สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ณ ท่าอากาศยานพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้


เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดี ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปพระราซทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต ครบ 36 ครั้ง และ 114 ครั้ง ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 9 เป็นการส่วนพระองค์ ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โอกาสนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวพิษณุโลก เฝ้ารับเสด็จฯด้วยความจงรักภักดี