัดเทพนิมิตแห่งนี้ มีเป็นจำนวนร่วมแสนตัว ซึ่งสามารถมาเที่ยวดูชมได้ตลอดทั้งวัน และช่วงเวลากลางวันสามารถเข้าไปดูชมค้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำอีกด้วย ช่วงเย็น จะได้ชมฝูงค้างคาวพากันบินออกจากรูปากถ้ำ นับว่าถ้ำค้างคาวภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต ถ้ำ 1 เดียว ที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และผู้คนสามารถเข้าดูชมค้างคาวที่เกาะกลุ่มรวมตัวกันภายในถ้ำได้อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มเย็นของต้นไม้และภูเขาภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิตรแห่งนี้ สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต พบว่าวัดอยู่ท่ามกลางป่าไม้บนขุนเขาอากาศเย็น ทำให้มีสัตว์ป่าอาทินกยูงสายพันธุ์ไทยจำนวนมาก และฝูงค้างคาวได้เข้ามาอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัด ผู้คนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปต่างพากันเดินทางเข้ามาเที่ยวชมภายในบริเวณวัดตลอดทั้งวันและช่วงเย็น เพื่อดูชมฝูงนกยูงและฝูงค้างคาวกันอย่างใกล้ชิด นับว่าวัดถ้ำเทพนิมิตเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีสัตว์ป่ามาเข้ามาอาศัยอยู่เคียงคู่กับพระและทุกคนที่เข้ามาภายในบริเวณวัดแบบเป็นมิตร พระศรีไพร เขมาภิรโต เจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิต กล่าวว่า ถ้ำที่อยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิต ทางพระอาจารย์และเจ้าอาวาสรูปก่อน ได้มาค้นพบและได้ปฏิบัติธรรมจนคณะศรัทธาญาติโยมตำบลห้วยลานเลื่อมใส จึงได้นิมนต์ท่านให้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแห่ง นี้จนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดถ้ำเทพนิมิตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ถ้ำวัดเทพนิมิต คนเฒ่าคนแก่วัดถ้ำเทพนิมิตเคยเอาลูกมะพร้าวแห้งโยนลงไปตามรูถ้ำ และพบว่าลูกมะพร้าวได้ไหลหลุดออกไปโผล่อีกแห่งหนึ่ง ห่างจากถ้ำประมาณ 10 กว่ากิโลเมตร ในถ้ำมีทั้งห้องโถงช่องแคบต่างๆมีความลึก เคยเดินสำรวจเข้าไปได้ไม่ลึก เพราะว่ามีความมืดใครจะสำรวจหรือมีหน่วยงานจะสำรวจทางวัดก็จะเปิดให้ทำการสำรวจถ้ำแห่งนี้ได้ สำหรับภายในบริเวณถ้ำจะมีฝูงค้างคาวอาศัยอยู่จำนวนนับแสนตัว เข้ามาอาศัยอยู่ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงนี้จะมีค้างคาวเป็นจำนวนมาก ช่วงหน้าฝนหน้าร้อนส่วนหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีเข้ามาอาศัยอยู่ แต่จะมาเยอะช่วงระยะนี้จะออกลูกเลี้ยงลูกอยู่ภายในถ้ำฉันเป็นจำนวนมาก ซึ่งผู้คนสามารถเข้ามาชื่นชมได้อย่างใกล้ชิด สัมภาษณ์พระศรีไพรเขมาภิรโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำเทพนิมิตบ้านห้วยต้นตุ้มหมู่9 ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาหมายเลขโทรศัพท์0811697122 ขุนพันธ์ กว๊านพะเยา /รายงาน
error: Content is protected !!