ทุกชีวิตถูกลิขิตแล้ว จึงเลือกเดินบนเส้นทางระทึก ความผูกพันกับวิชาชีพที่ชื่นชอบอาจกล่าวได้ว่าถูกจริต มาดแม้นจะยากจนไส้แห้งปานใด แต่ทว่าความสุขอยู่ที่ใจ สิ่งท้าทายรออยู่เบื้องหน้าให้ไขว่คว้ามาเป็นข่าว นั่นไม่ได้หมายความต้องรอคอยเพียงข่าว ปล้น ฆ่า จี้ ตีชิง วิ่งราว ขมขี่น กระทำชำเรา รถเฉี่ยว รถชน รถคว่ำ อบรม ประชุม สัมมนา เปิดป้าย ตัดริบบิ้น หรือข่าวแจก จึงขอสร้างฝันและจินตนาการบนโลกของสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไป จนสุดลมหายใจ "ปลายปากกา"หรือคีบอร์ด แม้มันไม่ใช่อาวุธที่หยุดยั้ง อย่างน้อยทำให้สิ่งที่ไม่ดีงามสะดุดหยุดความละโมภได้ลดลง และระมัดระวังไม่มูมมามเหมือนกาลก่อน การดำเนินชีวิตไปตามครรลองความเหมาะสมกับสิ่งที่ตนเองสามารถกระทำได้ดีกว่าอาชีพอื่นๆ มีความมุ่งมั่นด้วยจิตวิญญาณบนวิชาชีพ ขณะเดียวสามารถตรวจสอบความเชิงสืบสวน และทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แม้จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อคดีความและผู้ทรงอิทธิพล ทว่ายึดมั่นจรรยาบรรณของการทำหน้าที่สื่อนำเสนอบนพื้นฐานความเป็นจริง เพียงกระทบกระทั่ง มิใช่ต้องโกรธแค้นเคือง"ชนิดผีไม่เผา เงาไม่เหยียบ" ย่อมเข้าใจสัจธรรมของชีวิต "ไม่มีใครดีทั่ว ไม่มีใครชั่วร้อย" จึงต้องให้ผู้ถูกนำเสนอมีที่ยืนในสังคมอย่างไม่ละอายใคร และยังเคารพกราบไหว้กันได้ด้วย เมื่อพบเจอกันและใจต้องกว้างพอทั้งผู้เขียนผู้เป็นข่าว เพราะเราอยู่ในสังคมเดียวกัน ดังนั้นการเติบโตมากับการเมือง นั่นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเล่นการเมืองเสมอไป ทว่าความผูกพันต้องเลือกให้มีความพอดีกับนักการคุณภาพ มีอุมดมการณ์ สามารถยืนเคียงข้างได้อย่างไม่เคอะเขินใคร หมายถึง "ศีลเสมอกัน" หรือใกล้เคียง จึงจะยินดีเต็มใจรับใช้ส่งเสริมสนับสนุนน้ำดีให้เขามีโอกาส...

" The Mobile Clinic " หมอทหารเดินเท้า พัน.สร.23 บชร.3 ทุกย่างก้าวเพื่อประชาชน ชุดบริการทางการแพทย์ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พร้อมทหารจิตอาสาลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วม กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 (พัน.สร.23)กองบัญชาการช่วยรบที่ 3(บชร.3) นำทหารหมอเดินเท้าจำนวน 4 ชุด พร้อมด้วยทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างอบอุ่น ของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย ชุมชนรอบวัดคลองกระจง ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก และพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลหนองโว้ง อำเภอสวรรคโลก โดยได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัย แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมเยือนให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุและจ่ายยา และจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน “ อาสาเพื่อประชาราษฎร์ ” ภารกิจจากใจช่วยผู้ประสบอุทกภัย พันตรี หญิง ทักษพร รุ่งศรี คุณหมอทหารเดินเท้ากองพันทหารเสนารักษ์ที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3...

ผบ.ป.4 พัน.4 เมือง 4 แควเยี่ยมครอบครัวน้องเล็กแห่งกองทัพบก คลายความวิตก ก่อนเข้ากองประจำการ การเข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 การพบปะครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และทางหน่วยจะส่งเสริมให้น้องทหารใหม่ได้ศึกษาเรียนต่อให้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือในระดับที่สูงขึ้นในห้วงการรับราชการเป็นทหารกองประจำการ และ มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค - บริโภค, น้ำดื่ม, เวชภัณฑ์ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของน้องๆ ทหารใหม่ ตลอดจนเป็นการคลายความวิตกกังวลของครอบครัว เพื่อให้ทหารใหม่ได้มีพลังใจในการเข้ารับการฝึกตามหน้าที่ เพื่อรับใช้ประเทศชาติ เพื่อตอบเเทนบุญคุณเเผ่นดิน พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พร้อมด้วย ผู้ฝึกทหารใหม่ และฝ่ายอำนวยการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เดินทางลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนพบปะ นายอรรถพล ปานรัตน์ ซึ่งได้ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และจะเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่...
