กองทัพน้อยที่ 3 เปิดเส้นทางลัดราชการทหาร นักศึกษานับพันร่วมรับฟัง

วันที่ 11 ม.ค.66 ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก พลตรีกิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองแม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วยคณะนายทหารชุดแนะนำประชาสัมพันธ์ พร้อมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางการไปสู่อาชีพข้าราชการทหาร ซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเท และมีใจรักอาชีพทหาร สามารถสานฝันให้เป็นจริงได้ มีอนาคตได้ โดยเริ่มจากการเป็นทหารกองประจำการ ด้วยวิธีการสมัครใจรับราชการ ทหารกองประจำการ ด้วยวิธีการสมัครได้ที่ “ทหารออนไลน์” ซึ่งจะรวมถึงการสมัคร เข้าเป็นทหารกองประจำการด้วย สามารถจะสมัครสอบเป็นนายสิบทหารบก และสารถจะสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้อีกด้วย

พันเอกนพดล วัชรจิตบวร ผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพน้อยที่3 หัวหน้าทีมวิทยากรบรรยาย กล่าวว่า ได้นำแนวคิด “change mindset ” การเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องกล้าตัดสินใจ การตัดสินใจ เราก็จะได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต การตัดสินใจเปลี่ยนมุมมอง จากการมองภาพจำในอดีต บุคคลที่มีมุมมองทหารในภาพลบ แต่ปัจจุบันมุมมองได้ เปลี่ยนไปในทางภาพบวก เพราะกองทัพบกมีการมอบสิ่งดีๆ ให้กับทหาร เพราะมี การพัฒนาระบบการฝึก การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สวัสดิการ ผลประโยชน์ตอบแทน มีเกียรติยศศักดิ์ศรีในสังคม เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มี โอกาสสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบได้มากที่สุด เพื่อสานฝันของผู้ที่รักอาชีพทหาร

สำหรับผู้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ จะมีการฝึกตามหลักสูตรทหารใหม่เพียง 6 สัปดาห์ หลังจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แล้ว ได้บรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของหน่วยที่ทหารแต่ละคนสังกัดอยู่ เมื่อถึงช่วงเวลาการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งจะมีสิทธิ์สอบแข่งขันได้ในขณะที่เป็นทหารกองประจำการ ปัจจุบันกองทัพบกแบ่งโควตาการรับนักเรียนนายสิบ ในแต่ละปีให้กับทหารกองประจำการ จำนวน 80% ของยอดรับทั้งหมด และในอนาคตอาจมีการเพิ่มโควตาให้สูงขึ้นอีก

โดยทางกองทัพบก มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องทหารกองประจำการ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีการพัฒนาบุคลิกภาพร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพ และผลประโยชน์ตอบแทนให้ได้สูงที่สุด เพื่อที่จะสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างดี รวมถึงส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาของทหารทุกนาย ได้มีการพัฒนามากขึ้นจากเดิม มีการจัดให้ทหารกองประจำการได้ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มวุฒิการศึกษาอีกหนึ่งระดับ พร้อมทั้งมีการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ ก่อนที่จะปลดประจำการ ออกไป เพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้

สำหรับการสมัคร“ ทหารออนไลน์” เพื่อเข้าเป็นทหารกองประจำการนั้น ยังสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกหน่วย และพื้นที่ ที่ตัวเองต้องการจะลงประจำการได้ตามความต้องการ ซึ่งบางคนต้องการอยู่ใกล้กับบ้านเพื่อดูแลครอบครัวก็สามารถกระทำได้ กองทัพบกมีนโยบายในการดูแลความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตรวมถึงครอบครัวของน้องๆทหารกองประจำการทุกนาย

ในวันนี้ คณะวิทยากร จากกองทัพน้อยที่ 3 ได้นำข้อมูลชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับน้องนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จำนวน 1,000 คน รับทราบ และเป็นข้อพิจารณาในการตัดสินใจ เลือกแนวทาง การประกอบอาชีพ ในการรับราชการทหารสามารถเข้ากลุ่ม LINE ของกองทัพน้อยที่ 3 ตามคิวอาร์โค๊ด เบื้องต้นปรากฏว่ามีนักศึกษา จำนวน 300 คน ที่ให้ความสนใจในการเข้ารับราชการทหารในครั้งนี้