พะเยา องค์พระประธานสามพี่น้อง เนื้อทองสัมฤทธิ์โบราณ 800 ปี

วันที่ 10 ม.ค 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เขียงคำ จ.พะเยา เป็นวัดคู่เมืองเชียงคำมาอย่างช้านาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจดีย์อายุเก่าแก่กว่า 800 กว่าปี ที่สร้างตามศิลปะแบบล้านนา สำหรับภายในวิหารวัดพระธาตุสบแวน จะมีองค์พระพุทธรูปองค์ประธาน สามพี่น้องประดิษฐานบนแท่นแก้ว ซึ่งเป็นเนื้อทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ นั่งเรียงกัน 3 องค์ มีขนาดหน้าตัก 1.70 เมตรและ สูง 2 เมตร

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เคารพบูชา ของชาวชุมชนไทลื้อและนักท่องเที่ยว ต่างมากราบไหว้ขอพร และทางวัดได้ร่วมกับ ชาวบ้านชุมชนไทลื้อ ทอผ้าตัดเย็บ เป็นตุงแขวนรูปทรงหลายแบบ ทั้งสั้นและยาว มีลวดลาย อย่างสวยงาม ประดับประดาแขวนบนฝ้า เพดาน ในวิหาร เรียงราย เป็นแถวอย่างสวยงามทำให้ นักท่องเที่ยว ที่มากราบไหว้ องค์พระประธานสามพี่น้องในวิหาร ต่างพากัน ถ่ายรูป เซลฟี่ ความสวยงามอลังการภายในวิหารวัดเป็นที่ระลึก

สำหรับ วัดบ้านพระธาตุสบแวนเป็นวัดที่เก่าแก่ของอำเภอเชียงคำ มาช้านานซึ่งปัจจุบัน ยังคงอยู่ควบคู่มากับชุมชนชาวไทยลื้อใน ต.หย่วน และเป็นที่จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ เป็นศูนย์แสดงผลงานทางศิลปวัฒนธรรม  และฝึกอาชีพของชาวไทยลื้อซึ่งชาวไทลื้อจะใช้เป็นที่จัดงานแสดงกิจกรรมของชุมชนต่างๆ ด้วยเป็นประจำทุกปี

ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จังหวัดพะเยา