ตม.เชียงราย สนธิกำลัง งปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์

ตม.เชียงราย สภ.แม่สาย ฝ่ายปกครอง ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก ตชด.327 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดในคดี เงินกู้ออกระบบ – คดียาเสพติด – ค้ามนุษย์ประเวณี – รวม 5 คน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ ตม.เชียงราย สภ.แม่สาย ฝ่ายปกครองแม่สาย ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก ตชด.327 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ได้ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดในคดี เงินกู้ออกระบบ – คดียาเสพติด – ค้ามนุษย์ประเวณี – รวม 5 คน ผลการปฏิบัติลายละเอียดดังนี้

1.เวลาประมาณ 06.30 น. ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ. เวียงชัย จับกุม น.ส.ธัญชนก ชานวาทิก หรือ แพร อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที 5 บ.ไชยเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับ หมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่ จ.386/ 2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและกระทำการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่การใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียง สถานที่จับกุม บนถนนสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 บ.ไชยเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

2.เวลาประมาณ 07.00 น. ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เวียงชัย จับกุม นาย ดารากร ใบสุข หรือ ถิ่น อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 12 บ.ป่าบงใต้ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสงขลา ที่จ.380/2566 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดและกระทำการทวงหนี้ในลักษณะข่มขู่การใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียง สถานที่จับกุม บนถนนสาธารณะหน้าบ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 12 บ.ป่าบงใต้ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

  1. เวลาประมาณ 08.00 น. ตม.จว.เชียงราย ได้จับกุมตัว นายวุฒิพงษ์ จันทาพูน สัญชาติไทย อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 7 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงราย ที่ 439/2566 ลง 25 ธันวาคม 2566 โดยกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครอง โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย” นำส่ง สภ.แม่จัน ดำเนินคดี สถานที่จับกุมจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

4.เวลาประมาณ 08.00 น. ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.กก.บก.ปคม. จับกุม น.ส.น้ำฝน แข็งแรง อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญา ที่ 1134/2567 ลง 15 มีนาคม 2567 และหมายจับที่ 1247/2567 ลง 26 มีนาคม 2567 โดยกล่าวหาว่า “ค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการค้าประเวณี โดยเป็นธุระจัดหาพามาจากหรือส่งไปยังที่ใดหรือรับไว้ซึ่งเด็กอายุเกินสิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี,เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม นำส่ง พงส.กก.6 บก.ปคม. ดำเนินคดี สถานที่จับกุม บนถนนหน้าบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

5.เวลาประมาณ 09.30 น. ตม.จว.เชียงราย ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.พญาเม็งราย จับกุม นายยงยุทธ กิจแก้ว อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดเทิง ที่ 6/2566 ลง 19 มกราคม 2566 โดยกล่าวหาว่า ประมวลกฎหมายยาเสพติด (เมทฯ) เสพ นำส่ง ศาลจังหวัดเทิง สถานที่จับกุม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 38 หมู่ที่ 18 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง พนักงานสอบสวนในท้องที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินคดีต่อไป

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน