พิษณุโลก ชาวหนองแขมเดือด!! ยกขบวนขอชลประทาน ลดระดับบานประตูปล่อยน้ำเข้าพื้นที่นา

วันที่ 11 มกราคม 2567 ที่สำนักงานฝายส่งส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีกลุ่มชาวนาจากหมู่ 2 และหมู่ 7 ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กว่า 100 คน เดินทางไปยังสำนักงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เพื่อขอให้ทางสำนักงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ช่วยปล่อยน้ำให้ส่งไปทางประตูระบายน้ำคลองส่งน้ำซี 1 ที่ประตุระบายน้ำอยู่สูงกว่าระดับน้ำในคลองชลประทาน

ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าไปคลองส่งน้ำที่ผ่านพื้นที่นาของชาวนา พื้นที่นาที่กำลังมีต้นข้าวโตขึ้นขาดแคลนน้ำไปใส่ต้นข้าว ต้นข้าวเริ่มแห้งเหี่ยวตาย ถ้าไม่ลดระดับบานประตูระบายน้ำลง จะรวมตัวกันเดินทางไปขอพบ ผอ.ชลประทานที่ 3 จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

ต่อมานายธนฤกต จิราภัทร์พงศ์ หัวหน้าสำนักงานส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 พลายชุมพล ได้รับคำร้องเรียนขอน้ำจากตัวแทนชาวบ้านและรับปากว่าในวันนี้จะทำหนังสือส่งไปยังสำนักงานชลประทานที่ 3 พิษณุโลก ขอให้ลดประตูระบายน้ำที่ กม. 10 บ้านนาขุม ลงมา 20 เซ็นติเมตร เพื่อจะได้ให้ในคลองมีปริมาณน้ำสูงขึ้นไหลเข้าประตูระบายน้ำลงไปในคลองระบายน้ำที่ผ่านพื้นที่นาของชาวนาให้ชาวนาสูบน้ำเข้าไปใส่พื้นที่นาที่ต้นข้าวกำลังจะแห้งต่อไป ทำให้ชาวนามีความพอใจพากันแยกย้ายกัลบบ้าน

ทางด้านนาย อนุวัฒน์ อุ้ยเจริญ ตัวแทนชาวนา กล่าวว่า อยากจะขอให้ทางกรมชลประทานที่ 3 พิษณุโลก ได้ลดบานประตูระบายน้ำที่ 10 บ้านนาขุมลง เพื่อให้ระดับน้ำสูงและไหลเข้าไปในคลองส่งน้ำซี 1 เอ ซี1 บีซี 1 ดี เพื่อแก้ปัยหาเกษตกรชานา