รูปปั้นเทวดาล้อมภูเขาสูงกว่า 3,000 องค์ บนพระธาตุภูปอ อายุกว่า 1,000 ปี

วันที่ 23 ม.ค 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสงฆ์พระธาตุภูปอ ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สร้างรูปปั้น เทวดา เทพพนม จำนวนกว่า 3,000 องค์ ประดับองค์เทวดาด้วยสีทองเหลืองอร่าม นำมาตั้งประดิษฐ์ฐานเรียงราย รอบภูเขาตั้งแต่บริเวณทางขึ้นพระธาตุจนรอบองค์พระธาตุภูปอทางขึ้นบันได และบริเวณรอบภูเขา พระธาตุภูปอ เรียงรายเป็นแถวกันอย่างสวยงาม และถือว่าเป็นสถานที่ๆมีรูปปั้น เทวดาหรือเทพพนมที่สมบูรณ์และสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบนเขาสูงที่ประดับรอบองค์พระธาตุและมีมากที่สุดของจังหวัด เป็นหนึ่งเดียวของล้านนาและของประเทศ

นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่มีประติมากรรมผสมผสานทางพุทธศาสนา หลากหลายรูปแบบทั้งพระพุทธรูป เทพพนม รูปปั้นเกจิภาคเหนือและเรื่องราวทางพุทธประวัติ จำนวนมาก ถูกนำมาติดตั้งและประดับประดาบริเวณโดยรอบพระธาตุภูปอที่ตั้งอยู่ บนยอดเขาสูงสุดในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ที่สามรถมองเห็น ทิวทัศน์ 360 องศาอีกด้วย

พระธาตุภูปอ ถือเป็นพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองของอำเภอเชียงม่วน ตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าได้เดินทางมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่เขาลูกนี้ ชาวบ้านต่างนำเครื่องอุปโภคไปถวาย และสิ่งที่มีมากเป็นพิเศษคือใบพลูได้นำมาถวายจนกองเป็นภูเขาพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสห้ามว่า พลูพอแล้วนะ หรือภาษาคำเมืองว่า ปูปอ แล้ว ดังนั้นพระธาตุนี้ จึงมีชื่อว่า พระธาตุภูปอ และมีประติมากรรมทางพุทธศาสนา หลากหลายรูปแบบทั้งพระพุทธรูป เทพพนม รูปปั้นเกจิภาคเหนือและเรื่องราวทางพุทธประวัติ จำนวนมาก ถูกนำมาติดตั้งและประดับประดาบริเวณโดยรอบพระธาตุภูปอ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าเที่ยวชมความสวยงามของพระธาตุภูปอ พระธาตุเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี

ซึ่งเป็นพระธาตุประจำอำเภอเชียงม่วน ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูง และสามารถมองเห็นทิวทัศน์อำเภอเชียงม่วนได้ทั้งเมือง นอกจากนั้นยังเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่คนในพื้นที่และต่างจังหวัดให้ความเคารพนับถือสักการบูชาอย่างต่อเนื่องด้วย

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา