พะเยา สรงน้ำพระเจ้าทองสัมฤทธิ์ 3 ศิลปะ 1 เดียวล้านนา โบราณอายุกว่า 500 ปี เดือน 6 เหนือ

วันที่ 25 มีนาคม 67 พระครูพระครูประยุตสีลสุนทร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชุม เจ้าคณะตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ทั้งในและต่างอำเภอแม่ใจ ตลอดจนต่างจังหวัด ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าทองสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่ใจ อีกองค์หนึ่ง ซึ่งประดิษฐานเป็นประธานอยู่ในอุโบสถวัดศรีบุญชุม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน6 เหนือจะมีงานประเพณีสรงน้ำองค์พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ ทุกปี จะเป็นการสักการะ บูชา พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ ให้ปกปักรักษาคุ้มครอง ให้ความเป็นสิริมงคล แก่สาธุชนทั้งหลายทั้งปวง

สำหรับบรรยากาศงานพิธีสรงน้ำพระเจ้าทองสัมฤทธิ์จะมีการฟ้อนเล็บถวายและพิธีบวงสรวง หลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีสงฆ์ และพระเถรานุเถระ ได้ทำพิธีสรงน้ำ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์โดยการกดปุ่ม สวิทช์ไฟ ระบบสรงน้ำอัตโนมัติ พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานบนแท่นแก้ว ในอุโบสถ โดยมีพุทธศาสนิกชนรวมสรงน้ำพระฯด้วยกันอย่างคึกคักภายในอุโบสถของวัดศรีบุญชุม

ประวัติพระเจ้าทองสัมฤทธิ์
(พระพุทธรูปเจ้าทองสัมฤทธิ์) เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอ แม่ใจ อีกรูปหนึ่ง ซึ่งประดิษฐานเป็นประธานอยู่ในอุโบสถวัดศรีบุญชุม ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พระเจ้าทองสัมฤทธิ์ นี้มีลักษณะงดงามมาก เป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านนาปางมารวิชัยทองสัมฤทธิ์ ชาวบ้านจึงเรียกกันมาตั้งแต่ได้มาว่า “พระเจ้าทอง” ( ตอง ) มีขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ เซนติเมตร และฐานล่างกว้าง ๘๐ เซนติเมตร สูงรวมฐาน ๑๐๖ เซนติเมตร

จากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ชาวตำบลศรีถ้อย เล่าว่าพระพุทธรูปเจ้าได้อัญเชิญมาจากบ้านสันต้นม่วง และได้นำมาประดิษฐานไว้เป็นพระประธาน ณ อุโบสถวัดศรีบุญชุม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
จากเสียงเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ พระพุทธรูปเจ้าทองสัมฤทธิ์นั้น เมื่อปีใดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลบ้านเมืองแห้งแล้ง หรือชาวบ้านเกิดการเจ็บป่วย ประสบเคราะห์กรรมใด ๆ ชาวบ้านก็นิมนต์และอัญเชิญพระพุทธรูปเจ้าทองสัมฤทธิ์ ลงจากแท่นอาสนะที่ประดิษฐาน กระทำพิธีบวงสรวงสักการะบูชา แห่สรงน้ำทำพิธีขอฝนฟ้าให้ตก ฝนก็จะตกลงมาทันที ผู้ที่มาสักการะบูชาก็จะมีโชคลาภ มีความสุขสบายขึ้น

ในทุก ๆ ปี นั้น โดยถือเอาวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ (เดือนหกเป็ง) ทางคณะศรัทธาวัดศรีบุญชุม และชาวบ้านตำบลศรีถ้อย พร้อมด้วยชาวอำเภอแม่ใจ จะได้ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปเจ้าทองสัมฤทธิ์ ทุก ๆ ปี ดังนั้นพระพุทธรูปเจ้าทองสัมฤทธิ์ จึงเป็นที่สักการะและเป็นมิ่งขวัญของชาวอำเภอแม่ใจ ตลอดจนถึงพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

อนึ่งพระเจ้าทองสัมฤทธิ์ หรือ พระสิงห์ 3 เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนโบราณ ซึ่งเป็นพระพุทธรูป 3 ศิลปะ หรือมี 3 สิงห์ เรียกว่าพระสิงห์ 1 สิงห์ 2 สิงห์ 3 รวมอยู่ในองค์เดียว ประดิษฐานในอุโบสถ วัดศรีบุญชุม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีอายุกว่า 500 ปี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดีจังหวัดพะเยา