วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.45 น. ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง ประจำปี 2561-2564 ในส่วนภูมิภาค
ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9
ได้แก่ พิษณุโลก น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ อุตรดิตถ์