พิษณุโลก “131 ปี องค์กรอัยการ โดยสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 พบประชาชน”

วันที่ 3 เมษายน 2567 ณ สำนักงานอัยการภาค 6 พิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก นายสมพงศ์ เย็นแก้ว อธิบดีอัยการภาค 6 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “131 ปี องค์กรอัยการ โดยสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 พบประชาชน” โดยมีนายจรัญ ศุภรตุลธร รองอธิบดีอัยการภาค 6 กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากอัยการสูงสุดได้ดำเนินโครงการ “131 ปี องค์กรอัยการที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน” เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมงาน “131 ปี องค์กรอัยการ ที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน” ขึ้นในกรุงเทพมหานครและในพื้นที่สำนักงานอัยการภาศ 1-9 ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2567

โดยให้สำนักงานอัยการภาค 1-9 ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด ทางสำนักงานอัยการภาค 6 จึงได้จัดกิจกรรม “131 ปี องค์กรอัยการ โดยสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 พบประชาชน”

เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้รับทราบได้เข้าใจบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรอัยการ สำนักงานอัยการภาค และพนักงานอัยการในฐานะบุคลากรในองค์กรอัยการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานอัยการในพื้นที่ภาค 6 ภายในพิธีได้รับเกียรติจากสำนักงานอัยการภาค 6 พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก.

ชอบคุณ: มาโนช บุญบัง