เชียงราย หมอกควันพุ่งหนัก หลังหมดช่วงห้ามเผา เร่งจัดระเบียบ

วันที่ 2 พ.ค.67 หลังจากที่พ้นกำหนดห้ามเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด ของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.-30 เม.ย. ทางจังหวัดได้ประกาศให้เข้าสู่ช่วงบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง โดยมอบหมายให้ ทั้ง 18 อำเภอ ที่มีความจำเป็นการในเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ให้ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละอำเภอ จนถึงวันที่ 30 พ.ค.นี้ เพื่อให้แต่ละอำเภอที่ใกล้กันไม่เผาพร้อมกัน

โดยหลังจากพ้นกำหนดห้ามเผาในที่โล่ง ปริมาณฝุ่นละอองและหมอกควันกลับมาหนาแน่นอีกครั้ง โดยเฉพาะชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย และชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีหมอกควันหนาแน่นมาก

โดยกรมควบคุมมลพิษ สามารถวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย สูงถึง 137.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าคุณภาพอากาศหรือ AQI สูงถึง 263 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึงอยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อ.เวียงพางคำ อ.แม่สาย มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 122.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าคุณภาพอากาศหรือ AQI สูงถึง 248 และ อ.เชียงของ มีปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย สูงถึง 252.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าคุณภาพอากาศหรือ AQI สูงถึง 378 ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในภาคเหนือ