ปตท.สผ.โครงการเอส 1 จัดปฐมนิเทศ และแสดงความยินดี นักศึกษาที่ได้รับทุนเพชร เอส 1 ประจำปี 2567

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ปตท.สผ. เพชร เอส 1 ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก คุณศรายุทธ เนียมฤทธิ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิต โครงการเอส 1 กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทั้ง 10 คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน

พร้อมแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และขอให้นักศึกษาทุนคนมีความมุมานะ มุ่งมั่นเรียนให้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างที่ตั้งใจ ภายหลังจากนั้น ทีมกิจกรรมเพื่อสังคม แผนกองค์กรสัมพันธ์ ได้จัดแนะแนวข้อปฏิบัติของผู้ที่ได้รับทุน และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การดำเนินงาน ณ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เพื่อให้นักศึกษาทุน ปตท.สผ. เพชร เอส 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปตท.สผ. และข้อมูลด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ถูกต้อง