“แหนมนมสาว”ไร้สารกันบูด ยอดสั่งหลายจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพเถิน ผลิตเครื่องบดหมูหนุนกลุ่มผลิต ว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักศึกษา มอบเครื่องบดเอนกประสงค์ให้กับกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านสันหลวง คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนมหมูไร้สารกันบูด หมู่ที่ 1 ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน กล่าวว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  มีนโยบายให้บริการด้วยโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โดยจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในด้านการพัฒนา กำหนดให้นักศึกษาและครูที่ปรึกษาร่วมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)  สร้างนวัตกรรมให้ชุมชนได้ใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมคุณภาพผลิตภัณฑ์แหนมหมูปลอดสารกันบูด “ทางวิทยาลัยฯยินดีช่วยเหลือชุมชน หากเราได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมเยือน ยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม อันนำมาซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนา และการต่อยอด  ซึ่งวิทยาลัยเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความสุขของคนในชุมชน ครั้งนี้วิทยาลัยได้มอบเครื่องบดเอนกประสงค์ให้หับกลุ่มฯ จะมีการติดตามผล เพื่อการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเกิดการเรียนรู้ และต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆ”ว่าที่พันตรี ณรงค์ศักดิ์ กล่าว คุณดาวรุ่ง สายจันทร์ รองประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์แหนมหมูไร้สารกันบูดได้จัดตั้งขึ้นมาได้ระยะ 2 ปีแล้ว โดยมีสมาชิกร่วม 10...

"จ.ส.อ.วีรชาติ ศิริสอ" เทวดาชาวดอยสามเงา จังหวัดตาก ทหารจิตอาสา กองทัพภาคที่ 3 "จ่าชาติ" ฉายา "เทวดาชาวดอย" ตลอดระยะเวลา 10 ปีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วไปทั้งผู้บังคับบัญชา และเหล่าทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 และสื่อมวลชน โดยเฉพาะชาวป่าดอยห่างไกลจากถิ่นทุรกันดาร เพราะมีจิตอาสาด้วยจิตวิญญาณของการทุ่มเทและเสียสละ เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนของชาวชนบทในถิ่นทุรกันดาพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก อีกครั้งหนึ่ง จับมือเพื่อนพ้องจิตอาสา ผู้ใจบุญขึ้นรถแล่นเรือ สานต่อโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม นับว่าการเดินทางของทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 ส่งไออุ่นชาวดอย ปีที่ 10 เช้าวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดีอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยเพื่อนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิ กระเป๋านักเรียน, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าห่ม, อุปกรณ์การกีฬา,...

"มะเมี๊ยะ" เหมือนโดนมีดสับ ดาบฟันหัวใจ๋ !!เจ้าชายรูปงามตรอมใจตาย ที่ต้องจากชายาแม่ค้าบุหรี่มวนโต!! “มะเมี๊ยะ เป๋นสาวแม่ก้า คนพม่า เมืองมะละแมง งามล้ำ เหมือนเดือนส่องแสง คนมาแย่ง หลงฮักสาว มะเมี๊ยะ บ่ยอมฮักไผ มอบใจ๋ ฮื้อหนุ่มเจื้อเจ้า เป๋นลูก อุปราชท้าว เจียงใหม่ แต่เมื่อ เจ้าชาย จบก๋าน ศึก ษา จ๋ำต้อง ลาจาก มะเมี๊ยะไป เหมือนโดน มีดสับ ดาบฟัน หัวใจ๋ ปลอมเป๋น ป้อจาย หนีตามมา เจ้าชายเป๋นราชบุตร แต่สุด ตี้ฮักเป๋นพม่า ผิดประเพณี สืบมา ต้องร้าง ลา แยกทาง วันตี้ต้อง ส่งคืนบ้านนาง เจ้าชาย ก็จัดขบวนช้าง ไปส่งนาง คืน ทั้งน้ำตา มะเมี๊ยะ ตรอมใจ๋ อาลัย ขื่น ขม ถวาย บังคม ทูล ลา สยาย ผมลง เจ๊ดบาท บา ทา ขอลา...
