ปตท.สผ. โครงการเอส 1 สนับสนุน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 23

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) ร่วมพิธีเปิดพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบ

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 23 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนจากทั่วประเทศที่มีความสนใจในวิชาฟิสิกส์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถและศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสร้างโอกาส และเพื่อคัดเลือกหาผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศต่อไป