พิษณุโลก ยุบ 3 โรงเรียน สังกัด สพป.1 และ 3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก นายรัศมี ม่วงทอง ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ คือการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ปีการศึกษา 2567 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จำนวน 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านนาชักหวาย ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม

สำหรับโรงเรียนสะอัก ตำบลดอนทอง ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 2477 มีเด็กนักเรียนเพียง 16 คน ระดับ ป.1,2,3,4,5 ไม่มีผู้บริหารการศึกษา มีข้าราชการครู 3 คน อัตราจ้าง 1 คน นักเรียนทั้งหมดเข้าเรียนต่อโรงเรียนหลัก รร.เนินมะคึก 6 คน และ รร.บ้านไร่ 6 คน รร.ชุมชนดอนทอง 3 คน รร.วัดมะขามเตี้ย 3 คน

ส่วนโรงเรียนนาชักหวาย ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ มีเด็กนักเรียน 21 คน นักเรียนมีความประสงค์ไปเข้าเรียนสถานศึกษาอื่น รร.วัดโป่งหม้อข้าว 13 คน(รร.หลัก) รร.วัดแหลมโพธิ์ 4 คน รร.บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 2 คน รร.อนุบาลพิษณุโลก 1 คน และจบ ป.6 ไปศึกษาต่อ รร.บ้านกร่างวิทยาคม

โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย ตำบลวงฆ้องอำเภอพรหมพิราม สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 3 มีนักเรียนลดลงทุกปีจนเหลือจำนวน 4 คน มีความประสงค์ไปเรียนต่อ รร. ราษฎร์ศรัทธาวิทยา ตำบลวงฆ้อง

รร.ทั้ง 3 โรง มีการจัดทำตามระเบียบและขั้นตอนการขอเลิก โดยมีการรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง มีมติประชุมคณะกรรมการสถานและศึกษา และมีการสำรวจทะเบียนราษฎร์ เป็นระยะเวลา 5 ไม่มีเด็กเข้าเรียนในระดับอนุบาล ทั้งนี้ จะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อลงมติเห็นชอบต่อไป