"พระพุทธชินราช" ชัยชนะของพระราชา ศรัทธาเหนือกาลเวลา "พระพุทธชินราช" มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าอันเป็นชัยชนะของพระราชา ด้วยมูลเหตุนี้เจ้านายแต่โบราณอันทรงอยู่ในฐานะพระราชาปกครองแผ่นดิน ทรงศรัทธาเลื่อมใสเสด็จพระราชดำเนินถวายสักการะบูชาพระพุทธชินราช อย่างไม่ขาดสาย ตั้งแต่อาณาจักรสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยอาณาจักรสุโขทัย สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท รัชกาลที่ 5 ราชวงศ์พระร่วงทรงหล่อพระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา ในปี พ.ศ. 1900 ทรงเสด็จประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกในช่วงเวลาหนึ่ง สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2 ปี พ.ศ. 1911-1942 ทรงสถาปนาเมืองพิษณุโลก เป็นราชธานีที่ 2 และเสด็จประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนานถึง 7 ปี สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 3 (โอรสของพญาไสยฤาไท)ครองราชย์สมบัติ ณ เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1943-1962 สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 4 ครองราชย์สมบัติ ณ เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1962-1981 สมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ทั้ง 8 พระองค์ ปฏิบัติบูชาต่อองค์พระพุทธชินราชกันทุกพระองค์ ในราชพงศาวดาร...
50 ปี สวท.พิษณุโลก "รำลึกเสียงเพลงวิทยุทรานซิสเตอร์" หากเอื้อนเอ่ยถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงในอดีต ที่เคยโด่งดังด้านข่าวและรายการต่างๆ ที่ชาวบ้านในชนบทและคนเมืองชื่นชอบติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร และโดยเฉพาะเสียงเพลงจากนักร้องลูกทุ่งยอดนิยม และเพลงลูกกรุง หรือ "เพลงไทยสากล"ของนักร้องเสียงอมตะนิรันดร์กาล นอกจากนั้นยังช่วงรายการเพลงสากล อีกด้วย คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดพิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งสถานีที่ทรงอิทธิพลทางด้านข่าวและรายการที่มีทั้งระบบ เอฟ.เอ็ม และระบบ เอ.เอ็ม.ซึ่งมีกำลังส่งถึง 50 กิโลวัตต์ จึงมีรัศมีการส่งกระจายเสียงกว้างไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และอีกหลายจังหวัด แต่ขณะนี้เหลือเพียง 25 กิโลวัตต์ ประกอบกับในยุคสมัยนั้นการสื่อสารยังไม่ได้พัฒนาเหมือนปัจจุบัน ส่วนใหญ่การติดต่อใช้การเขียนจดขอเพลง และการประกาศอื่นๆ แม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์ยังไม่แพร่หลายในภูมิภาค และส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ ยังเป็นระบบขาวดำในพื้นที่ภาคเหนือ คือ ทีวีช่อง 8 ตั้งอยู่จังหวัดลำปาง จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองหลักในเขตภาคเหนือตอนล่าง ในอดีตที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลก ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีชมพู อันเนื่องมาจากภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ทางด้านจิตวิทยา ความมั่นคง เพื่อต่อต้านการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก เริ่มส่งกระจายเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2513 เป็นต้นมา ตั้งอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้ว พื้นที่ทุ่งสาธาณะที่ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม...
“ตู้ปันสุข อุ้มผาง” ผู้คนหลั่งไหลบริจาคเงินสิ่งของเต็มตู้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ณ บริจาคตู้ปันสุข ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายพัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง รายงานว่า จากการที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และกลุ่มประชาคม ในพื้นที่ ได้ริเริ่มตั้งตู้แบ่งปันวางตู้ปันสุข ณ หน้าที่ว่าการอำเภออุ้มผาง เมื่อหลายวันก่อน ในวันนี้ มีผู้มีจิตศรัทธาจากร้านลำไพรการค้า นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ ปลากระป๋อง น้ำดื่ม ผู้ช่วยเสริมพงษ์ ประกายทองสุข ม.2 กล้อทอ จำนวน 1,000 บาท คุณ Aor Nora สนับสนุนไข่ไก่ 5 แผง ไม่ประสงค์จะออกนาม สนับสนุนยำยำ ช้างน้อย อีกจำนวนหนึ่ง ก่อนหน้านี้ ระหว่างวันที่18-19 พฤษภาคม 2563...
เรื่องเล่าจากป่าลึก นาทีระทึกปฏิบัติการช่วยเหลือ 7 ชีวิต 7 วัน (คลิป)   การค้นหาและให้ความช่วยเหลือคนหลงป่า 4 คน พร้อมสุนัข 3 ชีวิต หลังจากเข้าไปหาของป่าบนเทือกเขาขมิ้นในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ท้องที่บ้านป่ามะกรูด หมู่ที่ 11 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้ทุกฝ่ายระดมสรรพกำลังค้นหาอย่างต่อเนื่อง พลเรือน ตำรวจ ทหาร อส. หน่วยกู้ภัย กู้ชีพ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ -อุทยานฯ ทั้งภาคพื้นดินและอากาศ โดยได้รับการสนุนเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 3 ลำ จากกองทัพภาคที่ 3 ฮ.แบบ 212 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งในบ่ายวันที่ 17 พฤษภาคม ทหารพลร่ม ชุดปฏิบัติการจิตวิทยากองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และกองพันรบพิเศษที่ 2...
error: Content is protected !!