อบจ.พิษณุโลก จัดประชุมร้านค้าจับสลากแบ่งล็อคขายฟรี ตลาดชุมชนท้องถิ่น “ฅนวังจันทน์” 14-20 ม.ค.นี้

วันที่ 11 มกราคม 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายกิตติวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเรื่องการจัดงานตลาดชุมชนท้องถิ่น “ฅนวังจันทน์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 มกราคม 2567 ณ พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

ภายในงานงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดงานพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้านแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค และมีการจับสลากแบ่งล็อคร้านค้าภายในงานเพื่อความเป็นธรรม

โดยในปีนี้มีร้านค้าจำหน่ายอาหารแบบตลาดย้อนยุคกว่า 60 ร้านค้า มาให้เลือกชิม ช็อปมากมาย และที่สำคัญเปิดให้จำหน่ายฟรีตลอดทั้ง 7 คืน จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2566 มาครอง